Robotická olympiáda v Mexiku 2018

Blog  |  Ľuboš Sibert  |  školstvo  |  03.11.2018 11:08

Začalo to nevinným telefonátom spoza oceána, v ktorom zaznela ponuka zúčastniť sa prvej medzinárodnej olympiády so zameraním na robotiku. Išli sme do neznáma, no myšlienka zúčastniť sa olympiády robotov, ktorej cieľom je spojiť mladých so záľubou vo vede, technológii či matematike a zároveň prináša posolstvo v podobe hľadania riešení globálnych problémov, bola vzrušujúca. Všetko sa riešilo za pochodu a s odretými ušami sme vlani vycestovali do Washingthonu.

Možnosť zapojiť sa do druhého ročníka už nebola iba výzva ale aj povinnosť. Na strane organizátora však vzniklo niekoľko prekážok, ktoré ovplyvnili aj nás. S nadľahčením sa dá povedať, že všetko bolo proti nám, preto musela nastať improvizácia, ktorá sa týkala aj výberu študentov.  Ten pozostával z chalanov, ktorí už s robotikou skúsenosti majú z rôznych iných činností či súťaží a dnes už vieme, že sme urobili dobre. Chalani, ktorí vytvorili Team Slovakia pre FIRST Global Challenge Mexico 2018, patria k špičke na domácej scéne. Sú to všetko stredoškoláci, ktorí na prvý pohľad ničím nevynikajú, no keď s nimi trávite čas, zistíte, že šibalská iskra v očiach, ktorá im neustále plápolá pri téme robotiky, je natoľko fascinujúca, že vám dodáva obrovskú chuť (aj napriek úskaliam) dotiahnuť projekt do úspešného konca.

Jeden z hlavných problémov boli financie. Suma za jednu robotickú sadu, ktorá je podmienkou registrácie, sa vyšplhala na úroveň troch priemerných miezd na našom území. Náš prvotný plán bol zakúpiť takýchto sád 8 (pre každý kraj na SR). Samozrejme sme od toho upustili, pretože ďalšou nákladnou položkou boli letenky. Cestovať na druhú stranu Zemegule chce nielen odvahu, ale aj poriadne mastnú peňaženku. Začal sa boj o sponzora. Nekonečné telefonáty, maily, prezentácie, rokovania, to všetko sme absolvovali ako na bežiacom páse. Boli to neskutočné pocity, keď sme sponzorov zaujali natoľko, že sa nám cieľovú sumu pre realizáciu projektu nakoniec podarilo vyzbierať. Zároveň nás prekvapilo aj samotné ministerstvo školstva. V ostatnom čase je často medializovaná nejaká negatívna informácia ohľadom nášho školstva či vedy a výskumu, preto nás ochota pomôcť zo strany ministerky pozitívne prekvapila. Na druhej strane, ak je zámerom či cieľom ministerstva podporiť záujem mladých o štúdium technických smerov, náš projekt môže slúžiť ako cesta k tomuto cieľu.

 

študenti z Alžírska spolu s tímom Slovensko

O čom je vlastne tento projekt?

Ak by sme ho mali definovať jednou vetou, upriamili by sme pozornosť na mladých ľudí, ktorých spája láska k STEM (veda, technika, inžinierstvo a matematika). Ak hovoríme o láske či vášni k robotike, definujeme tým spoločný jazyk. A tento spoločný jazyk sa v našom prípade realizuje prostredníctvom hľadania riešení globálnych problémov, ktoré sužujú náš svet. Je jedno, či ste v Mexiku, Indonézii alebo v Bratislave. Všade máme vodu, ktorá sa stáva vplyvom prostredia znečistená, všade dýchame vzduch, ktorý obsahuje čiastočky pre život nevyhovujúce. Presne takéto a podobné problémy trápia nás všetkých. Spojiť mladých talentovaných ľudí z celého sveta, ktorí hovoria jazykom vedy, techniky či matematiky, aby našli riešenie ako pomôcť našej Zemi, je hlavným posolstvom FIRST Global. Tá sa podujala zorganizovať každoročne olympiádu s témou globálnych ekologických problémov, ktorá sa pretaví do súťaže robotov, ktoré dokážu riešiť problémy znečistenia a pod. Robotické sady sú pre všetkých rovnaké a zostavujú ich študenti s podporou mentora/učiteľa. Neexistuje žiadny konkrétny vzor, ako by mal robot vyzerať, existujú však tutoriály či odporúčania, ako by mal byť postavený. Je to náročná úloha, preto je pomoc mentora v podobe dospelého človeka zdatného v robotike či programovaní potrebná. Súťaží sa s robotmi, ktoré študenti postavia. No nesúťaží sa v klasickom prevedení, napr. tím Slovensko proti tímu Japonska. Z tímov sa vytvoria aliancie, ktoré budú tvoriť náhodne vybratí zástupcovia krajín. Aliancia súťaží proti ďalšej aliancii a body, ktoré získa za rôzne úlohy (napr. presun definovaných častí z bodu A do bodu B za určitú časovú jednotku), sa rozdelia medzi členov aliancie. Následne sa zostaví súčet bodov jednotlivých študentov a spojí sa to do celku, t.j. krajiny, odkiaľ študenti pochádzajú. Cena pre víťaza však nie je iba jedna. Súťaží sa v niekoľkých kategóriách (napr. dizajn robota, ktorý je jedinečný, pretože, ako sme spomínali, neexistuje žiadny definovaný vzhľad robota) a ceny si preberú viacerí súťažiaci. Hoci naši chalani nepostúpili do finále (aj keď počet bodov sme mali väčší ako ostatní, počet výhier bol však rozhodujúci), z Mexika sme neodchádzali naprázdno. Získali sme ocenenie Judges Award - Technical, ktoré sa udeľuje v prípade, že sa všetci porotcovia rozhodnú oceniť jedinečné úsilie tímu a jeho výkon v oblasti technických schopností a zručností. Hlavnou myšlienkou však nie je vyhrať, no spojiť mladých a vytvoriť väzby, ktoré sa môžu (a snáď aj budú) realizovať v podobe priateľstva za účelom verejného blaha (riešenia globálnych problémov). 

 

Príklad aliancie

Čo nás čaká tento rok?

To ešte nevieme. Nevieme, kde sa bude organizovať tretí ročník súťaže, nevieme, kedy to bude. Vieme však, že počas školského roka chceme osloviť všetky stredné školy na Slovensku s možnosťou zapojiť sa do súťaže. Chceme dať priestor všetkým študentom, ktorí možno o robotickej olympiáde nikdy nepočuli, no baví ich matematika, fyzika alebo technika. Chceme do projektu zapojiť aj dievčatá a podporiť ich záujem o IT oblasť. Chceme osloviť aj segregované či marginálne komunity, ktoré nemajú také príležitosti ako ostatní. Slovensko nie je iba krajinou robotníkov v automobilkách. Slovensko je krajinou mnohých talentovaných ľudí, ktorým treba pomôcť. Chceme ich motivovať a presvedčiť ich, aby neodchádzali do zahraničia, pretože aj u nás sa dajú robiť projekty s celosvetovým dosahom, ktoré majú zmysel. Chceme meniť Slovensko k lepšiemu.

robot Aurel v plnej kráse
Hodnotenie:    | Zobrazení: 674


* ohodnotiť

Diskusia

pridať komentár


*Pridať komentár