Inklúzia po slovensky

Blog  |  Ján Papuga  |  Konferencia  |  05.12.2018 00:33

Hoci sa často spomína pojem inklúzia, reční sa o nej, činy riadiacich orgánov idú proti nej. Inklúzia, jednoducho vysvetlené, je vzdelávanie bez vyčleňovania žiakov do osobitných skupín, tried, škôlv prípade, že majú nejakú diagnózu alebo v niečom vynikajú. V jednej triede sa tak stretnú rozmanité deti, ktoré sa neselektujú, nediskriminujú a učia sa spolu kooperovať. Náročné práca pre učiteľa. Nie je to zlý nápad, je prirodzené byť s rôznorodými ľuďmi. V slovenskom školstve sa však najskôr čosi zavedie, potom sa ne-/riešia  spôsoby aplikácie. Inklúzia predpokladá, že každá škola má svojho špeciálneho pedagóga, psychológa a dostatok pedagogických asistentov. Až potom sa dá rozvíjať myšlienka inklúzie. Terajší stav je úbohý. Odborných pracovníkov má škola zriedka, nemá na túto nevyhnutnosť financie. Pokrytie škôl pedagogickými asistentmi je minimálne. A detí s rôznymi zdravotnými znevýhodneniami pribúda. Od škôl sa očakáva inklúzia v zmysle „poraď si, ako vieš“. Nečudo, že to odmietajú, hoci je v ich DNA pomáhať rôznym žiakom. No bez poriadneho, nie symbolického, personálneho a materiálno-technického vybavenia to nedokážu! Ľutujem aj rodičov detí, ktoré potrebujú osobitnú pomoc. Máloktorá škola ich môže prijať a efektívne s nimi pracovať. Opäť to „schytajú“ deti. Tie, o ktorých sa proklamuje, že sú v rôznych koncepciách vzdelávania na prvom mieste. Inklúzia teda nie je fráza, ale komplexná premena vyučovania, ktorá musí byť garantovaná štátom, nie predhodená školám ako módny pojem bez obsahu.   
Hodnotenie:    | Zobrazení: 362


* ohodnotiť

Diskusia

pridať komentár

Žiadne komentáre


*Pridať komentár