Učebnice

Blog  |  Ján Papuga  |  Konferencia  |  05.12.2018 00:39

Učebnica nie je povinnou pomôckou pre učiteľov a žiakov, ale má nezastupiteľnú úlohu napr. pre začínajúceho učiteľa alebo slúži na domácu prípravu. Na Slovensku dlhodobo buduje monopol na učebnice ministerstvo školstva, ktoré samo určuje, ktorú z nich preplatí a ktorú nie. Škola si musí túto učebnicu objednať bez ohľadu na kvalitu (kvalita učebníc je osobitná téma). Ak nie, musí nájsť financie na kvalitnejšiu, no alternatívnu knihu alebo žiadať peniaze od rodičov. Učitelia tu vystupujú ako nesvojprávni v zmysle, že by si na základe svojho vzdelania, skúsenosti, ale aj charakteru triedy nevedeli sami vybrať vhodnú učebnicu. Preto im káže štát. Takýto monopol je mimo trhového hospodárstva. Škola vychovávajúca mladú generáciu však takýchto regresií obsahuje viac. Okrem toho, ak autor chce dostať učebnicu do školy, musí mať tzv. schvaľovaciu doložku, teda musí napĺňať požiadavky štátu, čím sa učebnice unifikujú. Výnimkou sú učebnice cudzieho jazyka, ktoré si zo slušnej ponuky vyberá škola. Avšak, je tu  problém. Učebnice cudzieho jazyka si musia žiaci zaplatiť, ich cena je vysoká – školstvo zdarma, garantované Ústavou. Pritom povinnosť výučby cudzieho jazyka nariadil štát. Táto schizofrénia je dôsledkom ignorácie problémov v školstve. Týmto však nekončíme: Viete, kde je možné spraviť „reformu“ vzdelávania bez učebníc, z ktorých niektoré chýbajú doteraz? Uhádli ste. Slovenské školstvo je plné paradoxov. A nielen v učebnicovej „politike“, izolovanej od potrieb súčasnej školy. 
Hodnotenie:    | Zobrazení: 972


* ohodnotiť

Diskusia

pridať komentár

Žiadne komentáre


*Pridať komentár