Keď sa učia učitelia...

Blog  |  Alena Kubašková  |  Vzdelávanie  |  02.01.2019 14:31

Stojíme na prahu nového kalendárneho roka. Bilancovanie a vytyčovanie nových cieľov k tomuto obdobiu akosi patria. Aj pre mňa bol uplynulý rok do istej miery prelomový. Vyskúšala som si (okrem iného), ako sa možno vzdelávať - efektívne, zaujímavo a s mnohými benefitmi navyše. Nie, nič nové. Len môj pohľad na vzdelávanie v rámci programu Erazmus+ ...

Najskôr - nie som učiteľ cudzieho jazyka. Moje vedomosti a komunikačné zručnosti sú postavené na pár ročníkoch miestnej jazykovky. Takže - keby ma moje kolegyne angličtinárky doslova nepresvedčili, asi by som do toho nešla. Napriek tomu, že počas tretieho medzinárodného školského projektu som na mobilitách po anglicky už len habkala:-(  Dnes však neľutujem. Naopak. Dostala som omnoho viac, ako som čakala. S čím som sa stretla? Čo som riešila? A čo mi to všetko prinieslo? Tu je pár postrehov:
 • Naša škola si podala prihlášku na projekt Učenie zručností potrebných v 21. storočí. V rámci neho 12 učiteľov absolvovalo 11 rôznych kurzov na 5 rôznych miestach v 3 krajinách (Spojené kráľovstvo, Nemecko, Malta). 
 • Prihláška sa podávala so značným časovým predstihom. Zároveň sme sa online prihlasovali na jednotlivé kurzy (napr. na http://www.pilgrims.co.uk/ )
 • Po schválení prihlášky došlo aj k tomu, že: a) daný kurz sa v danom termíne neotváral; b) termín z osobných alebo iných dôvodov bol nevyhovujúci. Preto bolo potrebné nájsť rovnaký (obsahovo) kurz v inom termíne, príp. na inom mieste (nevyhnutná komunikácia so SAAIC)
 • Komunikácia s poskytovateľom kurzu bola elektronická (a efektívna!). Ja som napokon namiesto do Canterbury (Spojené kráľovstvo) cestovala do teplejších končín - na Maltu (https://www.etimalta.com/)
 • V rámci prípravy na mobilitu som: absolvovala e-dotazník, e- testovanie úrovne osvojenia cudzieho jazyka, pripravila som si dokumenty (Europass mobility, Mobility agreement), objednala som si letenky, ubytovanie, zaplatila poistné, preštudovala dokumenty odoslané poskytovateľom vzdelávania) a (samozrejme) zaplatila celý poplatok (nie vždy prídu peniaze v takom termíne, aby ste zaplatili všetko potrebné - závisí  to od termínu Vášho kurzu, ale na účet isto dorazia:-)
 • Čo sa týka ubytovania - zväčša máte na výber (objednávate ešte pred schválením projektu!-viď bod 2): apartmány (s vlastnou kuchynkou), hotelové ubytovanie (na rôznej úrovni), ubytovanie v rodinách. Ja som mala trochu problém - keďže som menila poskytovateľa vzdelávania, neušlo sa mi apartmánové ubytovanie ani ubytovanie v súkromí (sú lacnejšie, chcela som sa vojsť do rozpočtu). Napokon som bývala v priestoroch školy - drahšie, ale praktické (navyše som sa po 1.týždni ešte sťahovala). Ale mala som istý čas rezervované ubytovanie aj cez booking.com, iná kolegyňa bola v súkromí cez https://airbnb.com/ . Ak ide o Maltu, určite odporúčam ubytovanie s klimatizáciou (júl, august)
 • Škola: vyučovanie prebiehalo v blokoch (9.00-10.30; 10.50 - 12,20; 13.00 - 14.30). Boli sme rozdelení do malých skupín, každá skupina mala vlastnú miestnosť a svojho učiteľa - vynikajúceho!)
 • Obsah jednotlivých blokov sme dostali už vopred. Naša lektorka využívala pestrú paletu postupov, nástrojov, činností, neustále sme komunikovali, striedali miesta pri stole (nikdy sme nesedeli rovnako - t.j. práca vo dvojiciach, trojiciach bola o komunikácii s niekým iným). Veľa, naozaj veľa sme hovorili a VŽDY sme dostali spätnú väzbu. naša lektorka si ju zapisovala (aj ja to robievam pri ústnom skúšaní:-)
 • Dôležité: s každým ste sa dohovorili:-) Personál je pripravený vždy pomôcť, škola má 24 hod. recepciu (ale bez tlačiarne:-(, čo mi skomplikovalo online check-in pri odlete), okrem toho sa priebežne (i na konci kurzu) vypĺňate dotazník spätnej väzby
 • Okrem vyučovania je tu aj Social Programme - využili sme ho, ale druhý týždeň sme si program urobili sami
 • V mojom kurze boli Slovenky, Poľky, Maďarky a Talianka, ale v iných (najmä odborných kurzoch) bola skladba pestrejšia
 • Zaujalo ma, že Talianka zaplatila kurz v tej istej škole (ESE) svojmu synovi, bývali spolu, stravovali sa spolu, výlety a tak...
 • Ráno sme začínali tým, že každý z nás hovoril, ako strávil predošlé popoludnie a večer - zároveň sme si dali tipy na voľný čas...
 • Na záver kurzu sme každý mali vlastnú prezentáciu (ako formu výstupu), samostatný ústny prejav mohol byť sprevádzaný fotografiami alebo prezentáciou)
 • Pri organizácii vlastných výletov nám veľmi pomohla jedna Češka, ktorá už dlho na Malte žije. Toľko sme toho (najmä vďaka nej) videli, až ľutujem, že neučím geografiu:-o Takže - treba sa veľa pýtať, hovoriť, nikdy neviete, na koho narazíte
 • Vyučovanie bolo zaujímavé - to nie fráza - aj na pláži sme sa rozprávali, čo je nové, aké iné kurzy prebiehajú, čo by bolo dobré absolvovať.
 • Po návrate sme si pripravili prezentácie a materiál z kurzov. V rámci interného vzdelávania si získané informácie (po skupinách - podľa potrieb a obsahu) navzájom posúvame, aby ich mohol využiť každý učiteľ našej školy. Je naozaj dobré ísť do väčšieho projektu, lebo to "pohne" celou školou, nielen jedných učiteľom.
Čo dodať na záver? Môžete natrafiť na dobré kontinuálne vzdelávanie. Ale ak sa chcete naučiť aj čosi navyše, cestovať, spoznávať ľudí či iné vzdelávacie systémy, objavovať nové krajiny v ich každodennom životnom kolobehu a pocítiť silu učiteľskej komunity, vyskúšajte Erazmus+. Aspoň sa o to pokúste:-)
Hodnotenie:    | Zobrazení: 2793


* ohodnotiť

Diskusia

pridať komentár

* Reagovať | Marta Janíková | (13.01.2019 17:04 - neprečítaný)

Ďakujem za vaše zhrnutie - už dlho o tom rozmýšľam, takže ste inšpirácia


*Pridať komentár