Robotická súťaž na Slovensku

Blog  |  Ľuboš Sibert  |  školstvo  |  09.01.2019 14:07

Aj keď sa nadpis článku môže zdať čitateľovi ako niečo, čo patrí skôr do kníh so žánrom scifi, tento školský rok bude špecifický práve tým, že na Slovensko prichádza pilotný resp. nultý ročník celonárodnej súťaže v robotike pod záštitou FIRST Global. Na Slovensku niečo neobvyklé.

Pre koho je súťaž určená? Kto sa môže zapojiť? Ako bude prebiehať?


Súťaž je určená pre našich stredoškolákov. Je to tým, že aj v podmienkach celosvetovej olympiády sú určené vekové hranice. Konkrétne ide o žiakov medzi 15tym a 18tym rokom života. Našou snahou nie je iba zorganizovať slovenské kolo, ale na základe spolupráce so študentmi vybrať tých najusilovnejších, ktorí by reprezentovali našu krajinu na svetovej olympiáde. Celoslovenské kolo možno preto vnímať aj ako generálkou, prípravou na svetovú olympiádu, na ktorej Slovensko nemôže chýbať.

Do súťaže sa môže zapojiť ktorákoľvek stredná škola na Slovensku. Na základe mailovej komunikácie sme oslovili všetky registrované školy, no odozva nebola taká, akú sme si predstavovali. Našou snahou bolo vytvoriť tímy pod záštitami škôl, ktoré by súťažili proti sebe. Tím predstavujú študenti (3 – 5) a jeden mentor (učiteľ). Ich úlohou je zostrojiť z robotickej sady konkrétneho robota, s ktorým budú súťažiť. Aj keď sa to zdá byť náročná úloha, máme skúsenosti s tým, že aj žiaci, ktorí nikdy o robotike nepočuli, po čase dokázali pracovať na konštrukcii bez najmenších problémov. Podstatný je prístup mentora. Schválne sa snažíme pracovať s pojmom mentor, pretože úlohou tohto človeka nie je učiť, vyučovať ale koučovať, usmerňovať, mentorovať. Všetky návody a tutoriály k robotickej sade sú súčasťou našej pomoci, mentori (učitelia) sa preto nemusia obávať neznalosti. Hotový robot, s ktorými tímy budú súťažiť, ostáva ako vyučovacia pomôcka škole, ktorá sa do súťaže zapojí.

Ako bude súťaž prebiehať? Súťažné družstvá sa stretnú na jar vo finále. Dovtedy musia byť ich roboty plne funkčné, aby spĺňali jednoduché kritériá (napr. prenos malých predmetov). Súťažiť bude robot proti robotovi. Roboty ovládajú študenti prostredníctvom joysticku (externého ovládača). Súťažná aréna bude o rozlohe 4x5 metrov a bude pozostávať z rôznych častí – šikmé plošiny, imitácia jazierka, prekážky. Súťaží sa v mnohých disciplínach či už na čas, na presnosť, na rýchlosť a pod. V každej disciplíne sa zbierajú body, na konci kola sa zrátavajú. Vyhráva tím s najväčším počtom bodov. Viac sa dozviete v našom videu kliknutím na odkaz.

Vyhrať súťaž nie je jediný cieľ. Samozrejme, pre súťažiacich bude určite vidina prvenstva sama o sebe motivačná, no súťažou sledujeme aj iné ciele. Jedným z nich je motivovať mladých ľudí z celého Slovenska bez rozdielu na pohlaví, kultúrnom či sociálno-ekonomickom zázemí pre štúdium vied, matematiky, inžinierstva a technológií (oblasť STEM), v neposlednom rade k robotike, ktorej patrí budúcnosť. Chceme ponúknuť stredoškolákom možnosť využiť ich talent nielen pre výhru v súťaži, ale aj na pomoc iným v ťažkých životných situáciách. Snažíme sa ich pozornosť obrátiť na globálne problémy súvisiace s ekológiou, preto aj téma súťaže nesie názov súvisiaci s eko-problémom - ,,Zbavme sa odpadu!“. Aj keď je tento ročník pilotný, veríme, že súťaž, ktorá umožní našim žiakom rozvíjať svoj talent, sa v našich končinách uchytí a bude každoročným lákadlom pre mladých v oblasti, ktorej patrí budúcnosť.

Ľuboš Sibert
Hodnotenie:    | Zobrazení: 1039


* ohodnotiť

Diskusia

pridať komentár

Žiadne komentáre


*Pridať komentár