Projekt Erasmus+ na ZŠ Hlinné

Blog  |  Martin Baranišin  |  Vzdelávanie  |  26.01.2019 21:20

Začiatok školského roka 2018/2019 bol pre mňa a moje dve kolegyne zvláštny a plný očakávania. Prihlásili sme sa totiž do projektu Erasmus+ a uspeli sme. Čakal nás dvojtýždňový kurz v anglickom meste Portsmouth. Pocity nadšenia vystriedala obava, ako to všetko zvládneme, keďže z nás troch je iba jedna kolegyňa angličtinárka a moja úroveň angličtiny v tom čase oscilovala niekde medzi A2 a B1 😊

Privítalo nás malebné prímorské univerzitné mesto Portsmouth, ktoré sa na niekoľko dní stalo centrom stretnutia učiteľov z rôznych európskych krajín. Hlavným cieľom vzdelávania bolo nadobudnúť informácie a vedomosti o vzdelávacom systéme v Spojenom kráľovstve a získať praktické skúseností s používaním metodológie CLIL (Content and Languaged Integrated Learning) na vyučovacích hodinách.  

Interaktívne workshopy a prednášky boli zamerané na nové možnosti práce na vyučovacej hodine s ohľadom nielen na požiadavky CLIL, ale aj na inovatívne techniky učenia v skupinách, netradičnú formu práce s detskou literatúrou, videom, programom na tvorbu obrázkov GIF, piesňami, či prácu so žiakmi so špecifickými poruchami učenia. Tento kurz bol tiež úžasným zdrojom získania praktických  učebných materiálov vhodných na vyučovaní nielen anglického jazyka, ale aj prírodovedy, vlastivedy a matematiky.

Počas celého pobytu sme sa zdokonaľovali v anglickom jazyku, rozširovali si znalosti a vedomosti v rôznych oblastiach a inovatívnych formách primárneho vzdelávania, ktoré sa budeme snažiť postupne implementovať do nášho vyučovacieho procesu.  Mali sme unikátnu príležitosť navštíviť tri rôzne základné školy v meste Portsmouth a zažiť na vlastnej koži obyčajný deň anglického žiaka. Každá vyučovacia hodina bola úžasne inšpiratívna, zaujímavá a podnetná, zároveň slúžila ako spätná väzba vyučovania v našom školskom systéme.

Vo viacúčelovom komplexe John Pond´s Centre nám začínalo vyučovanie o 9:00 a končilo približne o 16:30. Po vyučovaní a vo voľnom čase sme spoznávali krajinu a jej širšie okolie.

Súčasťou kurzu boli aj dve exkurzie- prvá v hlavnom meste Spojeného kráľovstva v Londýne a druhou bol poznávací výlet do historického mesta Winchester, bývalého hlavného mesta Spojeného kráľovstva.

 Ubytovaní sme boli v útulnom, typicky anglickom dome, kde sa o nás starala veľmi milá pani domáca s manželom. Nielenže nám vyvárala skvelé jedlá (vrátil som sa o 2 kg ťažší 😊, ale počas cca dvojhodinových večerí sme boli „nútení“ aj konverzovať a zlepšovať naše jazykové schopnosti.

Projekt Erasmus+ splnil všetky očakávania a ciele, ktoré sme si stanovili,  pootvoril nám dvere k získaniu skúseností s odlišným systémom vzdelávania, k spoznávaniu inovatívnych vyučovacích metód, ako aj odlišného prístupu k vyučovaniu a v neposlednom rade k zdokonaleniu jazykových zručností, ktoré určite využijeme vo svojom ďalšom profesijnom i osobnom živote.  

Všetkým vrelo odporúčame (najmä tým váhajúcim), aby projekt Erasmus+ vyskúšali, získali úžasné skúsenosti, zlepšili svoje jazykové schopnosti a neposlednom rade spoznali  a navštívili zaujímavé krajiny.

Učitelia zo ZŠ Hlinné
Hodnotenie:    | Zobrazení: 2090


* ohodnotiť

Diskusia

pridať komentár

* Reagovať | Eva Lazoríková | (12.02.2019 12:33 - neprečítaný)

Mile, aj my sme sa prihlasili... aj moja anglictina je asi tam, ako sa uvadza v 4. riadku clanku Tesim sa, cakame, ci nas vyberu...Ja som si vybrala IT skills in classroom..


*Pridať komentár