katalógový list žiaka ako elektronický dokument

Blog  |  Lukáš Fatin  |  Rada  |  04.02.2019 21:32

Dobrý večer milé kolegyne a kolegovia,
chcem sa opýtať, či nemáte niekto skúsenosť so  zákonom č. 62/2018 Z. z., ktorým sa novelizovali ustanovenia školského zákona týkajúce sa spôsobu vedenia pedagogickej dokumentácie škôl a školských zariadení.
Konkrétne:
Pedagogická dokumentácia školy alebo školského zariadenia – triedna kniha, triedny výkaz, katalógový list žiaka, osobný spis dieťaťa, denník evidencie odborného výcviku, denný záznam školského zariadenia, denník výchovnej skupiny – je možné viesť ako elektronické dokumenty, ktoré sú autorizované kvalifikovaným elektronickým podpisom9a)vyhotoveným s použitím mandátneho certifikátu9b) alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou,9c) ku ktorým sa pripojí kvalifikovaná elektronická časová pečiatka;9d) vzory schvaľuje a zverejňuje ministerstvo školstva.

Ušetril by sa kopec času, keby sme nemuseli vypisovať  katalógové listy, ktoré ascAgenda vygeneruje za pár sekúnd. Ale nikde neviem nájsť manuál, resp. pokyny, ako postupovať. Ďakujem za pomoc.
S pozdravom Lukáš Fatin


Hodnotenie:    | Zobrazení: 1376


* ohodnotiť

Diskusia

pridať komentár

* Reagovať | Zuzana Fábiánová | (07.02.2019 15:47 - neprečítaný)

My už druhý rok vedieme len elektronické výkazy a elektronickú triednu knihu. Je to úžasná pomoc. Všetko, čo je zadané v asc agende sa zapíše do katalógového listu žiaka (aj pochvaly, pokarhania, ...), všetko sa automaticky vyškrtá, jednoducho sa zaškrtne lyžiarsky výcvik, či škola v prírode a pod. Nepoužívame zatiaľ elektronickú triednu knihu pre ŠKD, ale od septembra už budeme používať aj tie. Je to veľká pomoc pre učiteľov. Nie som v tom najzbehlejšia, ale ak by ste chceli, bližšie info: zuzifabian@gmail.com.

* Reagovať | Bibiána Bartková | (11.02.2019 11:40 - neprečítaný)

help.edupage.org - všetko je tam podrobne rozpísané


*Pridať komentár