Testovanie 9 2018/2019

Blog  |  Jozef Sasko  |  Testovanie 9  |  20.02.2019 18:13

Vážení kolegovia!
O pár týždňov budeme zas testovať našich deviatakov. "Žasnem" nad inováciou testov!!! Som učiteľ matematiky (prax skoro 27 rokov), preto sa vyjadrím len k tomuto predmetu. Všetko, čo múdre hlavy za toto zodpovedné, inovovali je rozšírenie počtu úloh z 20 na 30 a zvýšenie časovej dotácie z 60 na 90 minút. Charakter úloh sa vôbec nezmenil (aspoň podľa skúšobného testu NUCEM). "Asi sa tvrdo namakali"  pri tejto inovácii. Ale poďme k podstate:
1. Vyučovacie hodiny sú koncipované do 45 minút, lebo po tomto čase veľmi upadá pozornosť človeka, nehovoriac o dieťati. Prvý úpadok pozornosti sa dokonca prejavuje už po niekoľkých minútach.
2. V jednom dni nesmú žiaci ZŠ písať viac ako dve 45 minútové písomné práce. (V našej škole sme sa dohodli, že nie viac ako jednu.)
3. Už predchádzajúce testovania porušili túto zásadu, lebo písali dva 60 minútové testy v jednom dni. (Argument, že v ten deň už nemali žiadne iné hodiny, by asi neobstál...)
4. A zrazu inovácia!!! (Minutáž som už spomenul.)
5. Skúška správnosti: Vyskúšal som si skúšobný test s deviatakmi v našej škole. 20% chýbalo, čiže výsledky nie sú relevantné, hoci neboli najhoršie, ale ani nie príliš exkluzívne. Pre mňa boli dôležité pocity žiakov. Niektorým sa po vyše hodine práce doslova točili hlavy, jednoducho sa nedokázali  celý čas sústrediť na čítanie textu a nie ešte na riešenie úloh. Boli však aj malé výnimky, ktoré to stihli do jednej hodiny.
6. Integrovaní (začlenení žiaci): Majú taký istý test, len majú viac času. Čiže títo žiaci sa musia sústrediť ešte dlhšie, čo už u niektorých  vôbec nie je možné.
7. Dva 90 minútové testy za jeden deň (SJL + MAT) s prestávkou 20 minút + ďalšie minúty, určené na inštruktáž žiakov, kde musia byť tiež pozorní,  sú podľa mňa nezmyslom a chorým výplodom NUCEM  s podporou ministerstva školstva. (Nehovoriac o tom, že zložitá úloha sa rovná jednoduchej, proste všetko za jeden bod.)
Mgr. Jozef Sasko, ZŠ Turany
Hodnotenie:    | Zobrazení: 4487


* ohodnotiť

Diskusia

pridať komentár

* Reagovať | Jozef Sasko | (21.02.2019 20:39 - neprečítaný)

Pardón! V bode 2 sa mýlim, je to ešte prísnejšie. V našej škole sme postupovali presne podľa metodických pokynov, nešlo o dohodu, Ospravedlňujem sa za mylnú informáciu.

* Reagovať | Veronika Trabalíková | (22.02.2019 20:47 - neprečítaný)

Dobrý, a to ste vypracovali matematiku, ktorá posledné roky ide vždy prvá, potom sa vystresovaní (keď si cez prestávku povedia, čo ako asi malo byť), majú sústrediť na 90 minút SJL. CHoréééé!!!!!

* Reagovať | Jozef Sasko | (22.02.2019 21:38 - neprečítaný)

Presne tak, ako hovoríte! je to viac ako choré!!!

* Reagovať | Jana Čillíková | (24.02.2019 17:34 - neprečítaný)

Každý normálny učiteľ SJL a MAT vie, že testovanie takýmto spôsobom porušuje zásady didaktiky . Len nechápem , že to nevedia super odborníci z NÚCEM. Aj tak si myslím, že celý Monitor 9 je úplne zbytočné mrhanie finančnými prostriedkami a stres pre žiakov a učiteľov. Úplne by stačili prijímacie skúšky, ktoré by si školy nastavili podľa svojich potrieb.

* Reagovať | Renáta Regecová | (04.03.2019 16:01 - neprečítaný)

Súhlasím a riaditelia školy by mali pýtať na túto "akciu" peňažný príspevok od NUCEMu. Tu treba pritlačiť a zjednotiť všetky školy a odmietnuť testy, ale ako spojiť týchto riaditeľov škôl?

* Reagovať | Daniela Stoklasová | (25.02.2019 19:59 - neprečítaný)

A čo ŠŠI nechcela by sa k tomu tiež vyjadriť? Či je pre ňu výhodnejšie v tejto veci mlčať?

* Reagovať | Zdenka Jeremiašová | (26.02.2019 17:21 - neprečítaný)

A to nehovorím o tom, že ak žiaci spackajú testovanie 9, tak si "testy" zopakujú na prijímacích skúškach. Ďalšie stresy pre žiakov. Za mojich čias stačili len prijímacie skúšky. Som tu, neubudlo zo mňa a ani nemám pocit, že som neúčasťou na testovaní 9 o niečo prišla .

* Reagovať | Zuzana Horniaková | (26.02.2019 22:40 - neprečítaný)

Sjl sa pise 70 minut 😉

* Reagovať | Marta Pomothyová | (27.02.2019 18:43 - neprečítaný)

Aké "úžasné" zmeny dokážu ešte vymyslieť...

* Reagovať | Alena Ridzoňová | (01.03.2019 08:14 - neprečítaný)

Bolo by dobré, keby sa naši odborníci Núcemu a MŠ prihlásili na nejaké to kontinuálne vzdelávanie z oblasti psychológie a špeciálnej pedagogiky a sem-tam si prečítali smernice, metodické pokyny a zákony, ktoré vytvorili. Snáď by aj čo-to pochopili.

* Reagovať | Jozef Sasko | (02.03.2019 00:15 - neprečítaný)

Alenka, super!!!!!!!!!!!!!

* Reagovať | Jozef Sasko | (01.03.2019 08:45 - neprečítaný)

Ospravedlňujem sa za mylnú informáciu ohľadom dĺžky testu zo SJL. Presná skutočnosť podla organizačných pokynov je takáto:
matematika 90 minút + 5m minút rezerva na priebežné zapisovanie odpovedí, slovenský jazyk 70 minút + 5 minút rezerva na priebežné zapisovanie odpovedí do hárkov. Suma sumárum 95 + 75 minút, čiže podľa mňa ďalší mezmysel .

* Reagovať | Jozef Sasko | (01.03.2019 10:42 - neprečítaný)

nezmysel malo byť...

* Reagovať | Slávka Hanáčková | (01.03.2019 10:47 - neprečítaný)

Pre mňa je poburujúce, že schopnosti žiaka vyjadria nejaké dve hodnoty zo SJL a MAT, ktoré sa prezentujú ako jasný ukazovateľ úrovne žiaka a bohužiaľ aj školy a vyučujúcich. Ostatné predmety sú menejcenné?

* Reagovať | Gabriela Krompigelová | (02.03.2019 21:02 - neprečítaný)

na čo zabúdajú pri tom všetkom inovatívnom , že na Slovensku už všetky školy berú všetkých žiakov či ma 25% alebo 85% , niekedy ozaj gymnazisti boli skveli žiaci a teraz je všade na školách všetko a príjimačky sú už len naoko...
a súhlasím s názorom , že dlhší čas testovania nie je riešením a ukazovateľom úrovne vedomostí žiakov

* Reagovať | Katarína Kamasová | (03.03.2019 15:41 - neprečítaný)

Stesovať žiakov ešte viac, bol super nápad pri inovovanom testovaní, aj tak uch všetkých príjmu na stredné školy, ukazovateľ vedomosti nie je žiadny, nakoľko mámžiakov, ktorí učivo vedia, keď na hodine riešime príklady, ale pokiaľ príde nejaká písomka, zostreduje a odrazí sa to na známke, takže aká inovácia, viac stresu


*Pridať komentár