NÚCEM NESKLAMAL ALEBO ANALÝZA TROCH ÚLOH (SJL)

Blog  |  Ján Papuga  |  Konferencia  |  12.03.2019 21:11Aj keď som veľmi nechcel, pozrel som si dnešný test zo slovenského jazyka a literatúry, vznešene nazývaný: „externá“ časť maturitnej skúšky. Niektorí kolegovia mi položili pár otázok, tak som ho musel „kuknúť“. Nemyslel som si, že tam nájdem pochybenia, keďže maturitné testy sa v posledných rokoch zlepšili. No už po mojom rýchlom prezretí som našiel minimálne tri pochybenia, ktoré mohli študentom spôsobiť neporozumenie, ba stratu bodov. Pochybenia vám predkladám (isto aj pre to, aby sa rozvinula diskusia, a aby som si potvrdil, že sa nemýlim/mýlim). Mám už za sebou diskusiu v našej FB skupine Spoločenstvo učiteľov a priateľov slovenčiny. Upozorňujem na to, že o niektorých odpovediach sa môžeme iba domnievať, keďže NÚCEM nezverejnil odpovede na otázky, tento raz ani tie na otvorené úlohy.

Test 19 1403 Maturita 2019

26. úloha: V ktorej možnosti sú všetky slová z ukážky 4 neutrálne?
(A) A ty už choď niekam v peklo!
(B) I tá fľandra von!
(C) Už sa pakuj!
(D) Nefrflite mi!

V tejto úlohe nie je žiadna správna odpoveď!!! Zdôvodnenie: Treba pripomenúť, že spojenie „z ukážky“ naznačuje, že žiak má brať do úvahy pri riešení aj ukážku. Podľa KSSJ sú slová „frflať, pakovať sa, peklo“ expresívne a slovo „fľandra“ hrubé slovo, teda tiež sa zaraďuje k expresívnym. To znamená, že vo všetkých možnostiach sa nachádza jedno expresívne slovo, teda nie je tu možnosť, v ktorej sú iba neutrálne, bezpríznakové či citovo nocionálne slová. Najväčšia pravdepodobnosť je, že NÚCEM myslel ako správnu odpoveď (A). Slovo „peklo“ má vskutku základný význam neexpresívny. Ale ako naznačuje zadanie, má sa vychádzať z ukážky (aj veta bez ukážky ale vyznieva expresívne). A tá zachytáva stupňovanie zápletky, ktorá sa prejavuje tak, že repliky postáv sú pod vplyvom citového rozpoloženia postáv a niektoré zo slov sú myslené expresívne, teda nie neutrálne. Sotva sa replikou „A ty už choď niekam v peklo!“ myslí neutrálne odporúčanie, aby šiel adresát tej výzvy do pekla, mysleného v prvom, t. j. náboženskom význame. Aj keby sme úryvok nevnímali, KSSJ obsahuje exemplifikáciu: „choď do pekla! a) daj pokoj! b) zmizni!“ A toto je presne oný expresívny význam, ktorý znemožňuje to, aby A odpoveď bola správna.

28. úloha: V ktorej možnosti sa nachádza jednočlenná veta z ukážky 4?
(A) Ty mňa?
(B) Chceš doniesť.
(C) Budem chovať.
(D) Matička Kristova!

V tejto úlohe sú potenciálne dve odpovede, aspoň z hľadiska poznania študenta, ktorý nemá lingvistické vzdelanie. Zdôvodnenie: Je úplne jasné, že (B) a (C) nebudú správne odpovede - bežná teória hovorí, že aj nevyjadrený podmet je podmetom, a teda základom dvojčlennej vety. Najzreteľnejšia odpoveď na otázku je (D), kde je priam exemplárna jednočlenná veta. Avšak z hľadiska vyučovania SJL je problematickou aj (A) možnosť. Spojenie „Ty mňa?“ nemá prísudok, preto by sa veta nemala zaradiť medzi dvojčlenné. Isto, v rámci tzv. elipsy si vieme prísudok doplniť ľubovoľne alebo na základe ukážky (čo však zadanie nenaznačuje). Sám si viem správnu odpoveď zdôvodniť. Ide však o stredoškolského študenta akéhokoľvek typu školy, ktorý sa spolieha na definície. Pozrel som si, ako sa vysvetľuje elipsa, dvojčlenné a jednočlenné vety v stredoškolskej učebnici. Pozrel som si aj iné zdroje i internet (dokonca vysokoškolské texty). Nikde sa elipse (výpustke) nevenovala taká pozornosť, že by vynechaný prísudok vo vete „Ty mňa?“ mohol chápať ako dôvod na zaradenie vety k dvojčlenným. Tu možno nie je na vine NÚCEM ako to, ako nekvalitne je zostavený ŠVP. Avšak už takýto rozkol mal byť pre recenzenta testu dôvodom na úpravu tejto úlohy.

55. úloha: Výslovnosť ktorej hlásky slovenskej abecedy je v ukážke 7 zapísaná tromi grafémami?

Na túto otázku sa nedá odpovedať bez úpravy zadania. Zdôvodnenie: Rozhodne je nejednoznačné zadanie úlohy. Ide totiž skôr o čítanie s porozumením. Avšak otázka sa tvári ako lingvistická. Predpokladáme, že správna odpoveď je „ZET“ (z vety: „Okrem toho vám nemienim rozprávať celý svoj mizerný životopis od a po zet.“). V skutočnosti je tu zapísaná výslovnosť „hlásky“ troma grafémami: Z - E - T. Napriek tomu, že sme to mohli takto tvorivo pochopiť, je tam terminologická nepresnosť, ktorá by sa v testoch nemala vyskytnúť. „ZET“ totiž nie je zápisom výslovnosti hlásky „Z“! Výslovnosťou je iba [z]. Takže spojenie písmen „ZET“ neoznačuje výslovnosť hlásky „Z“. Je to teda mätúca otázka a som presvedčený, že žiaci napísali rôzne iné odpovede pod vplyvom terminologicky nesprávneho zadania a pod vplyvom toho, že sa otázka podobá na jazykovú.
Takže po veľmi rýchlom prečítaní až tri chyby v teste, ktorý má prívlastok maturitný, a na základe ktorého má byť hodnotený študent alebo celá škola. Takéto úlohy pomýlia veľmi šikovných študentov alebo sú neriešiteľné (ťažké) pre priemerných až podpriemerných stredoškolákov, ktorí nemusia mať gymnaziálnu úroveň vedomostí. Ak aj neuznáte uvedené úlohy ako nesprávne, sú opäť sporné, hoci sme sa tešili, že so stredoškolskými testami je všetko v poriadku. Zakríkli sme to!
Kedysi som bol recenzentom testov, no zrušili ma, keďže som si dovolil zároveň kritizovať autorov testov, resp. som bol nelojálny. Škoda, isto by som im tieto chyby „vychytal“. Ale núkať sa nebudem. Je mi však smiešne, že NÚCEM pod stále tým istým vedením, počas ktorého sa znehodnotilo (v očiach verejnosti) testovanie a anulovalo sa toľko úloh, dáva prenasledovať učiteľov, keď spravia malinkú chybu. Ja som ani chybu nespravil. No po tom, čo som si dovolil kritizovať T5 a naši rodičia sa sami rozhodli nepustiť žiakov na T5 (minulý školský rok), NÚCEM ihneď podal podnet inšpekcii, ktorá mi pripísala, že som spáchal takmer všetko (nebojte, je to na súde). Ale kto bude kontrolovať NÚCEM, ktorý nedokáže spraviť poriadny test, nevie ho odkomunikovať a namiesto konštruktívnej práce sa obklopuje tými istými tvorcami a recenzentmi, ktoré takéto testy pustia. A teraz si navyše nemáme ani šancu pozrieť správne výsledky, keďže ich zatajili. Navyše sa otvorené úlohy budú hodnotiť centrálne, takže sa nikto nedozvie, či sa nenašla nejaká ďalšia možná správna odpoveď, resp. či sa takáto odpoveď uznala. Nečudujme sa potom každoročnej kritike testovania a tomu, že ho neberú vysoké školy. Načo sú takéto testy? Pritom riešení sa ponúka niekoľko... Avšak nie pod takýmto vedením riadiacich inštitúcií.

PS: Text vznikol tak, že som sa na test pozeral očami študenta, nie učiteľa, ktorý, ak nemusí tipovať, má vzdelanie, aby úlohu vyriešil. Aj keď...Hodnotenie:    | Zobrazení: 6429


* ohodnotiť

Diskusia

pridať komentár

* Reagovať | Miroslav Sopko | (13.03.2019 19:55 - neprečítaný)

Ďakujem vám za túto analýzu, pán Papuga.

* Reagovať | Vlasta Kráľová | (16.03.2019 13:52 - neprečítaný)

Palec hore, pán kolega! V Núceme totiž sedia úradníci, nie odborníci. Majú funkciu, nie vedomosti. Váš výklad pochopí iba odborník. Želám Vám veľa zdravia a sily v boji s kapitalistickou byrokraciou a neodbornosťou. Kráľová

* Reagovať | Ján Papuga | (17.03.2019 12:52 - neprečítaný)

Ale čo s tým spravíme???

* Reagovať | Vlasta Kráľová | (17.03.2019 16:55 - neprečítaný)

Dobrý deň, pán Papuga, čo mám na to povedať, proti funkcii a pečiatke sa veľmi ťažko bojuje. Nečudujem sa, že Slovensko vyzerá tak, ako vyzerá, všade samí "odborníci". Pekný zvyšok dňa prajem. Kráľová

* Reagovať | Annamarie Mikulová | (18.03.2019 13:53 - neprečítaný)

Pán Papuga, ste jedným z mála, ktorí sa otvorene vyjadria bez ohľadu na následky...Máte môj obdiv. Som učiteľka slovenského jazyka a tento rok som sa zaoberala maturitnými zadaniami aj ako matka. Mala som možnosť porovnať moje videnie otázok a ich vnímanie z pohľadu šikovného maturanta, ktorý však nemá lingvistické vzdelanie. Mnohé otázky ma prekvapili. Syn povedal: "Tvorcom testov nešlo o to, aby nám ukázali, že naša dlhoročná snaha sa oplatila, ale chceli nám ukázať, čo nevieme."
Takýmto prístupom si pestujeme generácie, ktoré majú problémy so sebahodnotením, a sebavedomím, trpia rôznymi poruchami osobnosti atď. Pekný deň. Mikulová

* Reagovať | Ján Papuga | (18.03.2019 21:52 - neprečítaný)

Chystáme ešte jeden odboj...

* Reagovať | Vlasta Kráľová | (22.03.2019 15:16 - neprečítaný)

Aký odboj chystáte?

* Reagovať | Ján Papuga | (22.03.2019 23:20 - neprečítaný)

Zatiaľ si nechám pre seba. Lebo ak nenájdem spolupracovníkov, kašlem na to.

* Reagovať | Alena Jarošová | (26.03.2019 19:49 - neprečítaný)

Výborná analýza, pán Papuga. NÚCEMu ide ako vždy o to, aby dokázali, čo žiaci nevedia. Pritom úlohy sú neprimerané schopnostiam študentov mať v tomto veku odborné vedomosti a nadhľad nad textom. Takéto úlohy zvládnu len nadpriemerní žiaci, ostatní ostanú znechutení alebo - ľahostajní.

* Reagovať | Katarína Hozlárová | (28.03.2019 08:48 - neprečítaný)

Ďakujem za potvrdenie môjho pocitu. Pozrela som sa tento rok na zadania nielen ako vyučujúci SJL, ale ako matka maturanta. Pri treťom zadaní som stratila nielen chuť pokračovať, ale vôbec to komentovať. Na to sa ma syn opýtal: Ešte stále si naštvaná, že som v druhej polovici väčšinu natipoval?


*Pridať komentár