Prosba o pomoc s obhajobou I.AP

Blog  |  Miriam Pitáková  |  Prosba o pomoc s obhajobou I.AP  |  09.04.2019 23:09

Téma I.AP: Využitie čitateľských stratégií vo vyučovaní literatúry na strednej škole.
Prosím o pomoc s odpoveďou na otázky oponenta, ich znenie je nasledovné:
1. Akým relevantným  nástrojom pedagogického skúmania by ste merali dopad implementovaných čitateľských stratégií na aktivitu žiakov v rámci vyučovacích hodín?  
2. Diskutujte, prosím, o efektivite aplikovaných  čitateľských stratégií v jazykovej zložke predmetu a v nesúvislých východiskových textoch (grafy, tabuľky, obrázky...)
Ďakujem.Hodnotenie:    | Zobrazení: 403


* ohodnotiť

Diskusia

pridať komentár

Žiadne komentáre


*Pridať komentár