Akadémia veľkých diel

Blog  |  Slávka Kalakayová  |  Škola a vzdelávanie  |  30.04.2019 17:07

Prichádza k nám vzdelávací program pre stredoškolákov s názvom Akadémia veľkých diel, ktorá sa zameriava na rozvoj kritického myslenia, čítania s porozumením a schopnosti kultivovanej argumentácie. Program vznikol pod Kolégiom Antona Neuwirtha - vzdelávaco-formačným inštitútom, ktorý podľa vzoru oxfordských colleges už viac ako 10 rokov pracuje s mladými ľuďmi formou klasického vzdelávania. 

Veríme, že mladí ľudia sa potrebujú zaoberať dôležitými životnými otázkami - takými, ktoré sa týkajú spoločenských hodnôt, individuálnej zodpovednosti, globálnych problémov, ale aj zmyslu vzdelania samotného. Bolo to dôležité vždy, no ešte dôležitejšie je to teraz - v čase, keď sa ukazuje, že technologický pokrok je rýchlejší, ako naša kolektívna schopnosť sa mu prispôsobiť, že informácie sa šíria a tvoria manipulatívnym spôsobom a že spoločnosť len s veľkými ťažkosťami dokáže čeliť environmentálnym výzvam. Na to, aby deti dneška mohli slobodne a rozumne rozhodovať o svete zajtrajška, potrebujú, aby sme im pomohli spomaliť, poctivo sa zamýšľať o veľkých témach, porozumieť trendom v kontexte hodnôt a následkov a inšpirovať ich, aby sa venovali formácii svojho charakteru - to je cieľom klasického a charakterového vzdelávania.

Kolégium uplatňuje tieto princípy výučby a dopĺňa ich o kresťanský rozmer - Akadémia veľkých diel však nemá žiadne ideologické zameranie, je univerzálna pre všetkých študentov a nepodnecuje k náboženstvu ani k žiadnym politickým či myšlienkovým prúdom. Program Akadémie pozostáva z online knižnice a 25 diskusných seminárov, na ktorých sa rozoberajú diela, ktoré formovali západnú civilizáciu - od Munchovho Výkriku až po Čechovove poviedky. 

 Do Akadémie pozývame učiteľov stredných škôl, ktorí budú môcť otvoriť a viesť diskusné kluby na školách, kde pôsobia. Učitelia dostanú školenie aj finančnú odmenu. Už sa prihlásili desiatky učiteľov z rôznych regiónov Slovenska - vidíme, že učitelia majú o program záujem, a radi by sme sa radi dozvedeli o možnosti osloviť ešte viac učiteľov cez vašu platformu - ideálne formou článku alebo rozhovoru, ale radi sa dozvieme aj o iných možnostiach, ktoré sa Vám zdajú najvhodnejšie.

Lucia Hrabovcová, manažérka pre marketing a komunikáciu, +421 907 803 956 | akademiavelkychdiel.sk 
Hodnotenie:    | Zobrazení: 1075Diskusia

pridať komentár

Žiadne komentáre


*Pridať komentár