Ako správne vypočítať rozptyl bodov podľa % ? Zaokrúhľovať?

Blog  |  Marcela Čižmárová  |  Stupnica správny rozptyl bodov  |  01.05.2019 18:08

Chcem sa ťa spýtať na jednu banálnu vec... Jedná sa o stupnicu hodnotenia prác. Stupnicu si škola schvaľuje vo svojom školskom vzdelávacom programe. My máme konkrétne takúto: 100%-90%, 89%-75%, 74%-50%, 49%-30%, 29%-0%. Viem, že školy môžu mať aj iný rozptyl %.

 Ale o čo ide – o výpočet konkrétnych bodov.

Napr. ak mám max.bodov 18, tak rozptyl podľa mňa je správny tento: 18-17, 16-14, 13-9,8-5, 4-0. Ale v mojej novej škole som narazila na takýto rozptyl konkrétne pri 18: 18-16, 15-14, 13-9, 8-5, 4-0. Vysvetľujú to zaokrúhľovaním.

Práce sa hodnotia celými bodmi, nepoužívajú sa 0,5b. Takže, ak žiak má dosiahnuť 90%, tak z 18 bodov musí dosiahnuť  16,2 b. Logicky musí mať viac ako 16 bodov, čiže 17 bodov, keďže používame celé body. Kto má pravdu, zaokrúhľovať? Je niekde oficiálny postup výpočet rozptylu bodov podľa %...ja som také nič nenašla. Ako to máte vy na škole? Ďakujem.
Hodnotenie:    | Zobrazení: 1201


* ohodnotiť

Diskusia

pridať komentár

* Reagovať | Milena Bahureková | (05.05.2019 12:41 - neprečítaný)

Ak písomku urobíte 20 bodovú a potom tento problém nenastane. Podobne je to s 10 bodovou písomkou, tam je problém, 1...10-9, 2....8, 3.....7-5, ....... a mnohí dávajú stupeň 2 aj za 7 bodov. Tiež sa tomu dá vyhnúť tým, že písomka bude 12 bodová.
Výhodné je písomky vypracovať tak, aby počet bodov bol deliteľný 4 a pri zaokrúhľovaní na desiatky sa zaokrúhľoval nadol.
Jeden, či dva body pridať do písomky nie je problém. Vyrieši to nejaká teoretická otázka - najlepšie s výberom odpovede. Žiakom to veľa času nezaberie a učiteľovi vyrieši problém so zaokrúhľovaním .


*Pridať komentár