DOTAZNÍK PRE UČITEĽA TELESNEJ A ŠPORTOVEJ VÝCHOVY

Blog  |  Klára Czakóová  |  pomoc  |  10.06.2019 21:45

Vážené kolegyne a kolegovia,

venujte prosím, niekoľko minút svojho času na vyplnenie dotazníka, ktorý je určený pre učiteľov telesnej výchovy vyučujúcich žiakov s mentálnym postihnutím vzdelávaných vo variante A.

Tento dotazník je súčasťou rigoróznej práce: Inovatívne návrhy na vyučovanie telesnej výchovy žiakov s mentálnym postihnutím.

Získané poznatky budú spracované so zachovaním plnej anonymity.

Ďakujem Vám za ochotu a čas, ktorý ste venovali vyplneniu dotazníka. https://www.survio.com/survey/d/H7I8Z1D6J6C7S5S5F
Hodnotenie:    | Zobrazení: 293


* ohodnotiť

Diskusia

pridať komentár

Žiadne komentáre


*Pridať komentár