STAČÍ VÔĽA UČIŤ (?)

Blog  |  Ján Papuga  |  Konferencia  |  01.07.2019 19:02

            V Česku chcú riešiť nedostatok učiteľov tak, že pripravili zámer umožniť vyučovať aj odborníkom s vysokoškolským titulom, no bez pedagogickej profilácie. Ako riaditeľ som sa pri „lovení“učiteľov neraz zamýšľal nad tým, prečo by to nemohlo byť tak, že vyučovať by mohli aj neučitelia, najmä ak je v niektorých regiónoch ťažké nájsť pedagógov. Dokonca tvrdím, že v niektorých prípadoch by stačilo na vyučovanie stredoškolské vzdelanie. Zámer našich susedov preto považujem za užitočný, hoci sa v diskusii stretáva s konštatovaním neodbornosti, s degradáciou učiteľského povolania. I keď ide len o zámer, privítal by som aj u nás, aby mal riaditeľ možnosť siahnuť po tomto riešení. Najmä ak má presvedčenie, že by záujemca učenie zvládol na úrovni a zároveň mal predpoklady viesť deti. Normálny riaditeľ, ktorému záleží na kvalite vyučovania, to vie posúdiť. Kvalita pedagóga nezávisí od toho, či absolvuje na fakulte pár psychologicko-pedagogických predmetov a niekoľkohodinovú prax.

            Základné otázky: Je možné kvalitne učiť bez pedagogického vzdelania? Spraví pedagogické vzdelanie zo študenta kvalitného učiteľa? Stane sa odborník učiteľom po absolvovaní pedagogického minima? Som presvedčený, že máme ľudí, ktorí dokážu učiť kvalitne aj bez štúdia pedagogiky. Veď samy školy si často pozývajú do školy rôznych  odborných rečníkov. Aj bez pedagogického vzdelania dokážu zaujať žiakov do takej miery, že vznikajú nezabudnuteľné interaktívne hodiny. Okrem iného je známy projekt Teachfor Slovakia, v ktorom prejavili svoje pedagogické schopnosti ľudia z nepedagogickej sféry.

            Aj keď je takéto riešenie nedostatku učiteľov zo strany štátu nekoncepčné, ide o dobrú, minimálne dočasnú možnosť, ktorá by pomohla aj situácii u nás. Pretože snaha prilákať kvalitných učiteľov do školstva je v jeho súčasnom marazme nemožná či je otázkou veľmi dlhého času. A chýba k tomu aj vôľa štátu.

            Nech je plne v kompetencii riaditeľa, či zváži zamestnanie neučiteľa. Prestaňme sa už strachovať, že každý návrh má za cieľ degradovať učiteľský stav a pripraviť ho o zamestnanie. Okrem toho takáto konkurencia iba prospieva kvalite učiteľa a jeho sebazdokonaľovaniu. Nechajme riaditeľom pole pôsobnosti pri budovaní kvalitného pedagogického zboru. Ak tú možnosť nevyužijú, bude úplne jedno, kto im bude učiť.

            Často je nekvalita dôsledkom politickej degradácie školstva, ktorú sa my učitelia snažíme zvyšovať často bez pomoci kompetentných. A stačí vôľa učiť, niekedy aj bez dostatočnej finančnej odmeny.

PhDr. Ján Papuga, PhD., riaditeľ ZŠ s MŠ 

1. 7. 2019

Pre Region Press
Hodnotenie:    | Zobrazení: 1108


* ohodnotiť

Diskusia

pridať komentár

* Reagovať | Renáta Mikulová | (03.07.2019 19:06 - neprečítaný)

Yes! Súhlasím so všetkým! Je to pravda. Veď podať látku, "učivo" zaujímavo môže ktorýkoľvek odborník, či vysokoškolák! Či už bude deťom odhaľovať tajomstvá z biológie, geografie, matematiky, literatúry, fyziky ..., odbornosť je istá. A prístup k deťom či vedenie vyučovacej hodiny... to celkom určite príde samo, ak ho táto práca bude baviť a nájde sa v nej. Prajem Vám všetko dobré!

* Reagovať | Ján Papuga | (04.07.2019 23:25 - neprečítaný)

aj ja si myslím... ale isto, treba motivovať a poriadne aj klasických učiteľov... Len to táto vládnuca banda nezvládne.

* Reagovať | Michal Pankevič | (08.07.2019 20:15 - neprečítaný)

Milý pán kolega,
dovoľte mi reagovať na Váš príspevok. Nie som si celkom istý, či Váš apedagogický, no manažérsky pochopiteľný názor zdieľa aj odborná pedagogická verejnosť či mimobratislavskí pedagógovia. Ako riaditeľ „bratislavskej“ školy to iste, so snahou prilákať erudovaných a motivovaných učiteľov, nemáte ľahké, no na druhej strane vyvstáva otázka progresu, resp. aspoň zachovania elementárnej edukačnej odbornosti. V minulosti som robil výskum (nielen) v oblasti edukačnej historiografie a Vaše slová mi evokujú regres do obdobia osvietenstva. Domnievam sa, že sa naša globálna školská prizma, v kontexte dejín, principiálne nezmenila, pokiaľ diskutujeme na tému reformných úsilí. Uvedená skutočnosť, teda snaha po istej kvalitatívnej zmene pomerov, postavenia a systematizácii princípov v školstve predpokladala jeho dôkladnú analýzu. A výsledky teda v žiadnom prípade nedávali dôvod na úsmev. Bolo potrebné vymaniť sa z výchovného a vzdelanostného marazmu, dať ľuďom istý vedomostný a kultúrny štandard. Základným predpokladom tejto zmeny bol učiteľ. Nie vyslužilý vojak či šikovnejší remeselník, ale pedagóg v pravom zmysle slova. Pedagóg v pravom zmysle slova! Dnes hovoríme o školstve pre 21. storočie a nie o osvietenských experimentoch. Rovnako tak nepovažujem za šťastné dávať pedagogickej verejnosti ako príklad „spasiteľov“ slovenského školského marazmu účastníkov programu Teach for Slovakia. Pretože dvojročné pôsobenie v programe a s tým súvisiaca krátka, skôr experimentálna edukačná prax, je viac-menej smelou snahou než skutočným riešením otázky podstaty výchovy a vzdelávania na Slovensku.
Jednoducho povedané: Do bratislavských škôl sa nikto nehrnie a je Vám v podstate jedno, kto v nich bude učiť. Len nech tam niekto je. Trošku alibistické pán riaditeľ, nemyslíte? A prosím, chápte túto moju reakciu ako konštruktívny názor kolegu pedagóga a nie ako ďalšie z „kopnutí“ do už aj tak doráňanej slovenskej školskej reality. Ďakujem za pochopenie.

PhDr. PaedDr. Michal Pankevič, PhD.

* Reagovať | Ján Papuga | (09.07.2019 00:33 - neprečítaný)

Veľmi rád zareagujem. Za každým svojím názorom si stojím, a keby som mal možnosť, tak ho presadzujem. Po prvé ide o opatrenie vo veľmi zlom období, ktoré by mali riešiť práve vysoké školy, ktoré ani zďaleka neprodukujú kvalitných pedagógov v takej miere, že by som si mohol ako riaditeľ vybrať každého z nich alebo by som im mohol zveriť žiakov bez toho, aby som ho kontroloval. Naopak, poznáme desiatky ľudí, čo by radi učili, no nemôžu, hoci majú na to predpoklady, čo riaditeľ a pedagóg má vedieť posúdiť. Ak to nevie, tak potom aj z "ozajstných" učiteľov nevyberie takého, čo bude prínosom. Reči o pedagogike, učiteľskom majstrovstve sú krásne, no v tejto veľmi zlej situácii je veľmi dobré mať možnosť dať triedu osvietenému neučiteľovi. A možno spraví viac dobrého ako bežný absolvent pedagogiky. Lebo učiteľom sa nestávame absolvovaním fakulty, ale praxou. A tú prax môže mať aj znalec angličtiny, architekt, lekár, ktorí sa rozhodli, že by radi učili. A na tom trvám.


PS: Nehovorím len prizmou Bratislavčana, som v kontakte s kolegami po celom SK.

PS2: Teach for Slovakia ukazuje iba to, že aj neučitelia vedia učiť, majú úspechy a isto by aj učiť zostali, ak by ich štát vedel zaplatiť. K tomu projektu mám vlažný vzťah, no je to preukázateľný argument, že učiť nemusí iba učiteľ.

* Reagovať | Michal Pankevič | (09.07.2019 12:29 - neprečítaný)

Rešpektujem Váš názor, no stále je to iba Váš názor a bol by som opatrný s jeho generalizáciou, pretože tak ako Vy i ja poznám množstvo názorov tak učiteľov z praxe (sám som jedným z nich) ako i odbornej pedagogickej verejnosti, ktoré vyvracajú Vašu tézu. Súhlasím, že situácia v slovenskom školstve je zložitá a zlá, a akékoľvek riešenie stojí minimálne za úvahu. A čo je najhoršie, odrazu je ktokoľvek "odborníkom" na školskú problematiku. Osobne som toho názoru, že napr. zverejnenie téz k Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania odštartovalo akýsi pedagogický halloween. Pedagogickí kostlivci začali vychádzať zo svojich úkrytov, od starodávnych ministrov a pseudoodborníkov. Jedni obhajujú seba a svoju minulosť (či šancu), iní propagujú rôzne „novinky“ (ako napr. neoliberalizmus vo vzdelávaní). Slovenské školstvo si však zaslúži viac ako len heslá či úlomky. Malo by mať nový koncept, koncept funkčný a ucelený. V burze nápadov, v tom, čo všetko sa dá urobiť, neexistuje totiž žiadna vodiaca niť. Bez konceptu celkového zobrazenia je to iba predstava iluzórna, nemožná a vlastne aj alibistická. A to je i spoločný menovateľ našej diskusie, v ktorej, i napriek uvedomeniu si zložitosti situácie, asi nenájdeme spoločný modus vivendi. Ale i o tom je pluralita názorov. Na jednom sa však istotne zhodneme: "Domky krásne, uhladené, ukazujú imanie. Pálenice vyfintené, hrdé majú stavanie. Ale škola? Nie! Chatrč úzka, otrhaná, podopretá kolíkom. Keď dážď strechou voľne padá, na hlavu učeníkom. To je škola! Gazda, krčmár, hajčí, pastýr, majú dostač všeckého, neboja sa s plnou sýpkou nikdy hladu hrozného. Len učiteľ nie! Kdo to stúpa vážnym krokom s utrápeným pozorom, čo by mohol maliarovi Umučenia byť vzorom? To je učiteľ! Kdo to chodí do okola, z domu do domu žobráčkou? Kdo to, jenž je hrubianovi dedinskému len hračkou? To je učiteľ" ...báseň z roku 1858 v časopise Cyril a Method plne vystihuje žalostnú situácia aj dnešného moderného školstva na Slovensku.

* Reagovať | Ján Papuga | (09.07.2019 18:49 - neprečítaný)

Dovoľujem si vysloviť aj generalizáciu. No ten návrh je len možnosť. A na základe vlastnej skúsenosti by som ho pokojne prijal. Nikomu, ničomu neublíži. Jedine, ak sa riaditeľ rozhodne zle. A to, akú odbornosť má riaditeľ, aký má kontext pôsobenia, to už je to, čo spomínate v 2. časti odpovede. To je však iná téma. PS: Nezaujíma ma, kto sa zrazu vynára ako expert na školstvo. Ja hovorím za seba a za svoju skúsenosť.

* Reagovať | Oľga Červeňanská | (17.07.2019 14:56 - neprečítaný)

Vážený pán Papuga!
Väčšinou som Vašim príspevkom dávala veľké plus. Tentokrát tak neurobím, pretože s Vami nesúhlasím. Chápem, že riaditelia to majú dnes pri výbere učiteľov veľmi ťažké a z pragmatických dôvodov sú ochotní znížiť prvoradý predpoklad prijatia do zamestnania – kvalifikáciu. Ak to zjednoduším, tak poviem: učiť dokáže hocikto. Stačí záujem, predpoklady, zanietenie pre prácu s deťmi.
Skutočne si myslíme, že to stačí?
Stačí to na 1. stupni, na matematike, slovenskom jazyku, dejepise, cudzích jazykoch,….?
Kam sme sa to dostali, keď si dovolíme dehonestovať rozsiahle vedomosti skutočného učiteľa, pedagóga, odborníka?!
Súhlasím - vzdelaný učiteľ nemusí sa rovnať dobrý učiteľ. Ale ustupovať z nárokov na vzdelanie učiteľov je scestné a spiatočnícke. Ako má naša spoločnosť viesť deti k hodnote vzdelania, keď my sami z nej zľavujeme?
Riešiť nedostatok učiteľov prijímaním ľudí bez patričného odborného a pedagogického vzdelania chápem ako núdzové riešenie na dobu určitú. Ak právne (!) pripustíme absenciu rokov štúdia u tých, ktorí majú človeka priviesť na cestu ku vzdelaniu, tak sa my sami budeme podieľať na úpadku nášho školstva.

* Reagovať | Ján Papuga | (17.07.2019 20:59 - neprečítaný)

Ďakujem za názor, môj nezmením. Konštatovali ste situáciu s nedostatkom učiteľov - prosím, ako ju mám riešiť? Okrem toho jestvujú ľudia, čo dokážu učiť aj bez pedagogického vzdelania. Ja som učil už ako 19-ročný. Teda nemal som ukončené Mgr. vzdelanie. Poškodil som tých žiakov? A myslíte si, že aj dnešní absolventi fakúlt disponujú rozsiahlymi vedomosťami? Veď si povedia: stačí mi éčko... Takže trvám na svojom, tá možnosť by mala byť. Aspoň na istý čas. VŠ odborník dokáže odučiť svoj predmet. Samozrejme, musí mať záujem učiť. A niekedy snaha stačí...

* Reagovať | Oľga Červeňanská | (18.07.2019 20:16 - neprečítaný)

Ďakujem za reakciu.
Ja som asi zostala zaseknutá myslením v minulom storočí. Som už dôchodkyňa a vlastne by mi malo byť jedno, čo sa deje v školstve. Ale nedá mi, aby mi bolo všetko jedno. Mne je z toho, kam sa naše školstvo uberá, veľmi smutno.
Som z generácie, ktorá sa k učiteľskému štúdiu nedostávala ľahko. Prechádzali sme náročným výberovým konaním, museli sme mať dobré vyučovacie výsledky, za sebou súťaže, olympiády, letné tábory, hodnotenie zo strednej školy. Z nášho študijného krúžku sme sa všetci stali učiteľmi a ťahali sme to až do odchodu na dôchodok. Samozrejme, aj v mojich časoch boli absolventi (skôr výnimočne), ktorí sa učiteľmi z rôznych dôvodov nestali - nemali na to, nebavilo ich to, odišli za lepšími podmienkami, našli sa v iných profesiách.
Ja si však neviem predstaviť, že by som išla učiť s vedomosťami maturantky. O skúsenostiach, odvahe a sebavedomí postaviť sa taká mladá pred žiakov, ani nehovorím. Ako učiteľka cudzích jazykov som presvedčená, že bez hlbšieho vzdelania, bez znalostí metodiky vyučovania cudzieho jazyka, sa takýto predmet učiť nedá. Cudzia reč sa dnes dá rýchlo naučiť pobytom v zahraničí. Ale vyučovať ju ako jazyk…. ??
Sama som ako nekvalifikovaná učila rôzne iné predmety, s rôznym vzťahom k nim. No vždy to bolo s pochybnosťami, či to učím správne a vždy s pocitom, že odborník nie som a moje vedomosti sú plytké.
Uvádzala som začínajúcich učiteľov s pedagogickým vzdelaním i bez neho. Všetci chceli učiť a chceli učiť dobre. Bol to proces nie jedného roka, ale rokov, kedy sa praxou adept na vzdelávanie stal učiteľom.
Žiaľ, alebo našťastie (?...) dnes môže ísť študovať pedagogický smer doslova hocikto. Aj študent so zlými známkami a vlažným vzťahom k zvolenému odboru, aj s vážnou rečovou chybou, aj s poruchou učenia. Často bez prijímacích pohovorov. To, čo vyzerá ako honba za vzdelaním, je len obyčajné lovenie titulov.
Chápem ťažkú situáciu vedení škôl, keď treba zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces, ale učiteľské pozície majú neobsadené. A tak chápem aj to, že ak si má riaditeľ vybrať napríklad medzi učiteľom-absolventom pedagogickej VŠ so zlou povesťou (aj také máme!) a medzi zanieteným maturantom, ktorý veľmi chce učiť a tým svojím odborom doslova žije, tak zvolí tú druhú možnosť. A často riaditeľ tú prvú možnosť ani nemá.
No nechápem jedno: prečo sme sa my učitelia dostali do situácie, keď sami pripúšťame, že učiť dokáže aj človek bez pedagogického vzdelania. Nediplomaticky povedané – hocikto. Akoby nestačilo, že z mnohých rodičov sa stali samozvaní metodici, ktorí pri návštevách v škole radia učiteľovi, čo a ako má učiť?! My sami učitelia devalvujeme potrebu vzdelania, kvalifikáciu sme označili za nenáležitú, zbytočnú. A to je to, čomu ja - učiteľka zo starej školy – ťažko porozumiem….

Ja viem, je to všetko na dlhú debatu. A možno aj o niečom úplne inom….

Prajem peknú dovolenku, veľa nadšenia a úspechov vo Vašej práci, pán Papuga!

* Reagovať | Ján Papuga | (18.07.2019 20:59 - neprečítaný)

Popísali ste výstižne danú situáciu. O učiteľovi s maturitou nehovorme, je to iba môj názor. Ide tu najmä o to, či odborník v danom odbore, neučiteľ by mal mať možnosť učiť. Ale súhlasím s tým, že ak sa niekedy dá toto školstvo do poriadku, malo by sa navrátiť k tvrdému štúdiu a výberu pedagógov. To sa však musí zmeniť záujem o vyučovanie...


*Pridať komentár