Memorandum inkluzívneho riaditeľa

Blog  |  Viktor Križo  |  Blog Virtuálnej knižnice  |  30.08.2019 21:15

  1. Nie som vlastníkom školy, som  prvý medzi rovnými (primus inter pares).
  2. Mojou prioritou je slúžiť, koordinovať, podporovať, napomáhať, prispievať, sprevádzať a zakladám si na spolupráci, subsidiarite, participácii, rovnocennosti a konsenze.  
  3. Snažím sa nepoužívať slová ako ja, riaditeľ, štatutár či riadiť, rozhodovať, určovať, lebo som povedal, moja škola, moje právomoci a pod.
  4. Najlepšie ma vystihuje spojenie – facilitátor učiteľského zboru. Ako koordinátor pomáham učiteľom, aby mohli čo najlepšie rozvíjať svoj potenciál a plniť  svoje poslanie v slobode a zodpovednosti. Starám sa o ich každodennú pohodu, rast, podporu, rozvoj i napredovanie, občerstvenie i oddych, aby sa o to isté snažili vo svojich triedach so žiakmi a rodičmi.
  5. Všetky administratívne veci v škole rieši samostatný sekretariát.
  6. Na škole  fungujú dva kľúčové orgány: rada školy a zástupcovia zamestnancov. Aktívne zabezpečujú kontrolu fungovania a smerovania školy, spoločne zabezpečujeme lepší chod školy a sme natoľko prepojení s celou školou, že informácie a rozhodnutia sú zdieľané s ostatnými.
  7. Počas školského roka si nájdeme čas aj na oddych, chorobu, teambulding, dobré vzdelávanie, či čas na návštevu vedľajšej školy.
  8. Škola nie je odo mňa závislá. Ak aj nie som v škole, každý vie, že je za svoju prácu a činnosť zodpovedný predovšetkým  sám, a preto sa ju snaží vykonávať čo najlepšie.
  9. Hodnotiace procesy a kontrola je v škole nastavená medzi všetkými rovnako. Každý má príležitosť dávať priebežnú spätnú väzbu každému. Máme vlastný systém spätnej väzby založený na dôvere učiteľov, kde škola i jednotlivec identifikuje svoje  zdroje a limity.
  10. Moje funkčné obdobie je priebežne prehodnocované radou školy a učiteľmi, čo vychádza zo zozbieraných podnetov a analýz hodnotenia všetkých aktérov školy. Som pripravený svoju úlohu odovzdať a prenechať aj ďalším v presvedčení, že je aj veľa iných vecí vrátane učenia, ktoré robím dobre a rád.

Som rád, že mi bola na krátky čas požičaná dôležitá úloha napomáhať rozvoju školy, a byť v službách miestnej komunity detí, učiteľov a rodičov. Spolu s ostatnými takto rovnocenne prispievam k pestrosti mozaiky školského života.
Hodnotenie:    | Zobrazení: 728


* ohodnotiť

Diskusia

pridať komentár

* Reagovať | Viktor Križo | (16.09.2019 21:14 - neprečítaný)

Reakcia na toto Memorandum nenechala na seba čakať.. Myslím, že by si mali dať mnohí riaditelia ruku na srdce, či sa ich viac ako inkluzívne Memorandum netýka práve táto druhá verzia Memoranda - opačná strana mince.. (česť výnimkám a super riaditeľom

https://www.facebook.com/mucitelia/photos/a.564582693703348/1375633255931617/?type=3&theater


*Pridať komentár