https://www.facebook.com/ktojedalsi/ alebo na stránke https://www.ktojedalsi.sk/" />

Upozornenie na NEKOREKTNÉ správanie predajcu "školského" filmu "Kto je ďalší?"

Blog  |  Mária Sabová  |  školský film - šikana - samovražedné správanie  |  08.11.2019 15:03

Tento príspevok upozorňuje na NEKOREKTNÉ správanie predajcu najnavštevovanejšieho školského filmu "Kto je ďalší?" Tento príspevok NEVYZÝVA NA KOMENTOVANIE VHODNOSTI/NEVHODNOSTI premietania spomínaného filmu pre deti ZŠ, SŠ. Prosím, rešpektujte to. Komentovať vhodnosť filmu pre žiakov ZŠ /SŠ môžete napr. na https://www.facebook.com/ktojedalsi/ alebo na stránke https://www.ktojedalsi.sk/ (v časti Kontakty).

Chcem upozorniť na MANIPULATÍVNE a NEKOREKTNÉ techniky predajcov najnavštevovanejšieho školského filmu "Kto je ďalší?" Film je určený pre vekovú kategóriu 12+, no správcovia FB stránky okamžite VYMAZÁVAJÚ komentáre a BLOKUJÚ komentátorov (napr. učiteľov, psychológov, rodičov) - ktorí upozorňujú na nevhodnosť filmu pre takúto nízku vekovú kategóriu detí. Film je premietaný žiakom základných a stredných škôl často bez toho, aby ho predtým riaditelia alebo učitelia videli celý.

Ak si Vaša škola daný film objednala, zvážte jeho premietanie mladším ročníkom. POZRITE SI FILM celý PREDTÝM, ako ho necháte premietnuť svojim žiakom. Zvážte, či sú zamestnanci vašej školy kompetentní (školení) pri diskusii po filme riešiť otázku samovražedného správania detí. "Súhlas od rodiča" nemusí riešiť všetko. Rodič si nemá kde film pozrieť (ide o skupinové objednávanie).

Pracovníci internetovej linky dôvery sa kriticky vyjadrujú zvlášť k 3. časti filmu, v ktorej online sexuálne zneužívané mladé dievča spácha samovraždu. Po spáchaní samovraždy však prichádza záber, v ktorom predtým utrápené dievča už po smrti lieta šťastne a bezstarostne v oblakoch. Toto podľa projektovej koordinátorky IPčka Mgr. L. Nemcovej "môže navádzať diváka na samovražedné správanie a posilňovať uňho tieto myšlienky." Výhrady má i k prvým dvom častiam filmu. https://chcemsazabit.sk/do-kin-prichadza-novy-film/?fbclid=IwAR25TLaxI9UZTp6MdNkyrqCxhigeC5hcale2JU8WT88miCZyyG1xzIIzkOw


Vymazávať komentáre neglorifikujúce tento film určený aj deťom na 2. stupni ZŠ na predajcom zriadenej a verejnosti prístupnej FB stránke je maximálne nekorektné.
Hodnotenie:    | Zobrazení: 1128


* ohodnotiť

Diskusia

pridať komentár

Žiadne komentáre


*Pridať komentár