Oficiálny komentár ministerstva k novele zákona 317/2009

Blog  |  Ivan Dudáš  |  SKU  |  01.09.2012 07:31

 Oficiálny komentár ministerstva k novele zákona 317/2009

Od 1. 1. 2012 vstúpil do účinnosti zákon 390/2011, ktorý novelizuje zákon 317/2009 o pedagogických a odborných zamestnancoch. Pred niekoľkými mesiacmi som sa pokúsil zjednodušiť a zostručniť obsah tejto novely a zverejnil som jej najdôležitejšie body na zborovni. Odvtedy som sa však stretával s tým, že výklad zákona podávali samotní zamestnanci ministerstva školstva rôznymi spôsobmi a v mnohých prípadoch nekorešpondovali tieto ich interpretácie s tým, čo som tvrdil vo svojom príspevku ja. Išlo napr. o to, že podľa môjho výkladu mali získať 60 kreditov za rigoróznu skúšku všetci tí, ktorí ju vykonali hocikedy pred 31. 12. 2011 a nezískali za ňu 1. atestáciu. Interpretácia jedného zo zamestnancov ministerstva školstva však znela tak, že na kredity má nárok len ten, kto danú skúšku vykonal v termíne od 1. 11. 2009, čo som považoval za totálny nezmysel. Od dnešného dňa už môžem konečne spávať pokojnejšie, pretože ministerstvo školstva vydalo dokument, na základe ktorého môžem povedať, že som mal pravdu. Ide o komentár, ktorý vysvetľuje najviac diskutovaný §61a. Dokument nájdete napr. aj na stránke Krajského školského úradu v Košiciach v rubrike Aktuálne oznamy (8. 2. 2012):

http://www.ksuke.sk/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=451021&id_ktg=1112&archiv=0

alebo si ho môžete prečítať po kliknutí na nasledujúci odkaz:

http://www.scribd.com/fullscreen/80965906

 Ide o dokument, ktorým sa budú riadiť všetky školy a je plný konkrétnych príkladov, aké by mohli pri aplikácii zákona nastať. Odporúčam všetkým, ktorí sa vďaka tejto novele dostali do problému, že im ich kredity nemali byť priznané, aby si tento dokument dôkladne preštudovali. Za najdôležitejší považujem odsek 10, pretože tento odsek narobil najviac problémov aj ľuďom na ministerstve školstva. Pre tých, ktorí sa cítia ukrivdení, je to veľmi dobrý argument na to, aby dokázali so svojou situáciou niečo urobiť. Som rád, že ministerstvo prostredníctvom krajských školských úradov takýto komentár poskytlo a vnieslo do sporných otázok konečne svetlo. Touto cestou sa chcem tiež ospravedlniť všetkým, ktorým som doteraz neodpovedal na ich otázky, pretože nesprávne interpretácie zamestnancov ministerstva školstva vo mne veľkým spôsobom nabúrali istotu, či mám vo svojich tvrdeniach pravdu. Dokonca som spolu s kolegom zo Slovenskej komory učiteľov začal pripravovať podanie na Ústavný súd SR, kde sme chceli požiadať o výklad problémového ods. 10 zákona 390/2011 Z. z. §61a. Vďaka novému komentáru je to už zbytočné. Dnes viem, že som v mnohých bodoch mal pravdu. Jediná vec, v ktorej som sám nemal jasno a ktorú som chápal nesprávne, boli kredity za rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky. U tohto štúdia som predpokladal, že bude tiež dôvodom na pridelenie 60 kreditov. Problematika rozširujúceho štúdia bola však v legislatíve natoľko komplikovane zadefinovaná a interpretovaná, že som sa sám nedokázal z tejto spleti chaosu vymotať. Tu som sa zjavne mýlil a za špeciálnu pedagogiku nebude možné získať 60 kreditov, pretože v dokumente, ktorý dnes dávam do pozornosti, sa píše: „Rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky je štúdium na splnenie kvalifikačného predpokladu na pôsobenie v špeciálnom školstve a s prihliadnutím na ustanovenie § 47 ods. 3 (predtým § 47 ods. 5) za toto štúdium nie je možné priznať kredity“. Je mi ľúto, že toto štúdium nebude dôvodom na pridelenie kreditov a nepovažujem to za správne, ale dovolím si tvrdiť, že v tejto chvíli je to už jednoducho fakt, ktorý je podložený zákonom a neostáva nič iné, ako ho rešpektovať. Tu som presvedčený, že by súdne spory ani prípadne podanie na Ústavný súd, nedopadli priaznivo. Jediné, čo môže potešiť tých, ktorí absolvovali rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky, nezískali za ňu 1. atestáciu a k 31. 12. 2011 mali minimálne 5 rokov praxe, je to, že môžu do 31. 12. 2012 požiadať o vykonanie 1. atestácie bez toho, aby bolo od nich vyžadované splnenie podmienky 60 kreditov. Sám to považujem za slabú náplasť pre tých, ktorí museli počas štúdia vynaložiť obrovské množstvo energie, peňazí a voľného času, aby špeciálnu pedagogiku absolvovali. Zároveň boli títo ľudia oklamaní dvakrát, pretože v novembri 2009 startili nárok na získanie náhrady 1. kvalifikačnej skúšky a v januári 2012 im za toto štúdium nie sú pridelené ani kredity. Aj keď to určite mnohých sklame, ale som presvedčený, že v súčasnej situácii sa s tým už nedá nič robiť. Ak by však niekto prišiel s nejakým rozumným a reálnym návrhom, som ochotný sa ním zaoberať. Ale mne už jednoducho nápady došli.

Nedá mi však v súvislosti s cirkusom okolo zákona 390/2011 nezamyslieť sa nad určitými nepochopiteľnými skutočnosťami, ktoré so sebou prinieslo jednanie kompetentných na ministerstve školstva. Prečo s niečím tak dôležitým, ako je výklad tak problematického, sporného a závažného zákona, prišli až viac ako mesiac po nadobudnutí účinnosti zákona??? Zároveň sa zamýšľam nad tým, či bolo nutné realizovať množstvo platených školení k tomuto zákonu, ktoré však boli aj vďaka prednášajúcim plné nedostatkov a nepresných interpretácií??? Možno by bolo dobré zamyslieť sa aj nad tým, či by si kompetentní  nemali vstúpiť konečne do svedomia, začať používať zdravý sedliacky rozum, vymeniť tých, ktorí sa už viackrát neosvedčili, pripravovať zákony, ktoré budú jednoznačné a ľahko čitateľné a prípadné platené školenia robiť až vtedy, keď budú mať vo veciach sami jasno!!!

Mgr. Ivan Dudáš

viceprezident SKU

 

Zaregistruj sa do SKU
Hodnotenie:    | Zobrazení: 43080


* ohodnotiť

Diskusia

pridať komentár

* Reagovať | Jana Vavreková | (09.02.2012 10:26 - neprečítaný)

A čo napríklad učiteľka, ktorá v júni 2011 absolvovala rigorózku a až v auguste 2012 bude mať 3 roky praxe? Takýto príklad som tam nenašla. Vďaka.

* Reagovať | Ivan Dudáš | (09.02.2012 20:41 - neprečítaný)

Keď dovŕšite 3 roky pedagogickej činnosti, dostanete 60 kreditov.

* Reagovať | Radovan Zajíc | (09.02.2012 13:48 - neprečítaný)

neviem, pán Dudáš, ale prečo by sa riaditelia škôl mali riadiť týmto dokumentom, ak to nie je žiaden právny predpis...osobne si myslím, že novela zákona je dosť jasná a žiaľ aj v tomto "dokumente" je veľmi nepresné narábanie s výrokovou logikou....alebo ju potom mňa zle naučili používať
strana 2
"Odsek 3:
Odborný zamestnanec, ktorý do 31. decembra 2011 získal minimálne päť rokov odbornej praxe a vykonal rigoróznu skúšku môže požiadať o vykonanie prvej atestácie najneskôr do 31. decembra 2012.
Komentár:
Takýmto zamestnancom je odborný zamestnanec, ktorý najmenej jednu z uvedených podmienok (rigorózna skúška, päť rokov odbornej praxe) alebo obidve podmienky splnil v období od 1. novembra 2009 do 31. decembra 2011. Takýto odborný zamestnanec sa môže prihlásiť na vykonanie prvej atestácie do 31. decembra 2012 bez toho, aby od neho bolo vyžadované splnenie podmienky 60 kreditov."
v zákone: podmienka "A" a podmienka "B" potom môže požiadať, v komentári sa však už dočítam, že stačí najmenej jedna splená a zamestnanec môže požiadať o vykonanie atestácie....to vážne stačí odbornému zamestnancovi päť rokov odbornej praxe

* Reagovať | Ivan Dudáš | (09.02.2012 20:39 - neprečítaný)

Dobrý deň, pán Zajíc.
Súhlasim s Vami, že to nie je žiadny právny predpis. Napriek tomu som presvedčený o tom, že sa ním riaditelia budú riadiť. Tvrdím to na základe nasledujúcich faktov:
1. Tento komentár ponúka na svojej stránke samotné ministerstvo školstva. Ak neveríte, kliknite si na www.minedu.sk a v ľavej časti kliknite na rubriku Zamestnanci rezortu. 2. Ak Vás nepresvedčilo ani toto, tak si kliknite na jednotlivé krajské školské úrady, napr. na Krajský školský úrad v Košiciach na stránke www.ksuke.sk rubrika Aktuálne oznamy. Len pre Vašu informáciu, tak tento dokument rozposielal napr. Krajský školský úrad v Banskej Bystrici na školy, ktoré ma v svojej pôsobnosti ako relevantný dokument na to, aby sa podľa neho školy riadili. 3. Ak Vás o opodstatnenosti tohto dokumentu nepresvedčí ani toto a budete naďalej presvedčený o tom, že novela zákona, ktorá vyšla pod č. 390/2011 je jednoznačná, tak mám na Vás jedinú otázku. Skúste mi povedať ako chápete nasledujúci problém. Moja kolegyňa si vykonal rigoróznu skúšku pred novembrom 2009. K 31. 12. mala viac ako 5 rokov pedagogickej praxe. Ja som tvrdil, že má nárok na kredity podľa zákona 390/2011 §61a ods. 10. Jeden človek z ministerstva školstva, ktorý mal k tejto problematike školenia po celom Slovensku, mi pred vyše 100 riaditeľmi tvrdil, že dotyčná učiteľka nemá nárok na kredity. Podľa komentára, ktorý teraz ministerstvo školstva vydalo, nárok na kredity tejto kolegyni vzniká, tak ako som to ja tvrdil na začiatku. Moja otázka znie. Ste si stále istý, že zákon 390/2011 je jednoznačný a nepotrebuje ďalší výklad??? Podľa môjho laického názoru ďalší výklad nepotrebuje. Na základe toho, čo sa nám snažili zamestnanci z ministerstva školstva niekoľko mesiacov predkladať, som presvedčený, že tento výklad bol viac ako potrebný.

* Reagovať | Radovan Zajíc | (10.02.2012 00:20 - neprečítaný)

Vážený pán Dudáš,
z princípu som nedôverčivý ku každému "dokumentu", ktorý vypracujú ministerský úradníci a na základe svojich vedomostí si stojím i za tým, že aj Vami zverejnený dokument ministerských úradníkov má chyby, o ktorých som písal vyššie...nečítal som ho celý...nepotrebujem....zákonu 317/2009 a jeho novele 390/2011 rozumiem podobne ako Vy dosť jasne

k bodu jedna, odkaz na minedu---zamestnanci rezortu poznám, aj tie dokumenty, ktoré sú na tom odkaze, žiaľ úradníci, tak ako vo vašom prípade i v mojom idú v "odporúčacích dokumentoch" mimo zákon alebo nad jeho rámec a čo je horšie, prostredníctvom školení niekedy "balamutia" riaditeľov...ale pre nás sú dôležité predpisy, nie usmernenia, komentáre, metodické pokyny a pod.

bod dva...viď odpoveď na bod jedna

bod tri: §61a ods. 10 znie jasne: 60 kreditov sa od 1. januára 2012 pridelia tomu, kto vykonal rigoróznu skúšku, štátnicu z cudzieho jazyka, rozširujúce štúdium vtedy ak ma tri roky pedagogickej praxe a nebola mu priznaná atestácia pred 31. decembrom 2011 za tieto studia

to znamená (bez toho, aby som čítal nejaký komentár) vaša kolegyňa má nárok na 60 kreditov, pretože urobila rigoróznu skúšku a k dnešnému dňu má aj min. 3 roky pedagogickej praxe, len neviem, či jej už nebola pred 31.12.2011 priznaná prvá atestácia za rigoróznu skúšku, v tom prípade by nárok stratila

Nakoniec: naďalej budem nedôverčivý ku každému dokumentu od našich milých úradníkov a zároveň ďakujem svojim pedagógom, za svoje vzdelanie, ktoré my umožňuje porozumieť našej, miestami náročnej legislatíve.

Veľa zdaru s SKU

* Reagovať | Anna Havrilová | (09.02.2012 15:40 - neprečítaný)

"Rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky je štúdium na splnenie kvalifikačného predpokladu na pôsobenie v špeciálnom školstve a s prihliadnutím na ustanovenie § 47 ods. 3 (predtým § 47 ods. 5) za toto štúdium nie je možné priznať kredity“.
V špeciálnom školstve áno a čo ak ho absolvoval učiteľ tohto roku a učí na bežnej ZŠ (neučí v špec. triede).

* Reagovať | Anna Havrilová | (09.02.2012 15:40 - neprečítaný)

"Rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky je štúdium na splnenie kvalifikačného predpokladu na pôsobenie v špeciálnom školstve a s prihliadnutím na ustanovenie § 47 ods. 3 (predtým § 47 ods. 5) za toto štúdium nie je možné priznať kredity“.
V špeciálnom školstve áno a čo ak ho absolvoval učiteľ tohto roku a učí na bežnej ZŠ (neučí v špec. triede).

* Reagovať | Ivan Dudáš | (09.02.2012 20:44 - neprečítaný)

Veľmi rád by som Vám poradil, ale chápanie rozširujúceho štúdia podľa §8a je nad moje schopnosti a možnosti. Odporúčam Vám, aby ste sa obrátili na svojho riaditeľa alebo na pani Belešovú z ministerstva školstva. Jej mail znie: jarmila.belesova@minedu.sk.

* Reagovať | Radovan Zajíc | (10.02.2012 00:44 - neprečítaný)

Čo sa týka získania kreditov za vzdelávanie špeciálneho pedagóga: § 47 ods. 3 hovorí, že kredity nemožno získať za vzdelávanie podľa § 8 ods. 1 písmeno a) a b)

Vás teda zaujíma § 8 ods 1 písmeno b)
zamestnanec nezíska kredity za vzdelávanie sa v odbore pedagogiky, psychológie a didaktiky vyučovacích predmetov alebo didaktiky odborného výcviku a špeciálnej pedagogiky (ďalej len „špeciálnopedagogická spôsobilosť“), ak má vykonávať pedagogickú činnosť v triede, v škole alebo v školskom zariadení s výchovno-vzdelávacím programom pre deti alebo žiakov so zdravotným znevýhodnením
pokiaľ viem, tak aj samotná jedna špeciálne trieda na bežnej škole musí mať svoj vlastný výchovno-vzdelávací program, takže učiteľovi v tejto triede nepatria kredity za štúdium špeciálnej pedagogiky

* Reagovať | Radovan Zajíc | (10.02.2012 00:56 - neprečítaný)

a ešte som zabudol....(už je veľa hodín, mozog nepracuje tak, ako by mal)...ak učiteľ učí iba na bežnej škole a neučí v špec. triede...nepotrebuje sa vzdelávať podľa §8 ods 1, písmeno b), pretože táto odbornosť uňho nie je vyžadovaná...teda si svoje absolvované vzdelávanie neuplatňuje v práci a podľa mňa mu už tobôž nepatria za to kredity

* Reagovať | Vladimír Burík | (10.02.2012 12:31 - neprečítaný)

Pekný deň. Komentár § 61a
zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 390/2011 Z. z.

V tomto komentári sa píše citujem:“ Na učiteľa, ktorý vykonal rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky podľa ustanovenia § 9 vyhlášky MŠ SR č. 42/1996 Z. z. o ďalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov sa nevzťahuje ustanovenie § 61a ods. 10 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 390/2011 Z. z. a nevzniká mu právny nárok na 60 kreditov. Rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky je štúdium na splnenie kvalifikačného predpokladu na pôsobenie v špeciálnom školstve a s prihliadnutím na ustanovenie § 47 ods. 3 (predtým § 47 ods. 5) za toto štúdium nie je možné priznať kredity.


Avšak § 61a ods. 10 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 390/2011 Z. z. hovorí citujem:

(10) Od 1. januára 2012 za absolvovanie rozširujúceho
štúdia podľa § 8a alebo za vykonanie rigoróznej
skúšky alebo za vykonanie štátnej jazykovej skúšky
z cudzieho jazyka získa pedagogický zamestnanec, ktorý
má minimálne tri roky pedagogickej činnosti, a odborný
zamestnanec, ktorý má minimálne tri roky odbornej
činnosti, 60 kreditov, ak týmto zamestnancom
nebola za tieto štúdiá alebo za tieto skúšky uznaná do
31. decembra 2011 prvá atestácia.

Nie je tu žiadna poznámka, ani odvolanie sa na žiadnu právnu normu, ktorá by z nároku na udelenie 60 kreditov vyňala absolvovanie rozširujúceho štúdia špeciálnej pedagogiky, ani nie sú taxatívne vymenované formy rozširujúceho štúdia,za ktoré sa kredity udelia, z čoho vyplýva, že po absolvovaní všetkých foriem rozširujúceho štúdia má absolvent nárok na udelenie 60 kreitov a žiadne výnimky o neplatnosti špec. pedagogiky v ňom nie sú.
Ak sa niekto odvoláva na iný zákon, tento je novší, teda platí to, čo bolo schválené naposledy.
* Reagovať | Radovan Zajíc | (10.02.2012 13:20 - neprečítaný)

u vás by mal platiť § 47 ods. 3, kde je napísané, že kredity nemožno priznať za vzdelávanie podľa § 8 ods 1 písmeno a, b

* Reagovať | Vladimír Burík | (10.02.2012 12:34 - neprečítaný)

Myslím si, že žiadnym komentárom nioe je možné porušovať zákon.

* Reagovať | Radovan Zajíc | (10.02.2012 13:21 - neprečítaný)

nie...komentárom nemožno...no žiaľ, ak sa niekto nepresným alebo chzbným komentárom začne riadiť a uvádza ho do praxe, tak vtedy už zákon porušuje....a som presvedčený, že aj tento komentár má svoje chyby vo výklade....zatiaľ som našiel dve

* Reagovať | Radovan Zajíc | (10.02.2012 13:30 - neprečítaný)

Jeden príklad:
Kolegyňa si urobila v roku 2011 rigoróznu skúšku, za ktorú jej nebola uznaná do 31. decembra 2011 prvá atestácia, nie je celkom isté ku ktorému datúmu splní podmienku aj troch rokov pedagogickej praxe. Patria jej po 1. januáry 2012 kredity?

* Reagovať | Vladimír Burík | (10.02.2012 14:11 - neprečítaný)

317
ZÁKON
z 24. júna 2009
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 47
Získavanie kreditov
(3) Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi
možno priznať podľa odseku 2 najviac 30
kreditov za sedem rokov na účely vyplácania kreditového
príplatku podľa osobitného predpisu.58)

tento paragraf ods. 3 nič hehovorí o tom, že kredity nemožno získať za špec. pedagogiku. Tí učitelia, ktorí učia v špec. školách patria do 2. pracovnej triedy, preto im kredity nepatria, pretože by mali dvakrát uznané vzdelanie. Ale učiteľ, ktorí učí v klasickej škole v špeciálnej triede a má špec. pedagogiku, nemal za to žiadne ohodnotenie. Teraz by mu podľa zákona č. 390/2011 kreditový príplatok mal platiť. Ja sa nedržím ničoho iného, len zákona. A ten je jasný, tu nie sú potrebné žiadne komentáre.
zákona č. 390/2011 Z. z. hovorí citujem:

(10) Od 1. januára 2012 za absolvovanie rozširujúceho
štúdia podľa § 8a alebo za vykonanie rigoróznej
skúšky alebo za vykonanie štátnej jazykovej skúšky
z cudzieho jazyka získa pedagogický zamestnanec, ktorý
má minimálne tri roky pedagogickej činnosti, a odborný
zamestnanec, ktorý má minimálne tri roky odbornej
činnosti, 60 kreditov, ak týmto zamestnancom
nebola za tieto štúdiá alebo za tieto skúšky uznaná do
31. decembra 2011 prvá atestácia.
Všetko je jasné, aj to že od 1. 1. 2012 patrí 60 kreditov absolventom rozširujúceho vzdelávania špeciálnej pedagogiky. Možno to niekomu nevyhovuje, aj preto boli komentáre rozpoluplné, ale právny predpis sa jednoducho usí dodržiavať. To je právny štát.

* Reagovať | Radovan Zajíc | (10.02.2012 18:21 - neprečítaný)

§ 47 ods. 3 si treba pozrieť v novele 390/2011!!!

znenie:
§ 47 ods (3) "Kredity nemožno získať za vzdelávanie podľa § 8
ods. 1 písm. a) a b)"

potom si teda treba pozrieť znova v novele 390/2011 § 8 ods. 1 písm. b), ktorý rieši špec. pedagógov
znenie:
doplnenie kvalifikačného predpokladu v oblasti "pedagogiky, psychológie a didaktiky vyučovacích predmetov alebo didaktiky odborného výcviku a špeciálnej pedagogiky ďalej len „špeciálnopedagogická spôsobilosť“), ak má vykonávať pedagogickú činnosť v triede, v škole alebo v školskom nariadení s výchovno-vzdelávacím programom pre deti alebo žiakov so zdravotným znevýhodnením."

na záver...učím v bežnej ZŠ, ktorá má zriadené špec. triedy, kde učia kvalifikovaní kolegovia a sú teda zaradení do 2. prac. triedy

a k odseku 10 § 60a: v komentári ministerstva je uvedená podmienka 3 rokov ped. praxe do dátumu 1.1.2012, čo je podľa mňa mimo znenia zákona....mne je zákon jasný...ale očividne nie niekomu na ministerstve

* Reagovať | Vladimír Burík | (10.02.2012 19:29 - neprečítaný)

㤠47
Získavanie kreditov
(1) Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec
získa kredity za
c) vykonanú rigoróznu skúšku, vykonanú štátnu jazykovú
skúšku z cudzieho jazyka a pedagogický zamestnanec
za absolvované rozširujúce štúdium
podľa § 8a,
㤠8a
Rozširujúce štúdium
(1) Rozširujúce štúdium je osobitný druh štúdia na
vysokých školách a stredných školách, ktorým pedagogický
zamestnanec získa kvalifikačné predpoklady na
výkon ďalšej pedagogickej činnosti.
(2) Rozširujúce štúdium môže vykonať iba pedagogický
zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačný predpoklad
podľa § 7 alebo si ho doplnil podľa § 8 ods. 1.
(3) Rozširujúcim štúdiom si pedagogický zamestnanec
rozširuje kvalifikačný predpoklad v rámci dosiahnutého
stupňa vzdelania na
a) výkon pedagogickej činnosti ďalších podkategórií
podľa § 13,
㤠8
(1) Pedagogický zamestnanec, ktorý získal vzdelanie
absolvovaním študijného programu alebo vzdelávacieho
programu v inom ako požadovanom študijnom odbore
na výkon pedagogickej činnosti, doplní si kvalifikačný
predpoklad pre príslušnú kategóriu
a podkategóriu pedagogického zamestnanca získaním
vzdelania v oblasti
a) pedagogiky, psychológie a didaktiky vyučovacích
predmetov alebo didaktiky odborného výcviku (ďalej
len „pedagogická spôsobilosť“) alebo
b) pedagogiky, psychológie a didaktiky vyučovacích
predmetov alebo didaktiky odborného výcviku a špeciálnej
pedagogiky (ďalej len „špeciálnopedagogická
spôsobilosť“), akmá vykonávať pedagogickú činnosť
v triede, v škole alebo v školskom zariadení
s výchovno-vzdelávacím programom pre deti alebo
žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Čiže ani § 8 odsek1 písmeno b absolútne nevylučujú z priradenia kreditov rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky.

Učím tiež v bežnej škole aj v špeciálnej triede, alesom v 1. pracovnej skupine.
* Reagovať | Vladimír Burík | (10.02.2012 19:31 - neprečítaný)

Oprava - V 1. pracovnej triede.

* Reagovať | Radovan Zajíc | (10.02.2012 19:55 - neprečítaný)

vaše zaradenie do 1. prac. triedy neviem pochopiť, ale potvrdzuje mi to, že čo škola, to iný riaditeľ a iný "právny" názor

pán Burík, je vidieť, že ťaháte za ďalší koniec paragrafu ale podľa môjho názoru je jednoznačne v § 47 ods 3 novely 390/2011 vylúčené vzdelávanie špec. pedagógov ako možnosť získania kreditov a myslím si, že § 8a nedefinuje vzdelávanie špec. ped. ako rozširujúce štúdium

* Reagovať | Radovan Zajíc | (10.02.2012 20:29 - neprečítaný)

a ešte niečo priamo k dokumentu....kde sú mená autorov "komentárov"???!!!!!!

* Reagovať | Vladimír Burík | (11.02.2012 18:25 - neprečítaný)

pán Zajíc, budem s Vami polemizovať,ale dám si samozrejme poradiť, je to môj názor, avšak v § 47 ods. 3 novely 390/2011 sa vôbec zákonodarca nezmieňuje o tom, že by bolo rozširujúce štúdium špec. pedagogiky vyňaté z povinnosti získať kredity.
Čo sa týka § 8a, platí to isté,ten definuje rozširujúce štúdiumako osobitný druh štúdia na VŠ...atď. (viď.hore)
Rozširujúce štúdium
(1) Rozširujúce štúdium je osobitný druh štúdia na
vysokých školách a stredných školách, ktorým pedagogický
zamestnanec získa kvalifikačné predpoklady na
výkon ďalšej pedagogickej činnosti.

Čo sa týka pracovných tried, mám také informácie,že učiteľ v klasickej škole sa zaradí do 2.prac. triedy za podmienky, že učí v špec. triede aspoň polovicu týž. úväzku.Inak by som mal byť zrejme v 2.prac. triede.
A máte pravdu, pod komentármi nie je nikto podpísaný, zuajímavé. Pri smernici je len kontakt-Kontakt: PaedDr. Ján Pavelčák

Smernica č. 4/2012 MŠVVaŠ SR ku kreditovým príplatkom, ale tam súlen tlačivá,pod komentárom nie je naozaj nikto podpísaný. To si snáď všimnú aj riaditelia .

* Reagovať | Beáta Šebestová | (12.02.2012 15:13 - neprečítaný)

Prosím o vyjadrenie k môjmu problému, na ktorý som už mala rôzne odpovede. Podľa citovaného

1. Pedagogický zamestnanec ukončil v máji 2009 rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky podľa § 9 vyhlášky č. 42/1996 Z. z. a podmienku najmenej päť rokov pedagogickej praxe splnil až k 30. septembru 2011. Keďže na tento prípad nie je možné uplatniť ustanovenie § 61 ods. 11, nakoľko sa štúdium začalo a ukončilo pred účinnosťou zákona č. 317/2009 Z. z. vzťahuje sa na neho prechodné ustanovenie § 61a ods. 5 zákona č. 390/2011 Z. z. a tento zamestnanec môže požiadať do 31.12.2012 o vykonanie prvej atestácie.

Je to presne môj prípad, až na to, že prvú atestáciu som vykonala dávno pred ukončením rozširujúceho štúdia špeciálnej pedagogiky. Toto štúdium som ukončila 25.8.2009, učím v bežnej ZŠ. K dnešnému dňu mám 15 rokov praxe. Moja otázka: môžem na základe prechodného ustanovenia § 61a ods. 5 zákona č. 390/2011 Z. z. požiadať do 31.12.2012 o vykonanie druhej atestácie? Všade sa píše len o vykonaní prvej atestácie, a čo druhej?


* Reagovať | Radovan Zajíc | (12.02.2012 21:20 - neprečítaný)

Vážená pani Beáta, podľa mojich znalostí školskej legislatívy pred novembrom 2009 a po ňom, sa domnievam, že štúdium špeciálnej pedagogiky sa nepovažovalo za náhradu 1. kvalifikačnej skúšky a tobôž nie druhej.
Čo sa týka súčasnej právnej úpravy, mám zato, že za ukončené štúdium podľa § 8 ods 1 písmeno b) zákona 390/2011 (§ 47 ods. 3 390/2011, ako i podľa vyhlášky 445/2009 a jej § 13 ods. 2 písm. f) nepatria pedagógovi kredity. Preto si myslím, že žiaľ o vykonanie druhej atestácie žiadať nesmiete.

* Reagovať | Magdaléna Kubicová | (12.02.2012 18:20 - neprečítaný)

Dobrý deň, chcem sa spýtať, lebo už tomu vôbec nerozumiem, v auguste 2009 som si urobila rigoróznu prácu a prax mám do dnešného dňa 4 roky a pár dní... prislúcha mi teda 60 kreditov alebo nie. Ďakujem Magdalena.

* Reagovať | Radovan Zajíc | (12.02.2012 21:04 - neprečítaný)

Milá pani Magdaléna, áno patrí...na základe §61a ods. 10 novely zákona 390/2011 zz
stručne: 60 kreditov Vám od 1. januára 2012 patrí preto, lebo máte rigoróznu skúšku, máte minimálne tri roky praxe a za rigoróznu skúšku Vám nebola uznaná prvá atestácia pred 31. decembrom 2011

* Reagovať | Mária Pekárová | (13.02.2012 12:44 - neprečítaný)

Pani Magdaléna asi naráža na to, že ešte koncom minulého roka nás pozývali na stretnutia s autormi tohto zákona a tam nám podali informácie, že rigorózna skúška pred 1.11.2009 nebude ohodnotená kreditmi "spätne"..... tento prípad sa týka aj mňa, preto som doteraz ani nepožiadala o kredity...až keď prišiel spomínaný komentár k zákonu, som sa dozvedela, že už mesiac som stratila 12% k platu....

Ku komentáru p. Buríka- tiež som pochopila a niekoľko kolegov mi to aj potvrdilo, že rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky nie je ohodnotené kreditmi...
Ako špeciálny pedagóg s príslušným vzdelaním máte byť zaradený v 2. pracovnej triede! /ale zas nemáte nárok na príspevok za prácu so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia, resp. žiakmi so zdravotným znevýhodnením/

* Reagovať | Radovan Zajíc | (13.02.2012 13:01 - neprečítaný)

Ešte jeden postreh k štúdiu šeciálnej pedagogiky. Dnes je toto štúdium považované za kvalifikačné a nie rozširujúce. Len, aby sme mali jasno v pojmoch
Koniec koncov...štát nás tu kŕmi smiešnymi percentami k platu, namiesto toho, by mohol zabezpečiť pre učiteľov solídne ohodnotenie v podobe úprav tarifných platov, nie len príplatkov.

* Reagovať | Anna Vajdová | (13.02.2012 14:04 - neprečítaný)

Chcem tiež reagovať na "výklad zákona 390 2011". Naozaj nechápem, prečo rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky úplne vynechali z možnosti pridelenia kreditov, prípadne absolvovania 2. atestačnej skúšky.
Ani § 8 odsek1 písmeno b absolútne nevylučujú z pridelenia kreditov za rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky. To už naozaj si môže každý vykladať zákon ako chce? Ja sama som štúdium ŠP začala 1. septembra 2009 a ukončila v auguste 2011 - ako rozširujúce štúdium. Neučím v špeciálnych triedach, teda nie som v 2. pracovnej triede a 1. atestáciu už mám! Musím podotknúť, že dva krát som absolvovala školenia pani Belešovej a vždy jej výklad bol rozdielny! Mojej kolegyni, ktorá v roku 2009 absolvovala rozširujúce štúdium(aprobačného predmetu) a má 1. atestáciu, pani Belešová napísala, že nemá nárok na kredity ! Ako tomu mám potom rozumieť? Anka

* Reagovať | Radovan Zajíc | (13.02.2012 14:55 - neprečítaný)

Milá pani Vajdová, chápem Vaše rozhorčenie z toho, že ste bola niekoľkokrát nesprávne informovaná. Je tu totiž veľký neporiadok, ktorí podľa mňa spôsobujú zamestnanci ministerstva, či "školitelia".
V každom prípade, zákon platí jasne.
Pred novembrom 2009 bolo štúdium špeciálnej pedagogiky podľa vyhlášky 42/1996 zz považované za rozširujúce. No podľa mojich vedomostí, ani v tomto období (pred novembrom 2009) nebolo náhradou žiadnej kvalifikačnej skúšky - vychádzam z vyhlášky 41/1996 a jej neskorých doplnení.
Od novembra je toto štúdium zákonom podchytené v § 8 ods. 1 písmeno b) a podľa § 47 ods. 3 toho istého zákona (390/2011) je toto po novom KVALIFIKAČNÉ vzdelávanie vyňaté z možnosti udelenia kreditov.
Podľa mňa v súčasnosti si môžeme položiť fundamentálnu otázku, či pedagógom patrí alebo nepatrí isté - zvlášť ohodnotenie za toto kvalifikačné štúdium.

A teraz k vašej kolegyni:
myslím, že správne chápem, že vaša kolegyňa ukončila rozširujúce štúdium pred novembrom 2009. V tejto dobe sa toto štúdium bralo ako náhrada 1. kvalifikačnej skúšky = 1. atestácie po novom. Teraz len neviem, za čo získala vaša kolegyňa prvú atestáciu, či za to štúdium alebo za niečo iné. Pretože, ak by získala v tom období 1. atestáciu za rozširujúce štúdium, potom nemá nárok na 60 kreditov. No ak získala 1. atestáciu za niečo iné a potom ešte išla študovať ďalší predmet, je tu istá možnosť riadiť sa §60a ods. 10, ale priznám sa Vám, že aj keď mi čítanie zákonov nerobí problémy, neviem posúdiť platnosť prechodného ustanovenia a akty, ktoré sa stali pred platnosťou zákonu 317/2009.

* Reagovať | Mária Pekárová | (13.02.2012 14:36 - neprečítaný)

Anka, no prečo asi sa špeciálna pedagogika neráta? V našom školstve to začína vyzerať tak, že čo chvíľa ho budeme potrebovať všetci - a prečo by nám platili za niečo, čo k praxi budeme potrebovať? Radšej budeme zbierať nezmyselné kredity za ešte nezmyselnejšie školenia, ktoré v praxi nikdy nevyužijeme - pretože sú jednoducho neaplikovateľné. Možno sa niektorí kolegovia ohradia - ale aj učiteľ je človek, často živiteľ rodiny, ktorý k svojmu životu potrebuje financie...tak bude zbierať "víkendové" školenia a úspešne si ich "vymení" za kreditový príplatok.


* Reagovať | Mária Pekárová | (13.02.2012 14:36 - neprečítaný)

Anka, no prečo asi sa špeciálna pedagogika neráta? V našom školstve to začína vyzerať tak, že čo chvíľa ho budeme potrebovať všetci - a prečo by nám platili za niečo, čo k praxi budeme potrebovať? Radšej budeme zbierať nezmyselné kredity za ešte nezmyselnejšie školenia, ktoré v praxi nikdy nevyužijeme - pretože sú jednoducho neaplikovateľné. Možno sa niektorí kolegovia ohradia - ale aj učiteľ je človek, často živiteľ rodiny, ktorý k svojmu životu potrebuje financie...tak bude zbierať "víkendové" školenia a úspešne si ich "vymení" za kreditový príplatok.


* Reagovať | Anna Vajdová | (13.02.2012 15:48 - neprečítaný)

Dobrý deň pán Radovan, chcem sa ešte raz vyjadriť ku kolegyni. Náhradou 1. kvalifikačnej skúšky bol u nej titul PaedDr. Podľa nového "výkladu zákona" by mala mať priznané za štúdium ďalšieho predmetu(SJL) 60 kreditov. Prečo pani Belešová hovorí niečo iné a dokonca kolegyňa to má od nej písomne?
A áno, súhlasím s pani Máriou, že radšej budeme naháňať peniažky nejakým agentúram za rôzne školenia( kvalitnejšie ako štúdium ŠP na vysokej škole?), pretože peniaze treba každému. Prajem všetkým krásny deň. Anka

* Reagovať | Radovan Zajíc | (13.02.2012 16:14 - neprečítaný)

potom by to mal byť ten druhý variant...teda sa bude riadiť §60a ods. 10 novely zákona 390/2011 a požiada svojho zamestnávateľa - riaditeľa o udelenie 60 kreditov...
PS: rád by som sa pozrel bližšie na písomné odôvodnenie pani Belešovej

* Reagovať | Anna Vajdová | (13.02.2012 16:20 - neprečítaný)

Pán Radovan,
môžem Vám to poslať mailom, len potrebujem adresu. Anka

* Reagovať | Radovan Zajíc | (13.02.2012 16:21 - neprečítaný)

Komentár bol odstránený správcom!

* Reagovať | Vladimír Burík | (13.02.2012 18:31 - neprečítaný)

V prvom rade žiaľ je to tak, že si hocikto vykladá zákon ako sa mu zachce. Podľa môjho názoru si zákonodarca neuvedomil, že to bude stáť nejaké financie a teraz chce cúvnuť.
2. Poprosím Vás, skuste mi napísať, (ktokoľvek) podľa ktorého paragrafu, či jeho odseku alebo písmena ste prišli k záveru, že za rozšíremé štúdium špec. pedagogiky sa neudelia kredity. Naozaj poprosím aj Vás aj p. kolegu Zajíca, ale nie hocičo, ale čierne na bielom, kde je to napísané, že toto štúdium tam nepatrí. Predsa my sa nemôžeme riadiť podľa nejakých zdaní, či dohadov. Pre nás je platný (a nie len pre nás) len a len zákon, ktorý jednoznačne, jasne a zrozumiteľne hovorí, a zase citujem:"

㤠47
Získavanie kreditov
(1) Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnaneczíska kredity za
a) absolvované akreditované programy kontinuálneho vzdelávania podľa § 35 ods. 4 písm. b) až d) pre príslušnú
kategóriu, podkategóriu alebo kariérovú pozíciu,
b) profesijné kompetencie, ktoré boli overené podľa§ 35 ods. 6 pre druhy kontinuálneho vzdelávaniapodľa § 35 ods. 4 písm. b) až d),
c) vykonanú rigoróznu skúšku, vykonanú štátnu jazykovú skúšku z cudzieho jazyka a pedagogický zamestnanec za absolvované rozširujúce štúdium podľa „§ 8a

Rozširujúce štúdium
(1) Rozširujúce štúdium je osobitný druh štúdia na
vysokých školách a stredných školách, ktorým pedagogický
zamestnanec získa kvalifikačné predpoklady na
výkon ďalšej pedagogickej činnosti.

Učiteľ, ktorý ukončil špec. pedagogiku má predsa na osvedčení a vysvedčení napísané, že absolvoval rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky, takže nie je pravda, že špec. pedagogiky nepatrí medzi rozširujúce štúdium. Tak teda učiteľ ukončil rozšir. štúdium špec. pedagogiky napr. v roku 2011 a ak splňa zákonom dané podmienky- 1. má viac ako 3roky praxe a 2. nebola mu za toto štúdium uznaná 1. atestácia, má jednoznačne- podľa zákona-právo na 60 kreditov.
A aby sme tu ukončili rôzne komentáre, veď predsa všetci, čo toto štúdium ukončilimusia mať čierne na bielom, aké štúdium ukončili.
Tu je jednoznačný argument. Citujem z dvoch oficiálnych dokumentov, ktoré jednoznačne (bez komentárov) dokazujú, že štúdium špec. pedagogiky patrí medzi rozširujúce štúdium, a teda splňa nárok (zákonný, nie podľa komentára) na udelenie 60 kreditov,
" OSVEDĆENIE
O UKONčENí KVALIFIK.VZDELáVANIA PEDAG. ZAMESTNANCOV NA DOPLNENIE šPECIáLNOPEDAGOGICKEJ SPôSOBILOSTI- kvalifikačné vzdelávanie podľa § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagog.zamestnancoch a odbor. zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov s názvom rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky" koniec citátu.
Druhý dokument je vysvedčenie, kde je to isté.
* Reagovať | Radovan Zajíc | (13.02.2012 20:08 - neprečítaný)

pán Burík, diskusia vrámci internetového portálu je veľmi náročná....ťažko sa tu dá oddiskutovať niečo, čo by pri bežnom styku išlo ľahko.
Čo sa týka štúdia špeciálnej pedagogiky, je to niekoľko problémov spojených a j s vami citovaným textom z vášho vysvedčenia.
Totižto, pred rokom 2009 bolo štúdium špeciálnej pedagogiky "ROZŠIRUJÚCIM" podľa vyhlášky 42/1996 zz §9 ods. 2 podobne ako aj štúdium ďalšieho aprobačného predmetu. Rozdiel je v tom, že pred rokom 2009 sa uznávalo ako náhrada 1. kvalifikačnej skúšky iba štúdium druhého aprobačného predmetu a rozširujúce štúdium špec. pedagogiky nie....podľa §9 vyhlášky 41/1996 zz a jej neskorších úprav....prečo tomu tak bolo, neviem
Tu je ten najväčší problém. Vy máte názov štúdia ROZŠIRUJÚCE ŠTÚDIUM ŠPEC. PEDAGOGIKY - pretože takýto odbor pravdepodobne schválila vysokej škole akreditačná komisia....vychádzajúc zo starej vyhlášky 42/1996, ktorá skončila platnosť v októbri 2009.
Od novembra 2009 NIE JE štúdium špec. pedagogiky rozširujúcim, ale kvalifikačným resp. "doplnenie kvalifikačného predpokladu" podľa zákona 317/2009 §8 ods 1 písmeno b)....už vtedy nebolo možné získať kredity za toto vzdelanie podľa § 47 ods. 5
citácia zákona 317/2009 §49
(5) Kredity nemožno získať za kontinuálne vzdelávanie na výkon činností pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca podľa § 33 ods. 2 písm. a) a d), ods. 10 písm. a) a § 34 ods. 1
a za kvalifikačné vzdelávanie podľa § 8 ods. 1 písm. a) a b).

takže ešte raz....od roku 2009 nie je štúdium špec. pedagogiky rozširujúce, ale kvalifikačné, za ktoré sa nedávajú kredity

v roku 2011 prišla novela zákona, ktorá urobila nasledovné: špec. pedagogiku ponechala v §8 ods. 1 písmeno b) ako kvalifikačné a štúdium ďalšieho aprobačného predmetu presunula do nového paragrafu §8a....no aj v novele 390/2011 je v §47 teraz už ods. 3 NIE 5 napísané:

(3) Kredity nemožno získať za vzdelávanie podľa § 8 ods. 1 písm. a) a b) ,
za kontinuálne vzdelávanie na výkon činností pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca podľa § 33 ods. 2 písm. a) a d)a ods. 10 písm. a), za funkčné vzdelávanie a funkčné inovačné vzdelávanie.“

a naspäť k tomu vysvedčeniu...asi potrvá istú dobu, kým akreditačná komisia schváli vysokým školám odbor s novým názvom, no osvedčenie ste už dostali ku KVALIFIKAČNÉMU VZDELÁVANIU podľa § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 317/2009 Z. z., za ktoré, podľa toho istého zákona ale §47 ods 5 po novom (390/2011) ods 3 kredity neplatia

* Reagovať | Magdaléna Kubicová | (13.02.2012 19:54 - neprečítaný)

Dobrý deň, ešte mám jednu otázku, keďže teraz "po novom - keď už si to tam hore ujasnili"dostanem 60 kreditov, chcem sa spýtať, či dostanem aj tých 12 % alebo nie, napr. k januáru alebo ci vobec možem žiadať o 12 percent. Ďakujem Magdalena.

* Reagovať | Radovan Zajíc | (13.02.2012 20:13 - neprečítaný)

no riaditeľ Vám najprv má vydať osvedčenie o získaní kreditov, či k tomu potrebujete žiadosť alebo nie, zákon nehovorí....na základe tohto osvedčenia vám patrí kreditový príplatok (za 60 kreditov 12 percent), či aj oň treba žiadať žiadosťou alebo nie....je to rôzne...pozor, riaditeľ školy po novom nemusí uznať kredity na účel vyplácania kreditového príplatku....TO JE PODĽA MŇA NAJVAČŠIA ZVRHLOSŤ NOVELY, ale ta čo už...

* Reagovať | Ivan Dudáš | (13.02.2012 20:58 - neprečítaný)

Ja osobne chápem problém špeciálnej pedagogiky v súvislosti s uznávaním 60 kreditov v dvoch rovinách:
1. Môj pohľad, ktorý považujem za spravodlivý, ale nie je podložený zákonom
2. Ako to je podľa zákona.

1. Môj pohľad, ktorý považujem za spravodlivý: Problém je v tom, že autori komentára k zákonu 390/2011 tvrdia, že „rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky je štúdium na splnenie kvalifikačného predpokladu na pôsobenie v špeciálnom školstve a s prihliadnutím na ustanovenie § 47 ods. 3 (predtým § 47 ods. 5) za toto štúdium nie je možné priznať kredity“. Čiže ja to chápem tak, že ak niekto učí v špeciálnej škole alebo v špeciálnej triede (primeraný počet hodín), potrebuje na to špeciálnu pedagogiku, na základe ktorej je preradený do 2. pracovnej triedy, a teda má vyšší plat. V takomto prípade celkom chápem, prečo títo ľudia nedostanú kredity, pretože špecku potrebujú na „splnenie kvalifikačného predpokladu na pôsobenie v špeciálnom školstve“. Ich benefit spočíva v tom, že im vďaka špecke zvýšia plat, preto im nechcú dať k zvýšeniu platu aj 60 kreditov. Čomu však sám nerozumiem je situácia, ak učiteľ má špeciálnu pedagogiku a v špeciálnej triede alebo špeciálnej škole NEUČÍ. V takomto prípade nemôže nikto povedať, že špeciálnu pedagogiku potrebuje „na splnenie kvalifikačného predpokladu na pôsobenie v špeciálnom školstve“. V takomto prípade to chápem tak, že učiteľ sa navyše vzdelával, pretože chcel pomôcť napr. integrovaným žiakom, ale on z tohto vzdelávania nemá nič pre seba, okrem dobrého pocitu. A hypotéku dobrým pocitom nezaplatí. Preto som aj po komentári z ministerstva školstva naďalej presvedčený, že v takomto prípade by učiteľ mal dostať 60 kreditov, aby to bolo spravodlivé. Je to rovnaká situácia, ako keby si napr. učiteľ, ktorý má aprobáciu SJL a DEJ urobil ďalší predmet povedzme INF. Chce to napr. preto, lebo popri dejepise a slovenčine učí aj 6 hodín informatiky, ale má pocit, že by v informatike potreboval žiakom dať viac. Jeho situácia sa po štúdiu informatiky nijako nezmení, naďalej bude mať ten istý úväzok za tie isté peniaze, ale urobil niečo navyše a dostane teda 60 kreditov. V čom sa táto situácia líši od situácie učiteľa so špeciálnou pedagogikou na inej ako špeciálnej škole alebo v inej ako špeciálnej triede???

2. Ako to je podľa zákona: Sám som si prešiel všetky paragrafy a citáty komentárov, diskusie zákonov alebo novely, ktoré by mohli ovplyvniť 60 kreditov za špeciálnu pedagogiku. Všetky s výnimkou jedného môžeme vyvrátiť. Problém je len s jedným, ktorý podľa mňa dokazuje, že špeciálna pedagogika podľa zákona nepatrí medzi rozširujúce štúdia, za ktoré je možné kredity prideliť. Ide o zákon 390/2011 § 8a ods. 3. Povedané ľudskou rečou: špeciálnou pedagogikou si učiteľ nerozšíri kvalifikačný predpoklad na výkon pedagogickej činnosti ďalších podkategórií podľa § 13 zákona 317/2009 (napr. z učiteľa pre primárne vzdelávanie sa vďaka špecke nestane učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie) a zároveň vďaka špeciálnej pedagogike učiteľ nezíska kvalifikáciu na ďalší aprobačný predmet alebo ďalší predmet študijného odboru.

Na záver: Aj keď by som každému za špeciálnu pedagogiku doprial kredity, mám pocit, že na základe posledne citovaného paragrafu zákon naozaj nepovažuje špeciálnu pedagogiku za rozširujúce štúdium, ktoré by slúžilo na pridelenie kreditov. Je mi ľúto, ale podľa mňa je tento problém zakotvený aj v legislatíve, čo ma veľmi mrzí.

PS: Možno by stálo za zamyslenie sa nad stretnutím niekoľkých ľudí, ktorí sú ochotní docestovať do Košíc, aby sme dali hlavy dokopy a spoločne si problematiku okolo špeciálnej pedagogiky a prípadne ďalších problémov vydiskutovali. Ja by som bol rád, ak by sa stretnutia zúčastnili najmä hlavní aktéri tejto diskusie a to pán Burík a pán Zajíc. Navrhoval by som termín stretnutia na 25. 2. 2012 (sobota) niekde v Košiciach. Miesto spresním neskôr. Môžete reagovať na môj mail sku.kosice@gmail.com

* Reagovať | Judita Romanová | (01.09.2012 17:30 - neprečítaný)

Zákon dokonca nedopraje ani kvalifikovaným učiteľom v špeciálnych triedach ten mesačný príplatok za to, že pracujú so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia. Podľa tvorcov zákona, ten prislúcha iba učiteľom na "normálnych" základných školách. Pritom vieme, s kým my, špeciálni pedagógovia pracujeme v našich triedach.

* Reagovať | Renáta Vlčková | (13.02.2012 22:18 - neprečítaný)

Dobrý deň,
som učiteľkou ZŠ a ja som špeciálnu pedagogiku študovala, kvôli potrebe dozvedieť sa viac, pretože detí so ŠVVP pribúda a rýchlo školenia mi neposkytli odpovede na moje otázky. Tým chcem povedať, že nie každý si dopĺňa kvalifikáciu. Preto mi je ľúto, že kredity nie sú pridelené aj tomuto štúdiu.
RE

* Reagovať | Gabriela Čabalová | (14.02.2012 10:03 - neprečítaný)

Dobrý deň,
vyštudovala som odborný smer na PF UPJŠ Košice- Teoretická kybernetika. Po absolvovaní DPŠ som získala aprobáciu na vyučovanie 3 predmetov - Matematika, Informatika, Výpočtová technika. 1.atestáciu som získala obhajobou práce a skúškou, teda nie za odborný smer. Mám potrebný počet rokov praxe. Pripúšťa zákon získanie kreditov aj bez rozširujúceho štúdia pre tretí predmet ?

* Reagovať | Radovan Zajíc | (14.02.2012 10:13 - neprečítaný)

Vážená pani Čabalová, za absolvovanie DPŠ sa kredity neudeľujú.

* Reagovať | Radovan Zajíc | (14.02.2012 10:15 - neprečítaný)

A ešte som zabudol, podľa zákona Vám môže riaditeľ kredity prideliť len vtedy, ak ste ako pedagóg s DPŠ vo vašom prípade študovali ďalší aprobačný predmet.

* Reagovať | Gabriela Čabalová | (14.02.2012 10:24 - neprečítaný)

Ďakujem, viem, že za DPŠ sa kredity neudeľujú. Učiteľské smery majú aprobáciu na 2 predmety. Tretí predmet získavajú ďalším štúdiom. Len ma zaujímala situácia, ak má niekto aprobáciu na 3 predmety.

* Reagovať | Anna Vajdová | (14.02.2012 12:37 - neprečítaný)

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať ešte na jednu kolegyňu ohľadom kreditov. Je to inžinierka s 7 ročnou ped. praxou. DPŠ - pedagogickú spôsobilosť si urobila v r. 2007. Nemá 1. atestáciu. Rozširujúce štúdium predmetu (biológie) začala pred účinnosťou zákona o ped. zamestnancov a ukončila v auguste 2011. Má nárok na kredity, prípadne sa jej uzná 1. atestácia (komentár- prípad 13?).
Ďakujem. Anka

* Reagovať | Radovan Zajíc | (14.02.2012 13:58 - neprečítaný)

Vážená pani Vajdová,
vaša kolegyňa pokiaľ začala študovať ďalší predmet pred novembrom 2009 a toto štúdium úspešne ukončila, považuje sa podľa zákona 317/2009 zz § 61 ods. 11 toto úspešné ukončenie štúdia ako vykonanie prvej atestácie. Na kredity nárok nemá. PS: v komentári na ňu najviac pasuje bod 14.

* Reagovať | Vladimír Burík | (14.02.2012 14:49 - neprečítaný)

p. kolega Zajíc, ak vychádzam z nasledujúceho, citujem: "takže ešte raz....od roku 2009 nie je štúdium špec. pedagogiky rozširujúce, ale kvalifikačné, za ktoré sa nedávajú kredity", tak by bolo moje vysvedčenie a mnohých dalších stoviek učiteľov neplatné.
OSVEDĆENIE
O UKONČENÍ KVALIFIK. VZDELÁVANIA PEDAG. ZAMESTNANCOV NA DOPLNENIE ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKEJ SPôSOBILOSTI- kvalifikačné vzdelávanie podľa § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagog.zamestnancoch a odbor. zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov s názvom rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky. Vydané dňa 4. 5. 2011
Z toho o čítam zákon -Súčasťou kontinuálneho vzdelávania je okrem iných aj kvalifikačné vzdelávanie – citujem zákon: „KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE § 35, (4) Druhy kontinuálneho vzdelávania sú: f) kvalifikačné vzdelávanie.
§ 41 Kvalifikačné vzdelávanie
(1) Cieľom kvalifikačného vzdelávania pedagogického zamestnanca je získanie profesijných kompetencií potrebných na splnenie kvalifikačného predpokladu na vyučovanie ďalšieho aprobačného predmetu, predmetov študijného odboru alebo na doplnenie kvalifikačných predpokladov podľa § 8 ods. 1.
§ 8
(1)Pedagogický zamestnanec, ktorý získal vzdelanie absolvovaním študijného programu alebo vzdelávacieho programu v inom ako požadovanom študijnom odbore na výkon pedagogickej činnosti, doplní si kvalifikačný predpoklad pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogického zamestnanca získaním vzdelania v oblasti b) pedagogiky, psychológie a didaktiky vyučovacích predmetov alebo didaktiky odborného výcviku a špeciálnej pedagogiky (ďalej len „špeciálnopedagogická spôsobilosť), ak má vykonávať pedagogickú činnosť v triede, v škole alebo v školskom zariadení s výchovno-vzdelávacím programom pre deti alebo žiakov so zdravotným znevýhodnením,
Z toho mi vzchádza, že rozširujúce štúdium je súčasťou kvalifikačného vzdelávania, ktoré je súčasťou kontinuálneho – ako celoživotného vzdelávania.


* Reagovať | Radovan Zajíc | (14.02.2012 15:13 - neprečítaný)

pán Burík, mám silný pocit, že si už zo mňa robíte srandu....
na jednej strane mi tu citujete zo zákona, na druhej strane ten istý zákon nechcete rešpektovať...

štúdium špeciálnej pedagogiky je podľa § 47 ods. 3 vyňaté z možnosti udelenia kreditov 100 percentne a jasne...nemožno sa na štúdium špeciálnej pedagogiky pozerať ako na rozširujúce podľa §8a! vyššie to popísal pán Dudáš.

* Reagovať | Viera Guothová | (14.02.2012 18:06 - neprečítaný)

Zdravím, nedá sa mi podotknúť:
po dlhoročnej praxi dovolím si tvrdiť, že ministerskí úradníci zjavne naschvál vydávajú rozporov plné právne predpisy, aby následne mohli organizovať školenia na ich "výklad" pre riaditeľov, za ktoré si nechajú pekne zaplatiť cez vzdelávacie inštitúcie!!!
A ďalšia otázka:
prečo učiteľom rovno nezdvihli platy, ale musia absolvovať množstvo školení, za ktoré si musia zaplatiť sami alebo za nich zaplatí štát vzdelávacím inštitúciám?
Nie je to taká malá GORILKA v školstve?????

* Reagovať | Vladimír Burík | (14.02.2012 19:07 - neprečítaný)

Pán Zajíc.
Bude lepšie, ak to necháme na kompetentných, my to tu ťažko vyriešime, len možno popletieme kolegov a kolegyne ešte viac, ako sú. O mojich pocitoch písať nebudem, na to v diskusii asi nikto nie je zvedavý, z toho nik nebude múdrejší.
Snažil som sa len vyjadriť svoj názor, uvedomujúc si, že to v rámci diskusie nijako neovplyvním. Ako som už vyššie napísal, možno sa mýlim, ale zatiaľ som názor nezmenil.

* Reagovať | Zuzana Čuchranová | (15.02.2012 12:30 - neprečítaný)

Aj ja mám otázku. Prečo keď mám aj rigoróznu skúšku aj rozširujúce štúdium síce kredity dostanem, ale keďže som do roku 2009 nemala 5 rokov praxe, nemám nárok na príplatok k platu? Môžem si vraj len požiadať o vykonanie 1.atestácie - čiže znova mám robiť to, čo som už raz urobila a mám k tomu diplom? To nie je trošku nezmysel? Kredity mi poslúžia len nato, aby som ich nemusela zbierať, ale tí, čo ich zbierajú po novele zákona majú ešte aj príplatok. Čiže som študovala zbytočne? Lebo čo bolo pred 2009 ako keby nebolo?

* Reagovať | Radovan Zajíc | (15.02.2012 14:12 - neprečítaný)

Popíšte mi Váš prípad podrobnejšie, aby som vám vedel poprípade poradiť.
Milá pani Čuchranová, pokiaľ máte aj rigoróznu skúšku aj rozširujúce štúdium, na kredity máte nárok, ale nerozumiem prečo by ste nemali nárok na kreditový príplatok?
Zaujíma ma, kedy ste začali a kedy skončili rozširujúce štúdium a čo ste študovali.

* Reagovať | Zuzana Čuchranová | (15.02.2012 19:19 - neprečítaný)

No takže pán Zajíc - rok 2006 - ukončené VŠ vzdelanie a nástup do práce, 2007 rigorózna skúška a 2007 -2009 špecializačné kvalifikač. vzdelanie v predmete ANJ. Dovtedy som teda nemala 5 rokov praxe.
Teraz som sA DOčíTALA
Odsek 10:
Od 1. januára 2012 za absolvovanie rozširujúceho štúdia podľa § 8a alebo za vykonanie rigoróznej skúšky alebo za vykonanie štátnej jazykovej skúšky z cudzieho jazyka získa pedagogický zamestnanec, ktorý má minimálne tri roky pedagogickej činnosti a odborný zamestnanec, ktorý má minimálne tri roky odbornej činnosti, 60 kreditov ak týmto zamestnancom nebola za tieto štúdiá alebo za tieto skúšky uznaná do 31. decembra 2011 prvá atestácia.


A teda som išla za riaditeľom, ten kamsi zavolal a povedal mi, že áno za rigorózu mi môže vydať osvedčenie o kreditoch, ale tie môžem použiť len na vykonanie prvej atestácie, ale nemám nárok na príplatok k platu,keby že ich nato nechcem využiť.
Ja sa ale pýtam, či to naozaj tak je? Lebo som sa nikde nedočítala o tom, že nemám nárok na príplatok.A tej celej logike tohto systému prestávam rozumieť. Čím viac komentárov a výkladov, tým je to menej prehľadné.
Viete mi povedať, ako by to vlastne malo byť?

* Reagovať | Radovan Zajíc | (15.02.2012 19:32 - neprečítaný)

1. Kredity Vám dať musí.
2. Vy ho potom požiadate o vyplácanie kreditové príplatku. Nie je pravda, že kredity sa dajú uplatniť iba na 1. atestáciu a nie aj na kreditový príplatok.
3. Po podaní žiadosti o kreditový príplatok, riaditeľ buď uzná opodstatnenosť vášho vzdelania pre školu a bude vám vyplácať príplatok alebo to vzdelanie neuzná (čo je podľa mňa najväčšia absurdita, ktorú mohli do zákonu zapracovať....ale v konečnom dôsledku si za to môžeme my učitelia sami), ale pokiaľ učíte anglický jazyk, neviem si predstaviť, aby vám to neuznal a teda nepridelil príplatok.
4. Ak sa stane, že Vám za nepochopiteľných okolností príplatok nepridelí, môžete sa odvolať.

Nakoniec: kredity sa nerozlišujú na atestačné resp. príplatkové...ale podobnú situáciu som zažil aj ja, kedy mi môj riaditeľ tvrdil, že kredity, ktoré som použil na prihlášku k prípravnému atestačnému štúdiu (30) nemôžem využiť na príplatok. MOŽEM!!!

* Reagovať | Zuzana Čuchranová | (15.02.2012 19:35 - neprečítaný)

No veď ja som mu toto vravela, že podľa mňa mám nárok na kreditný príplatok. ALe on volal kamsi na krajský úrad a tam mu vraj toto povedali. Neviem si predstaviť ani ja, aby neboli znateľné, keď väčšinu môjho úväzku tvorí ANJ.

* Reagovať | Radovan Zajíc | (15.02.2012 20:22 - neprečítaný)

Vážená pani Čuchranová,
ste veľmi snaživá učiteľka, za tak krátky čas po vys. škole ste stihli aj rigorózku aj ďalší predmet. Predpokladám, že ku koncu roku 2011 ste už päť rokov ped. praxe mali. Preto na vás platí aj § 61a ods. 4 aj ods. 5 a vy, aj bez toho, aby ste mali nejaké kredity si môžete zažiadať o vykonanie prvej atestácie. (lebo máte do 31. 12. 2011 min. 5 rokov ped. činnosti a máte podľa §61a ods. 4 rigoróznu skúšku a podľa §61a ods. 5 rozširujúce štúdium).
Som však silno presvedčený, že podľa §61a ods. 10 vám patria aj kredity, nie 60 ale 120, pretože máte aj rigoróznu skúšku aj rozširujúce štúdium a ani za jedno a ani druhé vám nebola uznaná prvá atestácia pred koncom roka 2011.

Radím Vám, chodte do toho, podajte si žiadosť o pridelenie kreditov za rigorózku a aj za rozširujúce štúdium, po získaní osvedčenia si dajte žiadosť o vyplácanie kred. príplatku buď za 60 kreditov z rigorózky ale za 60 kreditov z rozširujúceho, v žiadosti sa oproti o príslušný zákon, paragraf a odsek....a čakajte, čo urobí riaditeľ.

* Reagovať | Ivan Dudáš | (17.02.2012 21:57 - neprečítaný)

Ahoj Zuzka. Čo sa týka tvojho problému, potreboval by som pre istotu vedieť nasledujúce presné informácie: Či vzdelávanie ANJ, ktoré si ukončila, zabezpečovala nejaká vysoká škola, aby si mohla naplniť zákon 390/2011 §8a ods. 1. Či je niekde na tvojom vysvedčení (prípadne niekde inde) spomenuté, že si kvalifikovaná odborne vyučovať ANJ (aj keď je jasné, že to vyplýva z názvu vzdelávania), čím by sa jednoznačne naplnil zákon 390/2011 §8a ods. 3. Zvyšné ods. §8a by si zrejme mala spĺňať. V prípade, že tvoje štúdium bude teda na 100% spĺňať všetky ods. §8a, budeš mať nárok na 60 kreditov. Tieto môžeš využiť na vyplácanie kreditového príplatku. Tvrdím to aj na základe mailu, ktorý som dnes dostal od pána Mgr. Ľuboslava Drgu, riaditeľa odboru pedagogických a odborných zamestnancov. V maile mi jednoznačne potvrdil, že kredity získané na základe zákona 390/2011 §61a ods. 10 je možné využiť na vyplácanie kreditového príplatku. Je samozrejme pravda, že riaditeľ môže odmietnuť vyplácanie kreditového príplatku, ale musí o tom vydať písomné odôvodnenie. Nestačí ústna odpoveď typu: volal som na krajský školský úrad a tam mi povedali, že za 60 kreditov neprináleží kreditový príplatok. Musí to riadne písomne zdôvodniť. Naozaj nechápem, prečo s tým robí také drahoty, keď učíš na škole ANJ, čiže tvoje školenie bolo pre školu potrebné a zároveň to nechápem preto, lebo o peniaze na kreditové príplatky sa v priebehu roka navyšujú rozpočty škôl. Ak by to aj napriek všetkému vyššie uvedenému odmietol, podaj sťažnosť na krajský školský úrad kvôli neuznaniu kreditové príplatku. Som si istý, že s tým pochodíš. Ak by si chcela ešte niečo, môžeš napísať na môj mail sku.kosice@gmail.com Drž sa.

* Reagovať | Gabriela Mizereová | (15.02.2012 21:05 - neprečítaný)

Vážený pán Zajíc , ja by som Vás chcela poprosiť o objasnenie môjho problému. Som učiteľka s 27 ročnou praxou. V roku 1989 som robila rigoróznu skúšku. V roku 1994 -1996 som absolvovala špecializačné kvalifikačné štúdium ETV. Za rigoróznu skúšku mi bola priznaná 1. atestácia. Sledujúc zákon č. 390/ 2011, § 61 a odsek 10 ,som sa u mojej pamistka dotazovala,či mi za ETV prináleží 60 kreditov. Dozvedela som sa , že nie pretože to nebolo rozširujúce štúdium. Vraj ak by to bolo v opačnom poradí za ETV 1. atestácia a teraz rigorózka kredity by mi pridelili. Podľa toho čo som si sama naštudovala a čo tu čítam si myslím , že na kredity mám právo.

* Reagovať | Radovan Zajíc | (15.02.2012 21:34 - neprečítaný)

Vážená pani Mizereová,
pokiaľ mám dobré informácie, tak ste špecializačné kvalifikačné štúdium ETV absolvovala na metodickom centre....preto sa domnievam, že Vám žiaľ kredity podľa § 61a ods 10 nepatria....pretože by patrili len vtedy, ak by ste študovali ďalší predmet na vysokej škole tak, ako to popisuje §8a.

* Reagovať | Gabriela Mizereová | (15.02.2012 23:01 - neprečítaný)

Áno ,vtedy existujúce Školské správy zabezpečovali ďaľšie vzdelávanie učiteľov. Zastrešené to bolo Metodický centrom Tomášikova v Bratislave. Po dvojročnom štúdiu, vypracovaní záverečnej práce a absolvovaní ústnej skúšky sme získali spôsobilosť vyučovať predmet ETV na ZŠ. Zdá mi to nefér takto naformulované znenie zákona. Ako učiteľka I. stupňa s doktorátom z výtvarnej výchovy som týmto štúdiom získala ďaľší aprobačný predmet.
Nehororiac o tom , že mám absolvované špecializačné inovačné štúdium Globálna výchova1 a 2 a taktiež som končila záverečnou prácou a obhajobou.- MC Tomášikova Bratislava. Zdá sa ,že mi to veľmi nepomôže...

* Reagovať | Zuzana Čuchranová | (16.02.2012 17:22 - neprečítaný)

Zdá sa, že tu nám nepomôže nikto, lebo zákon vraví, že riaditeľ môže.....čiže nemusí

* Reagovať | Anna Vajdová | (19.02.2012 08:10 - neprečítaný)

Pán Burík, máte pravdu vo všetkom, čo ste napísali. A pani Zuzana - ako to, že tu nikto nepomôže. Záleží či ste ANJ ukončili na vysokej škole, prípadne na jazykovej škole alebo je to len "nejaké vzdelávanie", čo nepredpokladám. Máte teda nárok na kredity. V opačnom prípade podajte sťažnosť na krajský školský úrad, kvôli neuznaniu kreditové príplatku. Ahojte. Anka

* Reagovať | Jana Hlisnikovská | (22.02.2012 09:22 - neprečítaný)

Vážený pán Zajíc ak som správne porozumela z Vašej odpovede pre p.Mizereovú pokiaľ nebolo špecializačné kvalifikačné štúdium absolvované na VŠ nie je nárok na kredity? Je to totiž aj môj problém. V roku 2010 som ukončila špecializačné kvalifikačné štúdium mediálnej výchovy na ŠPU. Vtedy nám ozámili, že kredity za štúdium nebudú ale bude to ako náhrada 1. atestácie. Keďže v tom čase som už 1. atestáciu mala nedostala som nič len osvedčenie o absolvovaní štúdia. Takže ani teraz nemám nárok na kredity?

* Reagovať | Radovan Zajíc | (22.02.2012 13:52 - neprečítaný)

Milá pani Hlisníková, žiaľ podľa mojich vedomostí nie je možné za tento druh vzdelávania udeliť kredity. To že za iné "akreditované vzdelávanie" kredity patria a za vaše nie...nech vysvetlia zodpovedný, ktorý tento zákon napísali resp. pripravili vzdelávania, ktorým nevedeli udeliť akreditáciu kontinuálneho vzdelávania.

* Reagovať | Radovan Zajíc | (22.02.2012 19:48 - neprečítaný)

ospravedlňujem sa za gramatické chyby, "mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa"

* Reagovať | Jana Hlisnikovská | (22.02.2012 16:46 - neprečítaný)

Ďakujem za odpoveď,no čo už, takže idem študovať ďalej.

* Reagovať | Dagmar Malinovská | (22.02.2012 18:16 - neprečítaný)

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať, či mám nárok na priznanie kreditov, ak som v roku 2007 ukončila rozširujúce štúdium tretieho predmetu na UPJŠ; 1, kvalifikačná skúška (1.atestácia) mi bola priznaná za DPŠ, mám 19 rokov praxe. Ďakujem.

* Reagovať | Radovan Zajíc | (22.02.2012 19:46 - neprečítaný)

Milá pani Malinovská, za štúdium tretieho aprobačného predmetu na vysokej škole Vám patrí 60 kreditov podľa §61a ods. 10 novely zákona 390/2011.

* Reagovať | Ružena Škotková | (22.02.2012 22:18 - neprečítaný)

Vážený pán Dudáš, ja by som sa Vás chcela opýtať ako je to s vychovávateľmi ŠKD. Máme aj my nárok na zvýšenie platu od 1.1.2012, či iba učitelia. Nikde v zákone som sa nedočítala, že sa to týka iba učiteľov. Môj zamestnávateľ (starosta obce) tvrdí, že vychovávateľov sa zvýšenie platov netýka, lebo ide o originálne kompetencie obce a tak zvýšil plat iba učiteľom ZŠ. Ďakujem za odpoveď.

* Reagovať | Ivan Dudáš | (23.02.2012 10:24 - neprečítaný)

Ako vychovávateľky patríte tiež medzi pedagogických zamestnancov a vzťahujú sa pre vás tie isté tarifné tabuľky, ktoré sa od 1. 1. 2012 zvýšili. Predpokladám, že ako vychovávateľka ste zaradená do 8. platovej triedy (a ak učíte ne bežnej škole, tak patríte do 1. pracovnej triedy), takže zvýšenie vo Vašom prípade predstavuje 8,50 EUR. Okrem toho za Vám zvýšil plat aj podľa odpracovaných rokov. Je jedno, z akých peňazí Vás pán riaditeľ vypláca, či ide o originálne kompetencie alebo prenesené kompetencie. Tabuľka sa vzťahuje na všetkých rovnako a zvýšiť plat Vám MUSÍ. Tabuľku taríf nájdete v zákone 390/2011.

* Reagovať | Ružena Škotková | (23.02.2012 13:26 - neprečítaný)

Veľmi pekne ďakujem, potešila ma Vaša odpoveď. Ja mám ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore vychovávateľstvo aj 1. atestáciu. Preto by som mala byť v 11.platovej triede, alebo nie?

* Reagovať | Ivan Dudáš | (25.02.2012 15:47 - neprečítaný)

Mojím cieľom nebolo polemizovať o Vašom zaradení, ale jednoznačne Vám potvrdiť, že Vám mal byť zvýšený plat. Čo sa týka zaradenia, vychádzal som z toho, aké je podľa mojich informácií najčastejšie zaradenie vychovávateliek, nakoľko ste vo svojom predchádzajúcom príspevku neuviedli, aké máte vzdelanie. Takže na záver: keďže ste zaradená do 11. platovej triedy, plat Vám mal byť od 1. 1. 2012 zvýšený o 41 EUR.

* Reagovať | Ružena Škotková | (27.02.2012 09:59 - neprečítaný)

Veľmi pekne ďakujem za odpoveď, napísala som žiadosť o zvýšenie platu, tak uvidím ako to dopadne. Prajem Vám pekný deň a veľa úspechov.

* Reagovať | Helena Subjaková | (24.02.2012 11:37 - neprečítaný)

Prosím o radu a pomoc. Som zamestnaná v škole ako školský špeciálny pedagóg. - teda odborný zamestnanec.
Mám zhruba 5,5 rokov odbornej praxe a 2 roky pedagogickej praxe.
V roku 2005 som skončila Učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ
v roku 2007 som skončila rozširujúce štúdium špeciálna pedagogika
v roku 2009 som skončila rigoróznu skúšku
Nebola mi uznaná 1 atestačná skúška - lebo v roku 2009 ako vstúpil do platnosti zákon o odbor. a pedag. zamestnancov som nemala 5 rokov praxe.
A teraz moja otázka mám sa možnosť prihlásiť do 31.12.2012 na vykonanie 1. atestačnej skúšky § 61 a odstavec 3.
Zároveň sa pýtam § 61a odstavec 10 odborný zamestnanec ktorý ma minimálne 3 roky odbornej praxe získa 60 kreditov.
Už som počula viac verzii na vysvetlenie zákona.
1. získala som možnosť ísť na 1. atestačnú skúšku a zároveň som získala 60 kreditov ktoré môžem použiť na 2. kvalifikačnú skúšku?
2. alebo získala som možnosť ísť na 1. atestačnú skúšku a 60 kreditov - ktoré mi ale padnú získaním 1. atestačnej skúšky,
3. získala som možnosť ísť na 1. atestačnú skúšku a 60 kreditov- ktoré si rozložím a použijem ako chcem. Môžem si použiť 30 kreditov a ísť na predatestačné štúdium a potom ďalších 30 a ísť na predatestačné štúdium k 2. atestačnej skúške.

Prosím o vysvetlenie zákona a pomoc ako čo najrozumnejšie využiť tie kredity ktoré mám.
Kredity získať u odborných zamestnancov je veľký problém. Pred rokom ma pustil riaditeľ na 1 vzdelávanie doteraz sa to neotvorilo a ani v tomto školskom roku sa to neotvorí.
V januári som žiadala o príplatok 12 % k získaniu 60 kreditov povedal mi že nemám nárok. Vo februári sme prišli k vysvetleniu že mám nárok na príplatok.
Ďalej je nám vysvetlené že dňom ktorým podám žiadosť o predatestačné štúdium alebo o vykonanie 1 alebo 2. atestačnej skúšky prichádzam o kredity a teda o kreditový príplatok?
Ďakujem za odpoveď

* Reagovať | Ivan Dudáš | (25.02.2012 16:04 - neprečítaný)

Ak som to správne pochopil, tak v súčasnej dobe už máte priznaných 60 kreditov a riaditeľ Vám za ne priznal aj príplatok 12%: Ak sa mýlim, tak ma opravte. Čo sa týka 1. atestácie, som presvedčený, že tu sa na Vás vzťahuje zákon 390/2011 §61a ods. 3, podľa ktorého sa môžete prihlásiť do konca roka 2012 na 1. atestáciu a nepotrebujete na to kredity. Čiže Vašich 60 kreditov by Vám malo zostať a môžete ich neskôr využiť na 2. atestáciu. Dá sa to vyčítať aj z komentára k vyššie spomínanému odseku. Len pre vysvetlenie, ak by sa aj niekto prihlásil na 1. atestáciu vďaka kreditom, nepríde o ne v čase podania prihlášky, ale až v čase, keď atestačnú skúšku VYKONÁ. Hovorí o tom zákon 317/2009 §50 ods. 1. Takže do VYKONANIA atestačnej skúšky mu musí byť vyplácaný kreditový príplatok a nie do prihlásenia sa na atestáciu.

* Reagovať | Božena Veselovská | (24.02.2012 16:19 - neprečítaný)

Mám už I. aj II. kvalifikačnú škúšku, za rigoróznu skúšku som získala 60 kreditov, ktoré mi budú vyplacať. Chcem sa opýtať, že keď napíšem pracovný zošiť, a dostanem nejaké kredity, čo s nimi?

* Reagovať | Ivan Dudáš | (25.02.2012 16:05 - neprečítaný)

Ďalšie kredity už nemôžete nijako zúročiť.

* Reagovať | Jaroslava Durcová | (24.02.2012 22:40 - neprečítaný)

Som rada, že v našom školstve je nás viac takých, ktorí sa vzdelávali, aj keď za to neboli ešte kredity. Aj ja mám I. aj II. kvalifikačnú skúšku a v roku 2007 som absolvovala dvojročné špecializačné kvalifikačné štúdium informatiky, ktorú som dovtedy učila ako nekvalifikovaná. Riaditeľ tvrdí, že nemám nárok na kredity za toto štúdium, lebo som ho nerobila na vysokej škole ale v Metodicko-pedagogickom centre v Bratislave. Ale ja si skôr začínam myslieť, že som pre naše školstvo nepotrebná, pretože odčerpávam viacej peňazí z toho mála, čo škola dostáva. Moja perspektíva? Možno sa stanem vysokokvalifikovanou ale nezamestnanou učiteľkou.

* Reagovať | Mária Pekárová | (25.02.2012 13:43 - neprečítaný)

Pani JAroslava. Povedali ste nahlas to, čo si mnohí myslíme. Urobiť 2.kvalif. skúšku je veľmi rozporuplné - na jednej strane nás láka platový postup, na druhej, ako ste písali, je to obrovský problém pri hľadaní si zamestnania. Učiteľ s 2. kvalif. skúškou je predsa len "drahý".... TAk si držme palce, aby sme nemali v školstve len začínajúcich učiteľov, ale aj učiteľov s praxou - aj s "dvanástkou".....

* Reagovať | Jana Šošková | (05.09.2012 05:32 - neprečítaný)

Prajem pekný deň, poprosím o radu. Prihlásila som sa na štúdium špeciálnej pedagogiky v šk. roku 2012/13, vyučujem na II.stupni ZŠ, som výchovná poradkyňa. Môj pán riditeľ reaguje na moje plány pracovať aj ako špeciálny pedagóg v našej škole tak, že musím mať 5 rokov praxe v poradni. Za Váš čas i odpoveď ďakujem.

* Reagovať | Martina Mihalčinová | (11.09.2012 13:44 - neprečítaný)

Aj ja prajem všetkým ,,učiacim sa,, učiteĺom pekný deň. Ja som momentálne už skoro 1 rok na materskej, resp.už na rodičovskom príspevku, a v čase keď som odchádzala na materskú, ešte som nemala právo na NIČ za to, že som si v roku 2005 urobila RNDr. a ku dňu platnosti nového zákona som nemala 5 rokov pedag.praxe /len 3 roky a niekolko mesiacov, keďže som bola medzitým aj prvýkrát na materskej/. Vďaka za novelu, už si môžem nárokovať na 1.kvalif.skúšku, bez toho, aby som si momentálne žiadala riaditeľa o priznanie 60 kreditov, resp. moje otázky sú:
1. Ku dnešnému dňu už mám 5 rokov a cca 100 dní ped.praxe, a ak nestihnem do 31.12.2012 požiadať o vykonanie I.kavlifik.skúšky / keďže ku žiadosti už musím doložiť aj prácu a ak to nestihnem/ môžem riaditeľa požiadať o 60 kreditov za RNDr a neskôr v roku 2013 si za ne urobím I.kvalif skúšku?
2. Ak ku 31.12.2012 stihnem požiadať o I.kvalif.skúšku,tak ku žiadosti mi stačí od riaditeľa potvrdenie o správnosti uvedených údajov v žiadosti resp. splnenie kvalifikačných predpokladov na výkon svojej činnosti v plnom rozsahu? Nemusím mať osvedčenie o získaných kreditoch, keďže požiadať o tieto kredity plánujem až po návrate z materskej a mala by som za ne mať 12% príplatok, aj keď si urobím I.kvalif.skúšku,že? Chápem to dobre?
Vopred sa ospravedlňujem a zároveň dakujem za odpoveď ...

* Reagovať | Anton Szitai | (08.07.2013 23:46 - neprečítaný)

Vázeny pán Dudas chcel by som sa opytat ci mám prvú atestaciu. V r 1993 som. sa stal strojným inzinierom. Od 2000 ucím na
základnej skole. V r2002 ukoncil DPS (vyucovanie vseobecnych odbornych predmetov). V r 2005 som na UMB ukoncil rozsirujuce
studium matematika na druhy stupen zs. dakujem

* Reagovať | Marta Pekarovičová | (28.04.2014 16:09 - neprečítaný)

Dobrý deň, pán Dudáš, chcela by som sa Vás poprosiť o radu. Je trojkombinácia predmetov SJL-OBN-ETV ukončená na UK v Bratislave v roku 1999 náhradou za 1 kvalifikačnú skúšku. Ďakujem.

* Reagovať | Alena Hronská | (30.05.2014 20:05 - neprečítaný)

Vychovávateľka ŠKD: 13. mája som urobila 1. atestačnú skúšku. Zaradenie do vyššej platovej triedy mi prislúcha v deň vykonania atestácie, na ďalší deň po atestácii, alebo až od júna?
Ďakujem.

* Reagovať | Gabriela Chovaňáková - Burdová | (02.06.2017 12:32 - neprečítaný)

Dobrý deň, pán Dudáš, chápem správne, že dnes už riaditeľ učiteľa, ktorý si štátnicou rozšíril aprobáciu, už nemôžem rátať ako učiteľa s prvou atestáciou? Lebo ma zneistelo vyjadrenie na minedu.sk, kde je uvedené: "Pokiaľ ide o formálne uznanie tohto vzdelávania, nie je pravdou, že sa nezohľadňuje. V plnej miere sú akceptované I. a II. kvalifikačná skúška za I. a II. atestáciu."
A za náhradu 1, kvalifikačnej za počítalo aj rozširujúce štúdium. Ďakujem za odpoveď.


*Pridať komentár