Anatol France - Epikurova zahrada - O vyučovaní

Blog  |  Jana Čillíková  |  O vyučovaní - zamyslenie  |  27.05.2010 13:25

Anatol France – Epikurova zahrada / Praha – 1955 / O vyučování „Vyličte několika málo slovy velkolepé předměty některé vědy, ukažte její výsledky na několika do očí bijících příkladech. Buďte zevšeobecňovateli, buďte filosofy a skrývejte svou filosofii tak dobře, že budete pokládáni za stejně prosté, jako mysli, k nimž hovoříte. Vyložte bez hantýrky, obyčejným a všem společným jazykem malý počet fakt, která poutají obrazotvornost a uspokojují inteligenci. Nechť jsou vaše slova prostá. vznešená a ušlechtilá. Neholedbejte se , že učíte velkému počtu věcí. Rozněcujte jedině zvědavost. Spokojte se tím, že otvíráte mysl. Nepřetěžujte ji. Vložte do ní jiskru. Sama se vznítí tam, kde je schopna se vznítit. A jestliže jiskra zhasne, jestliže některé mozky zůstanou pohříženy ve tmě, alespoň jste je nesežehli. Přál bych si, aby vyučování bylo zejména skrytým a vlídným nabádáním. . . Ja by som si želala to isté. A najmä, aby si tí, čo rozhodujú o obsahu učiva v jednotlivých ročníkoch uvedomili, že menej je niekedy viac.


Hodnotenie:    | Zobrazení: 948


* ohodnotiť

Diskusia

pridať komentár

* Reagovať | Gabriela Šimová | (28.05.2010 15:13 - neprečítaný)

Páči sa mi to veľmi. A tiež mi to lepšie znie v slovenčine. „Vysvetlite stručne a výstižne veľkolepé predmety, vedy a ich výsledky názorne ukážte na viacerých do očí bijúcich príkladoch. Buďte tými, ktorí zovšeobecňujú, buďte filozofmi a svoju filozofiu skrývajte, nech je taká jednoduchá ako myšlienky, ktoré vyrieknete. Vyložte jednoduchým, obyčajným jazykom obmedzený počet faktov, ktoré sú príťažlivé a priťahujú obrazotvornosť a uspokojujú inteligenciu. Nech sú vaše slova jednoduché. vznešené a ušľachtilé. Nebojte sa, že učíte o mnohých veciach. Podnecujte zvedavosť. Nech vás uspokojí vedomie, že otvárate myseľ. Nepreťažujte ju. Vložte do nej iskru. Sama zapáli iba tam, kde je to možné. A ak iskra zhasne, a ak niektoré mozgy zostanú ponorené v tme, aspoň sa nespálili. Prial by som si, aby vyučovanie volo takýmto skrytým a vľúdnym nabádaním. " Prídávam 2 moje obľúbené citáty Jána Ámosa Komenského.
"Hľadajme spôsob, aby učitelia menej učili a žiaci viac pochopili"./Komenský/
"Jediným učiteľom hodným toho mena je ten, ktorý vzbudzuje ducha slobodného premýšľania a rozvíja cit osobnej zodpovednosti" /Komenský/
/Ten preklad je voľný, usilovala som sa to "pochopiť"/.

* Reagovať | Alena Lisičanová | (02.06.2010 19:26 - neprečítaný)

Výborné a pravdivé !!!!!!!!!

* Reagovať | Katarína Krutá | (18.06.2010 13:37 - neprečítaný)

Každý dobrý učiteľ privíta múdru myšlienku, ktorá mu prýšti z duše a posúva ho v jeho práci dopredu.


*Pridať komentár