Návšteva Slovenského národného literárneho múzea v Martine.

Blog  |  Marta Rusnáková  |  Múzeum namiesto triedy  |  31.05.2010 18:40

      Moja trieda navštívila minulý týždeň historickú I. budovu Matice slovenskej, v ktorej dnes sídli Slovenské národné literárne múzeum. Múzeum ponúka túto možnosť, učiť sa v historických priestoroch, kde naozaj dýcha história z každej miestnosti. Výklad je prispôsobený veku žiakov a keďže je tu veľa pamiatok je to omnoho pestrejšie ako na bežnej vyučovacej hodine. Pre IV. ročník osemročného gymnázia to bolo vlastne zopakovanie si prehľadu vývinu slovenskej literatúry a doplnenie súvislostí.

      Okrem literatúry je tu prezentovaná aj história a kultúra slovenského národa. Duchovný rozmer národného povedomia si žiaci uvedomili v širších súvislostiach európskeho prostredia. Myslím si, že vedomosti tohto typu patria medzi zásadné, ktoré je potrebné vštepovať prirodzeným spôsobom a tak prehlbovať vlasteneckú výchovu v praxi. Názvy ulíc z ktoréhokoľvek mesta na Slovensku boli zrazu dešifrované, len niektorí národní buditelia sa preberajú na hodinách slovenskej literatúry alebo dejepisu. Keďže v triede máme úspešného riešiteľa slovenského kola olympiády z dejepisu pani lektorka mala partnera na doplňovanie prázdnych miest v našej histórii. Aj ostatní reagovali na otázky a ak nevedeli, dostali vysvetlenie názorným spôsobom. Aj ja som si všelico obnovila v pamäti a párkrát som vedela odpovedať, keď trieda mlčala...

      Pre návštevníkov Martina doporučujem túto jedinečnú možnosť vlasteneckej výchovy na jednom z miest, kde sa písala história slovenského národa.

     
Hodnotenie:    | Zobrazení: 1208


* ohodnotiť

Diskusia

pridať komentár

Žiadne komentáre


*Pridať komentár