Využitie komiksu v projektovom vyučovaní

Blog  |  Peter Kurčík  |  Inovácie  |  11.07.2012 22:22

Chcel by som širokú učiteľskú obec informovať o možnosti rozšírenia projektového vyučovania o ďalší rozmer. Jedná sa o nástroj na tvorbu komiksov – Pixton pre školy. O čo teda presne ide? Tento nástroj sme na našej škole odskúšali v priebehu uplynulého školského roka v rámci realizácie projektu s názvom Komiks – podpora moderného vyučovania a kreativity žiakov. Tento projekt sa uskutočnil vďaka programu Školy pre budúcnosť Nadácie Orange.

Pixton pre školy je webový nástroj ( www.pixton.com ), ktorý umožňuje pomocou mnohých funkcií organizovať a zadávať žiakom projekty, následne ich aj hodnotiť. Práca v užívateľskom prostredí je intuitívna a prístupná pre vekovú štruktúru žiakov základných škôl. Učiteľ má počas celej práce na projekte možnosť čítať, komentovať alebo priebežne hodnotiť vytvorené komiksy. To isté môžu robiť aj žiaci, rozdiel je len v tom, že všetky komentáre idú ešte pred zverejnením na schválenie učiteľovi. Žiaci zároveň môžu vytvárať skupinový komiks a precvičiť si tak formu skupinovej práce. Pixton spolupracuje aj s interaktívnou tabuľou, takže je možné pracovať s programom aj v tomto smere. Využívanie Pixtonu nie je bezplatné. Cena je cca 150 EUR pre 100 žiakov na obdobie jedného roka, čo vzhľadom na využiteľnosť na rôznych predmetoch nie je veľa. Pre každého učiteľa je zároveň možnosť 30 dňového bezplatného odskúšania pre 50 žiakov. Pixton pre školy je kompletne preložený do slovenčiny.  

Primárnym cieľom realizovaného projektu bolo umožniť žiakom, aby pri tvorbe žiackych projektov mohli zapájať súčasne logickú stránku uvažovania spolu s tvorivou. Pri tvorbe komiksu zapájajú oboje. Tradične sa v rámci projektového vyučovania využívajú prezentácie v Power pointe alebo vo Worde. Ruku na srdce, koľkokrát je tento typ projektov zjednodušený na manuálnu prácu typu ctrl+c, ctrl+v? Vytvoriť komiks vyžaduje zapojenie intelektu a tvorivého ducha. Samozrejme, nie každý žiak vytvorí komiks, ktorý bude zaujímavým čítaním aj pre čitateľa, najčastejšie spolužiakov. Možnosť zverejňovania komiksov, ich hodnotenia a komentovania žiakmi navzájom však vytvára atmosféru zdravej súťaživosti (koho komiks bude najvtipnejší, najzaujímavejší).

V rámci nášho projektu sme sa sústredili najmä na využitie Pixtonu na predmetoch geografia a slovenský jazyk a literatúra. Podobne je ho ale možné využiť aj na ostatných predmetoch s projektovým typom vyučovania – dejepis, cudzie jazyky, občianska náuka atď. V rámci geografie žiaci vytvárali nápadité, farebné cestopisy. Na literatúre vytvárali buď vlastné príbehy tematicky zamerané na preberané učivo – detektívka, dobrodružný román a pod. Prípadne tí menej tvoriví jednoducho dostali za úlohu pretransformovať literárny úryvok do komiksovej podoby, a tak museli naplno zapájať nielen obrazotvornosť, ale aj schopnosť skrátiť myšlienku a vyjadriť sa stručne. Zaujímavo sa dá využiť aj interdisciplinarita – žiak môže vytvárať jeden a ten istý komiks ako projekt z dejepisu a trebárs z literatúry (detektívka vsadená do určitého historického obdobia), podobne je možné prepojiť geografiu s dejepisom, s literatúrou atď.

V prípade, že niekoho takéto spestrenie projektového vyučovania zaujme natoľko, že by ho chcel zapojiť do svojej výučby, som k dispozícii ohľadom otázok a rád sa podelím so svojimi skúsenosťami v oblasti využívania Pixtonu vo vyučovaní.

 
Hodnotenie:    | Zobrazení: 1416


* ohodnotiť

Diskusia

pridať komentár

* Reagovať | Františka Čakurdová | (16.07.2012 21:21 - neprečítaný)

vyzerá to výborne... idem to prreštudova.. ďakujem


*Pridať komentár