Ako sa vám páči nová učebnica fyziky pre 6. ročník?

Blog  |  Jarmila Venhačová  |  Môj blog  |  09.08.2010 01:10

Pred rokom sme tvorili ŠVP a časovo-tematické plány z fyziky pre 6. ročník ZŠ. Školský vzdelávací program obsahoval tematické celky a témy, ktoré sa majú prebrať v 6.-9. ročníku, ale nebol rozdelený podľa jednotlivých ročníkov. A tak som si pripravila koncepciu, čo v ktorom ročníku budem preberať.

Keď prišli do školy koncom školského roka nové učebnice, ostala som v poriadnom šoku. V úvodnom tematickom celku Vlastnosti kvapalín a plynov sa pracuje s pojmom „tlak“, s Pascalovým zákonom, hoci žiaci nepoznajú zatiaľ žiadne fyzikálne veličiny (fyzika je pre nich nový predmet),  nevedia, čo je sila, nevedia, čo je obsah plochy, na ktorú sila pôsobí. Nepoznajú znenie Pascalovho zákona.

V časti Využitie vlastností kvapalín má prekvapila veta: „Tieto vlastnosti kvapalín sa využívajú v tzv. hydraulických zariadeniach“. Opisuje sa hydraulický zdvihák, využitie vlastnosti kvapalín v brzdovom systéme áut, ... Nie je to príliš skoro? Nie sú dôležitejšie pojmy, ktorými sa malo začať? Budú preberanému učivu aj rozumieť? Ďalšou zaujímavosťou je, že v tejto časti bežne pracujú s jednotkami objemu mililiter, hoci meranie objemu kvapalín  a jednotky objemu nasledujú neskôr. Podľa tejto učebnice sa žiaci najskôr naučia merať objem a premieňať jednotky objemu (nielen litre, mililitre, ale aj kubické metre, kubické decimetre, centimetre, ...), až kedysi neskôr budú merať dĺžku a premieňať jednotky dĺžky. Nehovorím o tom, že nepoznajú ani jednotky obsahu, lebo sa to ani na matematike ešte neučili. Sled týchto tém nedáva žiadnu logiku.

Podľa môjho názoru sa najskôr mali prebrať dôležité fyzikálne veličiny dĺžka, hmotnosť, teplota, čas (poznámka: teplota a čas sa v 6. ročníku ani nepreberajú ), s ktorými sa žiaci stretávajú najskôr a ktoré sú im bližšie.

V druhom tematickom celku Správanie telies v kvapalinách a plynoch sa opakuje podobný scenár. Namiesto Pasclovho zákona tu máme Archimedov zákon. Žiak má vedieť, kedy teleso pláva, kedy sa vznáša, kedy sa potápa a kedy vynára, aké je správanie telies v plynoch, na akom princípe lietajú balóny. Potom sa oboznámia s pojmom hustota látky. Pýtam sa, môže toto pochopiť žiak 6. ročníka? Nemalo sa v novom predmete fyzika začať niekde úplne inde? Ďalej ma prekvapil názov Vplyv teploty na hustotu, ale teplota, ako som už avizovala, sa bude preberať v 7. ročníku.

Podľa môjho názoru takto zoradené tematické celky nedávajú žiadnu logiku. Začať bolo treba úplne niekde inde.

A čo nás čaká tohto roku? Opäť máme vypracovať ŠVP a časovo-tematické plány pre siedmakov. Kto vie, kedy budú učebnice. Ale z internetu vieme, čo by v nich malo byť. Až teraz sa bude preberať teplota, čas a teplo a budú sa skúmať premeny skupenstva látok. To teplo by som zaradila do vyššieho ročníka, lebo si myslím, že si budú zamieňať pojmy teplota a teplo. Nemali sa radšej oboznámiť s pojmami dráha, rýchlosť, sila? Veď význam týchto pojmov je dôležitý aj pri riešení slovných úloh z matematiky.

Napriek toľkým výhradám má táto učebnica aj pozitíva. Páčia sa mi domáce prípravy žiakov na vyučovanie, zhotovovanie názornych pomôcok žiakmi, diskutovanie so spolužiakmi o možných riešeniach, výsledkoch merania, prezentovanie výsledkov práce za skupinu, ...

Bola by som veľmi rada, keby sa k tejto problematike vyjadrili aj ostatní učitelia fyziky a napísali svoje postrehy, ako tento problém riešili.

 

 

 
Hodnotenie:    | Zobrazení: 3132


* ohodnotiť

Diskusia

pridať komentár

* Reagovať | Eleonóra Borovičková | (09.08.2010 11:12 - neprečítaný)

Plne súhlasím.
Učebnica, na ktorú sme čakali niekoľko rokov spĺňa len estetické kritériá a to je dosť málo. Autori novej školskej reformy prehodili a a pokazili, čo sa dalo, starý sled učiva fyziky bol dobrý, stačilo len prispôsobiť nové učebnice. Nové tématické celky z fyziky vôbec nekorešpondujú s matematikou , čo je veľká chyba. Že by sa splnilo porekadlo: Pravá ruka nevie, čo robí ľavá?
Lenže to nie je žiadna reforma, keď sú učitelia ešte viac zaťažení hľadaním nových materiálov, prerábaním siahodlhých plánov v/veď papier znesie naozaj všetko/ a žiaci z toho majú guláš

* Reagovať | Zuzana Očenášová | (30.08.2010 16:16 - neprečítaný)

plne súhlasím
už sa "teším" na učebnice pre ďalšie ročníky

* Reagovať | Jarmila Venhačová | (09.08.2010 11:36 - neprečítaný)

Veľmi pekne ďakujem za podporu

* Reagovať | Mária Peťová | (09.08.2010 11:37 - neprečítaný)

úplne s Vami súhlasím

* Reagovať | Jarmila Venhačová | (09.08.2010 12:29 - neprečítaný)

Ak učíte v 6. ročníku F, chcela by som vedieť, ako postupujete.

* Reagovať | Peter Lengyel | (09.08.2010 23:46 - neprečítaný)

Len na okraj off topic: Nie som fyzikár, ale jednu "milú" skúsenosť so šiestakmi so mal. Rozprávali sme sa o objeme. Pre mňa to bol typický kontakt slovenského dieťaťa základnej školy s realitou. Hovorili mi, čo je objem. Ukážkovo nabifľované poučky mi vedeli vymenovať všetci. Používali pri tom pojmy ako odemerný valec , či teleso a podobne... Keď som sa ich opýtal ako tu a teraz v triede zmeriame objem smetného koša, tak zmĺkli. Že to nemôžeme, lebo nemáme odmerný valec. Potom, že načo by nám to vôbec bolo. Alebo, že by to malo byť napísané niekde na nálepke na ňom. Potom sme použili veci čo boli okolo. Jednoducho si nedali do súvisu, že v triede sa nachádzajú pol, či dvojlitrové fľaše, dvjodecové umelohmotné poháriky s ryskou, prosto realita 0 bodov. Opačnú skúsenosť som zažil v jednej škole v Španielsku. Úloha na fyziku a technickú výchovu bola: Zostroj zariadenie, ktoré najrýchlejšie odpari... a dostali tri maličké nádobky (asi ako vnútro kindervajca) s rovnakým objemom asi troch rôznych kvapalín. No a tak jedna skupinka zostrojila čiernu krabicu, kde bolo všetko čierne, aby to "priťahovalo teplo". Iní zase zostrojili systém šošoviek, ktorými sa snažili sústrediť energiu do jedného bodu, ďalší využili zrkadlá... No a potom súťažili, kto vyhrá, kto má najlepší patent. A toto bola síce najhlučnejšia, ale najzaujímavejšia hodina fyziky, akú som kdy videl. Okrem toho mal učiteľ v kabinete plnú skriňu starých technických vecí a decká mohli použiť hocičo odtiaľ, len aby vysvetlili to, čo sa mali naučiť. Myslím, že tie decká možno nevdeli, čo je trajektória (inak toto slovo som použil iba na fyzike, potom v jednom kvíze a potom už nikdy), možno ani nevedeli všeliaké pojmy, ale keď niečo chytili do ruky, mali aspoň poňatie o tom, ako by sa to dalo použiť. A mne to tu veľmi chýba. A teraz nehovorím ako učiteľ, neriešim metodiku, ani náväznosť učiva, ale skôr výsledok. A ten v podobe praktických zručností deti nevidím ani pred reformou a ani počas nej. Samozrejme česť výnimkám, ktoré sa ale vzdelávajú skôr svojvoľne.

* Reagovať | Jarmila Venhačová | (10.08.2010 01:25 - neprečítaný)

Práve o to mi ide, aby vedeli rozlíšiť, čo sú napr. rozmery "koša", aký je "kôš" vysoký a ako tú výšku odmeriam, ako zistím, koľko farby mi treba, keď chcem "starý kôš" zvonku zafarbiť alebo koľko odpadkov sa doňho zmestí. Len názorne a pomocou mnohých pomôcok a praktických príkladov to môžu pochopiť. Ale ak tematické celky z fyziky vôbec nekorešpondujú s matematikou, tak to ťažko ide. Učím matematiku aj fyziku, tak ja si to zladím, ale nemôžem začať objemom a až po niekoľkých mesiacoch im poviem: "Poďme sa teraz naučiť merať dĺžku, aby sme si vedeli vypočítať objem koša"(za predpokladu, že kôš má tvar napr.kvádra)

* Reagovať | Valéria Holeková | (10.08.2010 22:52 - neprečítaný)

Svoj názor som už na učebnicu vyjadrila aj vo fóre počas školského roka, plne s Vami súhlasím. A môj záver, deti z fyziky podľa novej učebnice už nebudú vedieť nič!

* Reagovať | Jarmila Venhačová | (11.08.2010 11:21 - neprečítaný)

Keďže učebnice stále meškajú, ani sa s nimi neoboznámia.

* Reagovať | Martina Pohlová | (11.08.2010 15:09 - neprečítaný)

Tiež súhlasím s názorom, že to nové rozdelenie vôbec nekorešponduje s tým, čo reforma akože deklarovala. Veď každý z nás učil celý tento školský rok "podľa seba", ak teraz dieťa prestúpi na inú školu tak sa kľudne môže stať, že na jednej šli podľa starých učebníc a akože to zreformovali, lenže prebrali dĺžku, teplotu atď. a tí druhí zase budú "vedieť" Archimedov zákon. Chaos nad chaos, o nádväznosti učiva matematiky a fyziky ani nehovorím. Je tam veľké množstvo experimentov, čo je síce fajn ale kedy potom doučím veci z matiky, aby sme sa vôbec pohli ďalej a to nie som matematik.
Nevravím, že doteraz to bolo ideálne bolo to treba okresať možno trošku poprehadzovať ale malo sa to robiť s nami. Ak by každý fyzikár napísal povinné učivo pre daný ročník a rozširujúce učivo čo vyhodiť a čo ubrať pomocou nejakého predpísaného dotazníka aby sa to pomerne rýchlo plošne vyhodnotilo tak verím, že zhoda by bola aspoň 80%. Súhlasím s názorom, že teraz tie deti z fyziky nebudú vedieť nič. Keď som sa snažila odosobniť od toho, že som fyzikárka a prelistovala učebnicu ako rodič, ktorý by chcel vedieť čo sa teraz dieťa vo fyzike učí tak som naozaj mala problém nájsť ucelenú vetu. Tie žlté rámčeky boli na nezaplatenie. A to som mladá učiteľka.

* Reagovať | Jarmila Venhačová | (12.08.2010 22:16 - neprečítaný)

Súhlasím s Vašim názorom. Asi bude musieť každý učiť "podľa seba". Len dúfam, že tým mladým bude mať kto podať pomocnú ruku.

* Reagovať | Daniela Blašková | (13.08.2010 11:46 - neprečítaný)

Nie som fyzikárka, ale učiteľka matematiky a triedna budúcim siedmakom, ktorí reformu cítia najviac zo všetkých ročníkov.
Počas minulého školského roka som sa niekoľkokrát pozastavila nad zlými známkami z fyziky, ktoré moji inak dobrí a snaživí žiaci "chytili". Začala som sa trochu pýtať a deti sami sa mi sťažovali, že fyzikárka ich učí desatinné čísla (také tie čísla, čo majú čiarku) a počítanie s nimi. V druhom polroku zas veselo premieňali jednotky hustoty, hoci na matematike sme trénovali ešte len premenu jednotiek dĺžky, aby sme nemali problém s jednotkami obsahu.
Proste je to jeden veľký chaos - ak si učiteľ fyziky komplet učivo neupraví, jeho žiaci budú predmet nenávidieť - tak ako moja trieda. Učia sa veci naspamäť namiesto toho, aby sa snažili pochopiť fyziku v reálnom svete okolo seba - a ja si myslím, že práve to by malo byť zmyslom prvého roku vyučovania tohto predmetu.
Do celej problematiky vidím len "zvonku" - ale pozorný rodič si povie to isté.

* Reagovať | Jarmila Venhačová | (20.08.2010 10:57 - neprečítaný)

Súhlasím s Vašimi názormi. Učím aj matematiku aj fyziku, ale to učivo podľa reformy vôbec nanaväzuje na seba. Minulý školský rok som mala to šťastie, že som v danej triede učila matematiku aj fyziku a tak som si na matematike pripravila potrebný matematický aparát (prebrala obsahy rovinných útvarov a objemy telies) a až tak žiaci pomaly chápali fyzike. Ale čo ak v danom ročníku nebudem učiť obidva predmety? Neviem si to ani predstaviť. Asi budem učiť fyziku po "starom".

* Reagovať | Zuzana Očenášová | (30.08.2010 16:15 - neprečítaný)

ja učím matematiku aj fyziku a nepáči sa mi rozvrhnutie učiva. kedže som jediná fyzikárka na škole tak si viem prispôsobiť učivo fyziky tak aby som od detí nevyžadovala niečo mčo ešte z matematiky nepoznajú.Ale ako to majú odsledovať tí, ktorí matiku neučia?Myslím že v 6.ročníku by stačilo aby sa oboznámili s fyzikálnymi veličinami a ich jednotkami.To čo majú okolo seba a denne sa s tým stretajú.

* Reagovať | Ľudmila Jarabicová | (13.08.2010 14:27 - neprečítaný)

Túto "reformu" osobne považujem iba za deformu a chaos. Deti, ktoré sú čo len troška talentovanejšie, sa musia na hodinách v reformných ročníkoch nudiť. Učím tiež fyziku. Učivo som si do jednotlivých ročníkov rozhodila taktiež podľa svojho uváženia. A učebnica fyziky pre 6. ročník? Podľa mňa je absolútne nepoužiteľná. Vôbec som ju žiakom nerozdala. A do 6. a 7. ročníka som zaradila elektrinu. Veď tam nemusia toľko počítať (veď výpočtové úlohy žiakom zrušili, aby si náhodou toľkým počítaním neublížili).
Navyše - otázka olympiád a iných fyzikálnych súťaží. Pravidelne každý rok som pripravovala žiakov na fyz. olympiádu i iné fyz. súťaže. Obsadzovali sme každoročne popredné miesta. Uplynulý školský rok som to robila naposledy. Zhodou okolností nemám v budúcej osmičke ani deviatke nadaných žiakov, ako to bolo doteraz a pripravovať žiakov z reformných ročníkov nebude mať zmysel. Veď nebudú ovládať zlomky, rovnice atď!

* Reagovať | Jarmila Venhačová | (20.08.2010 11:14 - neprečítaný)

Aj ja som učivo do jednotlivých ročníkov dala podľa svojho uváženia. Šiestakom som pridala meranie teploty a času a základy z magnetizmu, siedmakom zase elektrinu. Ale pojem teplo zavediem až vo ôsmom ročníku.
Súhlasím aj s názorom, že žiaci nebudú ovládať zlomky a rovnice. Veď ekvivalentné úpravy rovníc nebudú mať "po novom" ani v siedmom ročníku.

* Reagovať | Ivana Plachá | (18.08.2010 10:17 - neprečítaný)

Milá pani Venhačová a kolegovia, zdá sa, že nová koncepcia vyučovania fyziky a s ňou súviciace veci (učebnice, zaradenie tém do ročníkov, FO...) nás zjednocujú v jednom - niekde sa stala chyba! Táto situácia je zrkadlom slovenskej školskej "reformy" - rýchlo, bez pripomienkovania tých, ktorých sa najviac dotkne, a osobne sa mi zdá, že najdôležitejším bodom pre autorov prevratných učebníc a osnov bola zmena za akúkoľvek cenu. Výsledok zažívame už druhý rok, a myslím, že nás podobné šoky čakajú až po deviaty ročník. Nesúlad s inými predmetmi, ale najmä nezladený a chaotický obsah učiva sa už začínajú prejavovať - a 7. ročník je hotová katastrofa! Opakuje sa situácia zo 6. ročníka, bežne sa používajú pojmy, ktoré sa žiaci neučili, potrebné matematické operácie neovládajú, a niektoré postupy pri novom učive sú nelogické. Súhlasím s názorom, že minulý systém bol dobrý, mal zmysluplnú následnosť, stačilo upraviť obsah a pripraviť nové učebnice. Pozrime sa len do Česka - tri rôzne série učebníc pre základnú školu, aby si bolo z čoho vybrať! A u nás? Všetci zase budeme učiť všetko všetkých rovnako!

* Reagovať | Jarmila Venhačová | (20.08.2010 11:22 - neprečítaný)

Áno, nová koncepcia je hotový chaos. Vo virtuálnej knižnici sú zaregistrovaní, zdá sa, aj autori novej fyziky (alebo len ich menovci?). Mohli by sa vyjadriť.

* Reagovať | Ľubomíra Šlampiaková | (26.08.2010 14:55 - neprečítaný)

Plne súhlasím s názormi kolegov - fyzikárov. Svoj názor som vyjadrila hneď po preštudovaní ŠVP, učivo je nesystematické /chýba vysvetlenie pojmov látka, teleso,zloženie látok - doplnila som si to sama/, nekorešponduje s vedomosťami žiakov z matematiky/ objem - naučila som ich numericky počítať kváder a kocku/, nie je usporiadané vekuprimerane/ Pascalov zákon, Archimedov zákon.../. A učebnica? Naozaj sa dá pozitívne hodnotiť iba jej estetická stránka. Obsahu je škoda venovať svoj vzácny čas. Na ilustráciu citujem názor žiakov: " Pani učiteľka, prosíme, píšte nám poznámky aj naďalej, lebo z tejto učebnice sa nedá učiť"

* Reagovať | Jarmila Venhačová | (26.08.2010 18:50 - neprečítaný)

Plne s Vami súhlasím, aj s názormi kolegov - fyzikárov. Učivo si budeme musieť zoradiť podľa svojho uváženia, aby bolo systematické a veku primerané. Pripravovať žiakom poznámky, aby sa mali z čoho učiť a knihy "nechať pripadávať prachom".

* Reagovať | Eva Drličková | (26.08.2010 22:46 - neprečítaný)

Súhlasím s predchádzajúcimi komentármi a preto sa nechcem opakovať. Pridávam aj iný aspekt. Autori novej učebnice fyziky pre 6.ročník chceli, aby sa žiaci aktívnejšie zapájali pri získavaní nových poznatkov. Ale sa im to nepodarilo. Aby som učila podľa tej učebnice, musela by som mať v triede max. 10 žiakov, vhodnejšie vybavenie odbornej učebne a hodina by musela trvať aspoň 60 minút a nie 45. Nie je problém zamestnať žiakov praktickými činnosťami a diskutovať s nimi o ich "objavoch", ale potom by musela nasledovať hodina, na ktorej by sme mali zosumarizovať výsledky ich pozorovaní a uviesť ich názory na správnu mieru. A to by sme zase nabúrali zase časovú dotáciu.

* Reagovať | Zdenka Jeremiašová | (28.08.2010 13:50 - neprečítaný)

Ani neviem, na ktorý príspevok mám reagovať skôr. Aj ja som minulý rok učila šiestakov fyziky, Keďže ešte neboli učebnice učivo sme si s kolegom prispôsobili tak, aby aspoň čiastočne korešpondovalo so starými učebnicami fyziky. Pri učení som však prihliadala na to, že mnohé výpočty, jednotky, desatinné čísla ešte žiaci nepoznajú a ak chcem s nimi pracovať musím im to vysvetliť. Malo to jednu výhodu, učím aj matematiku, aj keď nie reformné ročníky, takže mi to celkom išlo. Jediné čo som vynechala boli desatinné čísla, tie sa ešte ako-tak dali pri učive obísť.
Pri prečítaní nových učebníc fyziky som v prvom momente nevedela čo si mám myslieť. Ale napadajú ma slová kolegyne "nefyzikárky": "To je pracovný zošit?"
Taktiež súhlasím s pani Venhačovou, v šiestackej učebnici je veľa pojmov, ktoré ešte nemáme ako deťom vysvetliť a pritom ich majú používať. To je ako učiť sa cudzí jazyk bez prekladového slovníka, čo-ktoré slovo znamená.
Pri tvorbe plánu pre 7.ročník mám veľkú dilemu, ktoré tematické celky tam dať, či teplotu a teplo, alebo tie čo boli pôvodné, ktoré korešpondujú s učivom z matematiky, Viem, že to riešite mmohí, či brať to, čo ponúka učebnica (ktorá v sedmičke ešte nie je k dispozícii - asi chvalabohu), alebo si vytvoriť vlastný plán, logickejší, žiakom bližší, ale s vedomím, že žiaci sa nebudú učiť z učebníc (možno zo starých pri niektorých učivách), ale z poznámok a z priebehu vyučovacích hodín.Tá druhá cesta predstavuje určite viac práce pre nás učiteľov, ale aspoň podľa môjho názoru, nesprotivíme fyziku žiakom hneď na začiatku.

* Reagovať | Zdenka Baková | (29.08.2010 08:41 - neprečítaný)

Pribudlo tu veľa ohlasov - väčšina má spoločnú myšlienkovú podstatu - najväčším nedostatkom reformy vo fyzike je chýbajúce zadelenie učiva po ročníkoch a absolútna ignorancia medzipredmetových vzťahov (najmä vo vzťahu k matematike). Rada by som však pár postrehmi reagovala na príspevok kolegu Lengyela - vyučovaciu hodinu, ktorú videl v Španielsku je možné zaradiť ako jednu z foriem vyučovacích jednotiek, ktoré nasledujú po prebratí určitého tematického celku - žiaci experimentálnou činnosťou demonštrujú, ako vedia so získanými poznatkami pracovať a prakticky ich použiť. Ja som len okrajovo narazila v 6. ročníku na pojem šošovka - jediná asociácia sa u žiakov spájala s kontaktnými šošovkami. Ak by mala takto vyzerať väčšina vyučovacích hodín, neviem si predstaviť výstupy pri overovaní vzdelávacieho štandardu. A už len zopár mojich starostí - v rámci posilnených hodín matematiky som si s matematikármi dohodla v 6. ročníku niečo navyše, tiež považujem kapitolu Meranie fyzikálnych veličín za nevyhnutný základ - celú som si spracovala v digitálnej podobe s prihliadnutím na aktívnejší prístup žiakov. Vzhľadom na učivo, ktoré som zaradila do 6. ročníka, ma už všetky nasledujúce reformné učebnice prestali zaujímať, namám už ako nadviazať. Takže som sa zmierila s tým, že si to oddriem naplno - len keby to nestálo toľko papiera a tonera do tlačiarne (veď čo tam po nejakom environmentálnom hľadisku).

* Reagovať | Marta Krutáková | (29.08.2010 15:36 - neprečítaný)

Čo sa sťažujeme, veď také pekné učebnice sme tu ešte nemali. A kto by sa zaoberal obsahom?
Keďže sa všetci zhodneme, možno by nebolo od veci urobiť si vlastnú reformu fyziky. Učím už 20 rokov a taký chaos v školstve ešte nebol. Rozmýšľam, či som ešte učiteľka alebo úradníčka. Možno aj tú by som "tromfla" vo vyrábaní množstva papierov.

* Reagovať | Ľubomír Baník | (29.08.2010 21:44 - neprečítaný)

Videl už niekto novú učebnicu F pre 7. ročník???? Čo všetko bude obsahovať, ?? Ako robíte čtp bez učebnice??
poradí niekto?

* Reagovať | Jarmila Venhačová | (30.08.2010 17:14 - neprečítaný)

Novú učebnicu som nevidela. Ale aj keby som videla a bolo by tam "Teplo", neučila by som ho, lebo je to veku neprimerané a učiť tento pojem spolu s "teplotou" je hotová katastrofa. Žiaci by si tieto pojmy zamieňali, poznám to z praxe. A časovo-tematický plán som práve zavesila na zborovni. Veľmi rada uvítam Vaše názory, prípadne by som aj niečo zmenila. Poraďte.

* Reagovať | Katarína Grečková | (30.08.2010 21:47 - neprečítaný)

Pripájam sa aj ja k prezentovaným názorom. Staré učebnice pekne naväzovali na seba a tie žlté poučky boli fakt super. Neviem si predstaviť, čo budú žiaci vedieť z fyziky pri tejto reforme, ak prídu na stredné školy. Ich budúci učitelia sa majú na čo tešiť.

* Reagovať | Mária Iványiová | (01.09.2010 22:49 - neprečítaný)

Plne súhlasím s predchádzajúcimi názormi. Nová reforma je jeden veľký nepodarok a preto som si zoradila učivo tiež podľa vlastného uváženia, využívam aj naďalej staré učebnice a píšem poznámky.Súhlasím s kolegyňou Zdenkou Bakovou, že najväčším nedostatkom reformy je chýbajúce rozdelenie učiva po ročníkoch a ignorancia medzipredmetových vzťahov.

* Reagovať | Ľudmila Máťášová | (06.09.2010 18:23 - neprečítaný)

Úplne s Vami všetkými súhlasím, učím matematiku a fyziku a som z fyziky zhrozená. Na matematike preberajú metre štvorcové a ja im mám na fyzike vysvetliť za jednu hodinu metre kubické?!

* Reagovať | Zdenka Jeremiašová | (07.09.2010 17:10 - neprečítaný)

Chcem reagovať na otázku kolegu Ľubomíra Baníka. Nová učebnica pre siedmy ročník ešte nie je, ale k nám už došiel pracovný zošit pre siedmy ročník. Je pekne spracovaný, je tam veľa vecí, ktoré som robila sama, ale so šiestakmi (téma: Teplota, meranie teploty), ale je tam aj teplo, ktoré je podľa mňa pre siedmakov náročný a súhlasím s názorom, že deťom sa pojmy teplo a teplota budú miešať pri ich spoločnom preberaní. Ja som si už učivo zadelila do všetkých ročníkov až do deviatky, keďže viem, že včas sa učebníc nedočkám.
Chcem sa opýtať: Nemá niekto možnosť pozrieť si učebnice fyziky z Čiech?? Ako majú učivo začlenené oni?

* Reagovať | Kristína Ganzová | (08.09.2010 16:33 - neprečítaný)

Ja učím 30. rokov a po dnešnom dní v škole som skonštatovala,že som neschopná učiteľka,hoci za tie roky som vychovala sučasné kolegyne M a F - súhlasím s mnohými z vás jeden CHAOS,ja som zúfala


*Pridať komentár