Vláda tvrdí, že nie sú peniaze, tak jej ich učitelia pomôžu nájsť

Blog  |  Ján Macek  |  Odbory v školstve...  |  19.02.2013 20:03

Zachytili ste iniciatívu "Vláda tvrdí, že nie sú peniaze, tak jej ich učitelia pomôžu nájsť". O čo vlastne ide? Ide o iniciatívu učiteľov, ktorí nie sú spokojní s argumentami vlády, že nie sú peniaze. Čo myslíte? Naozaj sa nenájdu rezervy? 

Spomínate si na nákup drahého brandy KB exclusiv, fotákov a i-podov, luxusnú limuzínu pre štátneho tajomníka Chudobu, notebooky pre nitriansky školský úrad? Sú to len také čerešničky, ale...Ale odzrkaľujú, ako sa naši volení zástupcovia, naši nadriadení, či byrokrati v stratosférických výšinách správajú teraz, keď máme krízu, nezamestnanosť a málo peňazí v štátnom rozpočte. Tieto skazené čerešničky naznačujú, ako to môže byť pri miliónových tendroch, operačných programoch, čerpaní eurofondov. Bolo by zaujímavé nájsť a dokázať, že tí tam hore sa správajú úplne inak, ako sa musíme správať my dole. Dokázať preto, lebo väčšina z nás má silné podozrenie, že to tak jednoducho je. Ak by sa našli predražené nákupy, nezmyslené faktúry, či úplne zbytočné nákupy, bolo by to fajn. Vytvoril by sa verejný tlak na ministerstvá, úradníkov a politikov, aby si aspoň dávali pozor a začali správať ako dôverihodní ľudia, ktorým sme zverili peniaze.

Jednou z vecí, ktorá by mohla pomôcť by bolo, keby sme sami, ako učitelia, predložili nejaký návrh, odkiaľ by mohli plynúť zvýšené peniaze pre školstvo. Jediný argument vlády je, že peniaze nie sú. Bolo by teda dobré poukázať, kde sú rezervy štátneho rozpočtu. Ide napr. o míňanie, plytvanie na ministerstvách a ich rozpočtových organizáciách, zle nastavené zákony (v porovnaní so zahraničím), a pod. Ide v podstate o suplovanie investigatívnej žurnalistiky, treba sa poprehrabávať vo faktúrach (hlavne rozpočtových a príspevkových organizáciách, agentúrach a pod). Všetky zaujímavé zistenia by sme jednak mohli sumarizovať, jednak posúvať tlači. Skúste sa popýtať aj svojich známych z iných odborov, či nevedia pomôcť, poradiť, prezradiť, kde sú podľa nich čierne diery. Čím viac sa nás do toho pustí, tým väčšia šanca, že niečo dáme dohromady. Všetky zistenia, podozrenia a nápady ako ušetriť, môžete napísať na facebooovú skupinu -   http://www.facebook.com/events/493237500713869/

PS: Odkazy kde hladať:
- Centrálny informačný portál rezortu školstva
https://www.iedu.sk/vseobecne_informacie/Stranky/default.aspx
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
http://crz.minedu.sk/index.php?ID=391
- Metodicko-pedagogické centrum
http://www.mpc-edu.sk/o-nas
- Ústav informácií a prognóz školstva
http://www.uips.sk/o-nas/zverejnovanie-zmluv
- Štátny inštitút odborného vzdelávania
http://www.siov.sk/o-nas/9399s
- Štátny pedagogický ústav
http://www.statpedu.sk/sk/Informacie-pre-verejnost.alej-
- Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
http://www.vudpap.sk/historia/
- Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre
štrukturálne fondy EÚ
http://www.asfeu.sk/agentura/
- Štátna školská inšpekcia
http://www.ssiba.sk/Default.aspx?text=g&id=30&lang=sk
- Národné športové centrum
http://www.sportcenter.sk/stranka/dokumenty-na-stiahnutie
- Medzinárodné laserové centrum
http://www.ilc.sk/sk/dokumenty-na-zverejnenie/faktury/
- Slovenská pedagogická knižnica
http://www.spgk.sk/?uvodna-stranka
- Agentúra na podporu výskumu a vývoja
http://www.apvv.sk/
- Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
http://www.nucem.sk/sk/
- IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
https://www.iuventa.sk/sk/IUVENTA/Objednavky-a-faktury.alej
- Centrum vedecko-technických informácií SR
http://goo.gl/E8doi
- Národný ústav celoživotného vzdelávania
http://nuczv.sk/verejne-informacie/


-  Obvodný úrad Trnava, odbor školstva
http://www.ksutt.sk/evidenciazmluv_crz
- Obvodný úrad Trenčín, odbor školstva
http://www.ksutn.sk/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
- Obvodný úrad Nitra, odbor školstva
http://www.ksunr.sk/
- Obvodný úrad Banská Bystrica - odbor školstva
http://www.ksubb.sk/content/web-sidlo-ksu-v-bb-len-ako-archiv
- Obvodný úrad Žilina - odbor školstva
http://www.ksuza.sk/webzmluvy.htm
- Obvodný úrad Prešov - odbor školstva
http://www.ksupo.sk/index.php/slobodny-pristup-k-informaciam
- Obvodný úrad Košice, odbor školstva
http://www.ksuke.sk/index.asp
- Obvodný úrad Bratislava - odbor školstva
http://www.ksuba.sk/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=451017&id_ktg=1443&p1=7136
Hodnotenie:    | Zobrazení: 6315


* ohodnotiť

Diskusia

pridať komentár

* Reagovať | Ján Macek | (20.02.2013 09:32 - neprečítaný)

Kto si tých 4000 € rozdelil? Na verejné obstáravania platí neverejné pravidlo, že 20 % z celkovej sumy ide do vrecka objednávateľa.

* Reagovať | Radovan Zajíc | (20.02.2013 10:46 - neprečítaný)

tak tak ... počul som historky už aj riaditeľoch slovenských škôl ... a ich "verejných" obstarávaniach ... nuž korupcia je rokavinou našej spoločnosti .... a nájdu sa aj ľudia, ktorí na tom nevidia nič zlé (pokiaľ sa to však ich bytostne negatívne nedotkne)

a skúste na takéto niečo upozorniť....pocítite závan totality (osobná skúsenosť)

* Reagovať | Michal Práznovský | (21.02.2013 14:34 - neprečítaný)

Myslím, že v tomto balíku by sa niečo mohlo nájsť skôr než ho bude treba zaplatiť.
http://finweb.hnonline.sk/c1-59364470-slovensko-vydalo-dlhopis-historie

* Reagovať | Gabriela Cabanová | (24.02.2013 11:42 - neprečítaný)

minimálne sa treba zamyślieť ńad tým, či sú všetky tieto inštitúcie potrebné


*Pridať komentár