Plánujem, lebo som učiteľka.

Blog  |  Mária Barancová  |  školstvo  |  27.08.2010 22:10

Je večer , pozerám von oknom a premýšľam, čo s načatým večerom. Mnohí poznáte ten pocit nerozhodnosti, ale pod vplyvom súčasného obdobia vytvárania plánov v škole rozmýšľam, že čo naplánujem doma. A z toho naplánovania vznikol tento príspevok.
Veď plánovanie je ozaj dôležité, a sama seba sa spytujem, je treba riešiť vôbec byrokraciu v školstve, keď treba plánovať? Básnická otázka, správne nastolená, i keď nie som básnik, odpovedám - treba riešiť byrokraciu v školstve, ale aj treba plánovať. Lebo...
M. Zelina (1997)  chápe úlohu časovo - tematických plánov, aj ako možných indikátorov toho, koľko učiteľ naučil žiakov, koľko naučila škola za jeden školský rok, polrok a pod. Pri tomto kritériu hodnotenia vzdelávania sa sleduje tiež to, či je učiteľ v súlade s časovo - tematickými  plánmi, či rovnomerne preberá učivo, či nepredbieha alebo  naopak nezaostáva.
       
     Podstatou plánovacej činnosti je rozhodovanie učiteľa o voľbe, výbere jednej možnosti z viacerých alternatív. Rozhodovanie je príznakom vôle (chcem plánovať), slobody (môžem plánovať), ale aj zodpovednosti (zodpovedám za svoje plánovanie). Ak je učiteľ postavený len pred jedinú možnosť ako sa rozhodnúť,  nemôžeme hovoriť ani o slobode  ani zodpovednosti, pretože situácia (alebo niekto iný) rozhodol za nás. V takomto  prípade nie je možné hovoriť ani o profesionalite učiteľa. Čím viac informácií má učiteľ, čím efektívnejšie ich dokáže pri plánovaní použiť, tým väčší je predpoklad, že nájde a uplatní optimálne riešenie.
 
     Časovo - tematické plánovanie je jednou z najnáročnejších  projekčných činností učiteľa, pretože v čase jeho tvorby ešte nepozná  všetky podmienky, ktoré ovplyvňujú premenlivú pedagogickú situáciu. Učiteľ sa rozhoduje na základe neúplných informácií a vie, že je veľmi pravdepodobné, že bude časovo - tematický plán v priebehu školského roka ešte neraz upravovať (zloženie príslušnej triedy, korekcie cieľov výučby, rozšírenie základného učiva).
 
Súhlasím, že kvalitne postavený plán je východiskom pre úspešný  výsledok, ale taktiež nie je spasiteľný a často sa stáva formálnou povinnosťou. Jeden z dôvodov nechuti písať plány je preplánovanie,  existencia mnohých iných plánov, ktoré treba v priebehu roka tiež dopĺňať , meniť, prehodnocovať, písať priebežné a konečné správy.  Pokúsim sa ich vymenovať:
plán práce školy, plán enviromentálnej výchovy, plán výchovy k manželstvu a k rodičovstvu, plán ochrany práv a slobôd, plán dopravnej výchovy, plán boja proti obezite, plán účelových cvičení, plán prevencie proti šikanovaniu, plán zdravej výživy, plán triedneho učiteľa, plán exkurzií a vychádzok, plán výchovného poradenstva, , plán riešenia výchovných problémov, plán telovýchovných a športových akcií, plán projektovej činnosti, plán predmetových komisií, plán BOP a PO , plán porád, zasadnutí gremiálnej rady, plán pedagogických rád, plán výchovného poradcu, plán koordinátora prevencie drogových závislostí plán školského psychológa, plán školského špeciálneho pedagóga, plán sociálneho pedagóga ..... Zabudla som nejaké plány?
V hlave mi víria myšlienky o malých školách, malotriedkach. Z realizácie súčasného plánovania musia vykazovať najlepšie výsledky. Tým výsledkom je centralizácia plánov v malom priestore.
 Hodnotenie:    | Zobrazení: 1416


* ohodnotiť

Diskusia

pridať komentár

* Reagovať | Pavol Hulík | (29.08.2010 10:49 - neprečítaný)

V českých učebniciach sú pre učiteľa už aj plány!!!

* Reagovať | Jozefína Pástorová | (29.08.2010 12:25 - neprečítaný)

Papiere sa najľahšie kontrolujú, uznávam, že učiteľ má vedieť kedy a čo bude robiť, prípadne s kým...ale ani najlepší plán aj po dennej aktualizácii nie je aktuálny, počasie, nepredvídané udalosti, choroba, úraz atď. Páči sa mi, keď k učebnici je aj plán, všetci vieme chvalabohu čítať...aj písať aj používať ctrlc a ctrlv, hanbím sa za to, ale uľahčuje to našu prácu a všetkým, ktorí to vedia urobiť lepšie a rýchlejšie ako ja, ďakujem.

* Reagovať | Ibolya Straussová | (29.08.2010 13:27 - neprečítaný)

Už som to niekde uvádzala, že AITEC zverejňuje plány k novým učebniciam - pozrite si plán, k učebnici pre 2. ročník ZŠ. Je tam všetko, čo učiteľ potrebuje - rozdelenie učiva a pojmy, ktoré má prebrať. Ja viac nepotrebujem. Určite by nebol problém presadiť, aby všetci autori kníh automaticky zverejňovali aj plány, veď v podstate oni z nich pri tvorbe učebnice asi aj vychdázajú. Nech sa zverejňujú na stránke vydaveteľstva, ako to robí Aitec, alebo nech sa balia na CD nosičoch k objdenávke na školu.
A máš pravdu Marika, plán v spojenej triede, v akej učím mi slúži naozaj iba pre orientáciu, lebo učivo presúvam z mesiaca na mesiac počas jazdy tak, aby som ho prispôsobila obom ročníkom a zefektívnila tak svoju prácu. Triedy spájame podľa počtu žiakov, takže často až 25.-ho augusta sa dozviem, ktoré 2 triedy budem učiť.
Žiaľ u nás mám často pocit, že všetky plány fungujú na princípe - človek mieni, .....mení. A tým, kto mení, môže byť riaditeľ - lebo má o tom svoju predstavu, vedúci MZ či PK - lebo má o tom svoju predstavu, inšpektor - lebo má o tom svoju predstavu. Takže v prvom rade je potrebné urbiť jasno v tomto.
No a čo sa týka početnosti školských plánov - tvoria sa predsa ŠkVP, v ktorých sú zahrnuté v pláne školy všetky tieto dielčie plány. Tak načo ich robiť aj zvlášť? Načo nám je plán výchovných problémov, keď výchovný problém sa rieši hlavne, ak nastane? Zaviedli sa povinné triednické hodiny ( na 1. stupni úplne zbytočne, veď tam je učiteľ s tými deťmi v kuse a rieši veci počas jazdy ), tak nech sa riešia vých. problémy tam a podľa potreby....A nie podľa plánu. A to sa týka aj množstva ďalších plánov.

A Marika, dúfam že si naozaj nezabudla na žiaden plán, lebo už počet týchto mi vyrazil dych .

* Reagovať | Ildikó Keresztesi | (04.09.2010 08:57 - neprečítaný)

AITEC zverejňuje 1. a 2. ročník. A čo tretí??? Ani učebnica, ani plán, ani nič!!! Všetko je v omeškaní o rok!
I. K.

* Reagovať | Oľga Červeňanská | (29.08.2010 15:57 - neprečítaný)

Ja vidím zmysel plánovania v tom, že si ako učiteľka-jazykárka premyslím, čo a koľko chcem prebrať za dané obdobie, aké doplňujúce učivo mám zaradiť, koľkokrát mám ísť do jazykového laboratória, prípadne počítačovej učebne a kedy ktoré edukačné programy využijem. Pritom každý rok je každá skupina kdesi inde, pretože podmienky na učenie sa menia každý rok (PN, výchovné koncerty, spájanie skupín, zloženie skupín atď.). Čiže na rozdiel od slovenčinára, dejepisára,... píšem TVVP (momentálne používame tento termín: Tematický výchovno-vzdelávací plán) vždy nanovo. Iste že pri tom využívam nám dobrú známu kombináciu kláves - neviem si predstaviť, že by sme pracovali bez počítača - hrôza pomyslieť!!! Ale nikdy to nie je práca automatická, vždy rozmýšľam, čo z predchádzajúceho plánu použijem, čo vynechám, čo skombinujem a podobne. TVVP mám stále pod rukou, pomáha mi pri mojej slabnúcej pamäti.
Učebné osnovy a Učený plán, ktoré je potrebné vypracovať v novom reformnom ročníku, nepoužívam. Považujem ich za zbytočné. Aj tak sa množstvo učiva môže vzhľadom k rôznej časovej dotácii a vzhľadom k vyššie spomínaným podmienkam výrazne meniť z roka na rok. Pritom tieto dokumenty musia byť najdôkladnejšie prepracované - až prepreprepracované - záleží tu na každom detaile najmä tom formálnom: skratky, formulky, celkový vzhľad... Kto ich napísal na prvýkrát bez chyby, tak je génius! Neviem, komu majú slúžiť a ani ma to už moc nezaujíma. Plním si svoju povinnosť, lebo vždy tak bolo, protesty učiteľov boli v takýchto situáciách vždy volaním osamelého v púšti....
Prajem všetkým učiteľom pri písaní nových plánov veľa chuti a zábavy . Nech žijú klávesové skratky Ctrl+c a Ctrl+v!!!
Len aby sme pritom nazabudli na Delete......

* Reagovať | Dagmar Trubačová | (01.09.2010 12:36 - neprečítaný)

...v poslednej dobe mám veľmi intenzívny pocit,že platí:
UKÁŽ MI, AKÝ MÁŠ PLÁN A JA TI POVIEM, AKÝ SI UČITEĽ

Prosím Vás,páni úradníci a vyššie postavení: NECHAJTE NÁS UČIŤ !!!

* Reagovať | Veronika Schvarcová | (02.09.2010 14:58 - neprečítaný)

Plne súhlasím s týmto výrokom.
Je neskutočne presný a vyjadruje, myslím si, aj pocity mnohých iných kolegov a kolegýň.

* Reagovať | Peter Lengyel | (01.09.2010 16:52 - neprečítaný)

Neragujem na pani Dagmar, len na citát "nechajte nás učiť", lebo vo mne vyvoláva jednu asociálciu. Túto vetu počúvam od niektorých kolegov stále - "nechajte nás učiť". Ale na druhej strane sú veci, ktoré bez plánovania nejdú. Viete si predstaviť, že by prišiel chirurg a povedal, že neplánujme priebeh operácie, len operujme ? Kedysi mali učitelia plné ústa toho, že chcú si voliť to, čo budú učiť. Teraz, keď to majú, mnohí frfľú. Lebo to musia aj naplánovať.

VIEM, že pani Dagmar to myslela inak ako som zareagoval, len tá veta ako asociácia "nechajte nás učiť" mi pripomenula niektorých učiteľov, ktorí si ešte stále myslia, že učiteľské povolanie je len o 45 minútach matiky, fyziky, zemepisu... To ma vždy zamrzí.

* Reagovať | Zuzana Vogelová | (17.11.2010 13:51 - neprečítaný)

Minulý rok sme mali hĺbkovú inšpekciu. Výsledok bol taký,že papiere boli najdôležitejšie.Sledovali najma papiere. Čo sa týka hodím sledovali štruktúru hodiny, ako sme sa ju učili na UKF. Zelinu a Petláka a všetkých pedagogických mysliteľov.
Po tom všetkom sme všetci mali pocit, že naša námaha nestojí za nič a do konca roka som sa musela prekonávať, aby som to nevzdala. Zažila som tzv vyhorenie a deti si to všimli. Pýtali sa ma: Prečo Ste smutná? Čo sa Vám stalo? Cez prázdniny som sa pozbierala a s radosťou som nastúpila v septembri. Nesúhlasím, že bez podrobných plánov sa nedá učiť. Plány sú obmedujúce a diktujú mi milión veci, ktoré mám naučiť a deptajú ma, pretože deti nezvládajú plány pokiaľ nie sú nadané. Minulý rok som také deti mala a to som ani nevedela, čo je to vysvetlovať, akoby ma nepotrebovali, ale všetky odišli na gymnáziá- samozrejme. Poviem len toľko: 1. deti sú preťažené 2. učitelia sú byrokraticky usmerňovaní 3. výsledky detí nepoukazujú na zlepšenie v školstve alebo budeme v škole do 18.00 a budeme suplovať rodičov? Bude konečne potom úradník na ministerstve spokojný?

* Reagovať | Dagmar Trubačová | (01.09.2010 20:26 - neprečítaný)

Viem,čo pán Peter chcel povedať. Áno,bez plánovania by to nešlo v nijakej oblasti.
Mňa unavuje to byrokratické bazírovanie na slovíčkach a tie neustále "vylepšovania". (je to až také podstatné,či je to Časovo - tematický plán alebo Tematický výchovno-vzdelávací plán?...,napr. )
Berie mi to energiu a chuť,pretože ja radšej učím a venujem sa deťom...

* Reagovať | Miroslav Sopko | (04.09.2010 16:18 - neprečítaný)

A veruže sa zabudlo na všetky plány vid http://diskusia.komoraucitelov.org/topic6-plany.html. Len teraz neviem, či sa mám smiať alebo plakať - a to ešte som nestihol (a to musim) aktualizovať prierezové témy vo všetkých "reformných" plánoch

* Reagovať | Ľudovít Sebelédi | (06.09.2010 20:06 - neprečítaný)

ja by som skôr zaplakal, ale nemám čas, lebo dorábam prierezové témy a kompetencie a ... a .... možno nakoniec naozaj ostane trochu času aj na kantorčinu, kôli ktorej vydržím aj toto byrokratické bahno.........

* Reagovať | Mária Barancová | (06.09.2010 21:43 - neprečítaný)

Plánovanie je proces, ktorý má jasné kontúry a pravidlá. Keď si automobilka naplánuje 500 aút mesačne, tak to je zreteľný výstup. Aj učiteľ má plány, dieťa má ovládať vo februári , čo je anafora, epizeuxa, epiteton.... To je naplánované. Ale to dieťa nebolo v škole, otec mu zomrel, dieťa niekoľko mesiacov sa nevedelo zmieriť so skutočnosťou chýbajúceho otca,
A mnoho je detí v škole, ktoré majú evidentné iné problémy ako sú školské. A nie sú nezanedbateľné.Tie však v plánoch nemajú svoju kolónku. V mesiaci január malo dieťa zvládnuť figúry a tópy v literatúre.
Čo rieši Rakúšan v bežnej hovorovej komunikácii? Kde pôjde stráviť dovolenku alebo relax. Čo rieši bežný Slovák pri stretnutiach? Svoju nelichotivú finančnú situáciu.A tento podstatný faktor ovpyvňuje existenciu plánovania.
Plán v škole by podľa mňa mal odrážať i aspekty dieťaťa a učiteľa. On odráža len kvantitu vedomostí a tlak na výkon. Aspoň kolónky to jasne deklarujú, priestor pre oboch aktérov učenia je v dnešných plánoch nepodstatný,

* Reagovať | Oľga Červeňanská | (06.09.2010 23:39 - neprečítaný)

Plán - to je cieľ, kam smerujeme. Každá ľudská činnosť je nasmerovaná, zameraná na niečo, niekam. Ak si postavím vysoký cieľ, mám vždy z čoho spúšťať. Ak si postavím nízky, ľahko dosiahnuteľný cieľ, zostanem tam, kde som, alebo urobím krok späť.
Plán nie je dogma! Keď ho zostavujem, rozmýšľam nad každým slovom. Iste, niečo formálne tam musí byť...
Choroby, zlú náladu, prírodné katastrofy si do plánu nedám .Plán má byť optimistický a optimálny.
A nie je nevyhnutné plniť ho do bodky. Neupieram sa len na výkon, keď vidím, že dieťa má problém.
Nie som matematička. Som jazykárka. A keď plán nesplním, nezrúti sa mi svet. Robila som, čo sa dalo - nevyšlo to. .Svoje zlyhanie(?) si obhájim, keď bude treba.
Nevyrábam autá - pracujem s deťmi a aj sama som človek.
Je na nás učiteľoch, aby sme každému plánu vdýchli dušu.

* Reagovať | Cyril Šebo | (16.09.2010 17:04 - neprečítaný)

Plán nemusí byť cieľ, kam smerujeme. Môže to byť proces. Jednoduchým a efektívnym plánovaním je postaviť pred študenta úlohu, ktorá je o 20-50 percent nad jeho momentálne schopnosti. A keď to nevyjde v tomto momente, stačí počkať na ďalšiu chvíľu, ktorá už čaká za rohom.

* Reagovať | Oľga Červeňanská | (17.09.2010 11:10 - neprečítaný)

Áno, súhlasím. Vraj aj samotná cesta môže byť cieľom.

* Reagovať | Mária Barancová | (17.09.2010 16:43 - neprečítaný)

Plán by mal byť pracovným nástrojom na dosahovanie efektivity vzdelávacích cieľov . Štátom by mala byť ponúknutá možnosť mustry s povinnými údajmi / obsah, resp. cieľ, štandard, zakomponované jednotlivé výchovyK manželstvu a rodičovstvu, enviromentálna výchova, dopravná výchova, účelové cvičenia, výchova k ľudským právam a pod..../, ostatné informácie sú výsostne v kompetencii učiteľa.
V súčasnosti považujem plány podľa štátneho vzdelávacieho programu za preexponované duplicitnými informáciami.

* Reagovať | Zdenka Vyhlídalová | (17.09.2010 20:55 - neprečítaný)

Plán je len papier , realita na hodine je úplne iná ( veď rušivé vplyvy majú prednosť )
Tento rok som pripravila 18 ČTP a z toho som neodborník v polovici z nich. Je to dnes strašná byrokracia. Ja som sa tomu venovala skoro celé prázdniny .

* Reagovať | Jana Kotlárová | (26.09.2010 16:15 - neprečítaný)

Plány...Prichádzam na hodinu, otváram plány pre "hostí" zo špeciálnej triedy. Rýchlo , efektívne a erudovane ich motivujem, zadám im prácu a otváram plány pre troch začlenených (donedávna integrovaných), každý s iným postihom. Rýchlo ich motivujem, zadám prácu a otváram plány pre ostatných: šikovných, menej šikovných, ignorantov...rýchlo ich motivujem a zadelím prácu .....zvoní...Máličko nadsádzky nezaškodí.

Plánovaniu zdar!

* Reagovať | Pavol Hulík | (28.09.2010 21:13 - neprečítaný)

A to Ste ešte nestihli zapísať do triednej knihy, riešiť ospravedlnenia, kontrolu DÚ, vyberanie rôznych poplatkov, prihlášok, zber papiera, riešenie priestupkov, prezúvanie, zasadací poriadok, ........... . Bez nadsádzky!


*Pridať komentár