PSYCHOTERAPIA, SOCIOTERAPIA A DIEŤA 5.5.2014 v Žiline

Blog  |  Gabriela Šimová  |  PSYCHOTERAPIA, SOCIOTERAPIA A DIEŤA 5.5.2014 v Žiline  |  24.02.2014 15:27

Inštitút psychoterapie a socioterapie

Vás pozýva na 4. ročník seminára

PSYCHOTERAPIA, SOCIOTERAPIA A DIEŤA

5.5.2014 v Žiline

 Link k registrácii: http://registracia.socioterapia.sk/event/13/

Inovovaná pozvánka

PROGRAM SEMINÁRA

8:00 – 9:00 Registrácia účastníkov

9:00 – 9:15 Otvorenie seminára

9:15 – 12:15 Prednáškový blok

9:15 – 10:00 Viera Filipová: Zvládanie konfliktov a agresívneho správania v školskom prostredí

10:00 – 10:45 Ingrid Kosová, Zuzana Almáši Koreňová: Špecifiká práce s rómskymi deťmi

10:45 – 11:15 Prestávka

11:15 – 12:00 Ľudovít Dobšovič: Supervízia ako nástroj zlepšenia práce učiteľov a vychovávateľov

12:00 – 13:00 Mihály Elekes: Buď slobodný a odvážny!

13:00 – 14:00 Obedová prestávka

14:00 – 17:00 Paralelné workshopy:

·         Ingrid Kosová, Zuzana Almáši Koreňová: Montessori predškolská pedagogika

·         Ivan Juráš: Neurofyziologické príčiny porúch učenia a správania – INPP školský program

·         Ľudovít Dobšovič, Mihály Elekes: Encounterová skupina

 

Účastníci získajú certifikát o absolvovaní seminára. Za účasť na seminári nie je možné získať kredity.

 

Cieľová skupina: pedagógovia, špeciálni pedagógovia, psychológovia, vychovávatelia, študenti príslušných odborov.

 

Prihláška: Na seminár sa môžete prihlásiť vyplnením online registračného formulára na www-stránke IPS (www.socioterapia.sk) alebo priamo po kliknutí sem.

 

Účastnícky poplatok za seminár je 20 €.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 25.4.2014 (podrobnejšie informácie o platbe sa dozviete po vyplnení registračného formulára).

 

Upozornenie: Počet miest je obmedzený, uprednostníme účastníkov, ktorí sa prihlásia a zaplatia účastnícky poplatok.

 

 

 

 

 

 

 

PREDNÁŠAJÚCI A LEKTORI

 

PhDr. Zuzana Almáši Koreňová je autorkou a koautorkou viacerých regionálnych aj národných výchovno-vzdelávacích projektov, tiež viacerých odborných príspevkov a metodických publikácií. V minulosti pôsobila ako dobrovoľníčka v Humanistickom centre vo Zvolene a v OZ Súlad, ako produk-tová trénerka a trénerka soft skills v oblasti vzdelávania dospelých. Vo svojej činnosti pokračuje a od roku 2009 sa aktívne podieľa na mimoškolskej výchove a vzdelávaní detí zo sociálne znevýhodneného prostredia v rámci Quo vadis, o.z. Má skúsenosti s protipredsudkovou výchovou, vo svojej praxi aplikuje inovatívne, interaktívne a participatívne metódy zážitkového učenia, profesionálne sa venuje mediácii.

 

PhDr. Ľudovít Dobšovič vyštudoval psychológiu na Univerzite Komenského v Bratislave a od r. 1986 sa aktívne venuje psychoterapii a poradenstvu. Je absolventom dvoch dlhodobých výcvikových programov – psychodynamického výcviku a PCA výcviku. Od r. 1993 organizuje výcviky a tréningové programy pre budúcich psychoterapeutov a socioterapeutov a vzdelávacie aktivity pre psychológov, pedagógov, manažérov, sociálnych pracovníkov atď. Je autorom populárno-náučnej publikácie „Naučte sa riešiť konflikty“.

 

Mihály Elekes (Maďarsko): psychológ, riaditeľ Színes iskola (Farebnej školy) v Maďarsku, jedinečnej alternatívnej školy v rámci Európy, ktorej výchovno-vzdelávací proces funguje na princípoch psychoterapeutického prístupu PCA (Person Centered Approach). Je to tzv. nedirektívny prístup, kde učiteľ nerozhoduje o dieťati. Do vyučovania je zahrnutá celá osobnosť dieťaťa. Žiakom je ponechaná osobná sloboda a možnosť rozhodovať sa o svojom vzdelávaní. V atmosfére slobody a zodpovednosti sa deti učia týmto hodnotám. Mihály Elekes je tiež absolvent, organizátor, ako aj facilitátor psychoterapeutického výcviku PCA.

 

Mgr. Viera Filipová je psychologička, v súčasnosti pracuje v Spojenej materskej a základnej škole pre sluchovo postihnutých V. Gaňu v Kremnici. Na Trnavskej univerzite vyštudovala aj filozofiu a navštevuje psychoterapeutický výcvik PCA. Medzi jej profesijné záujmy patrí oblasť rozhrania medzi filozofiou a psychológiou, psychoterapia, nedirektívna hrová terapia, facilitovanie encounterových skupín a pervazívne vývinové poruchy. Zaoberá sa aj pracovnou psychológiou, uplatnením zážitkovej pedagogiky v oblasti rozvoja ľudských zdrojov a jej aplikáciou formou outdoor management trainingu.

 

MUDr. Ivan Juráš je absolventom Lekárskej fakulty UK a medzinárodného postgraduálneho kurzu v metóde INPP. Venuje sa neurofyziologickej psychológii, psychoterapii, socioterapii a Montessori pedagogike.

 

Ing. Ingrid Kosová, PhD. je ľudsko-právna aktivistka a v oblasti inkluzívneho vzdelávania začala pôsobiť v roku 2008. Ako zriaďovateľka školských zariadení Quo vadis a Materskej školy Montessori vyvíja snahu o zvýšenie vzdelanostnej úrovne detí z marginalizovaných komunít s dôrazom na špecifiká vzdelávacích potrieb rómskych detí a mládeže. Vyvrcholením jej úsilia je diseminácia filozofie Marie Montessori pre všetky deti bez rozdielu, najmä pre tie z málopodnetného prostredia. Je častým hosťom seminárov, konferencií a workshopov na tému zavádzania inkluzívneho vzdelávania, desegregácie v školskom prostredí a rodovo citlivého prístupu v edukačnom prostredí. Jej mottom je vytvorenie tolerantnejšej spoločnosti prierezovým zavedením ľudsko-právneho vzdelávania do učebných osnov a zavádzanie inovatívnych postupov do edukačného procesu s cieľom vytvorenia Lepšej školy pre všetkých.

 

 

ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE:

 

Miesto konania workshopu:

Dom Odborov Žilina

Námestie Ľ. Štúra 2129/1 , Žilina

 

Dom Odborov sa nachádza cca 15 minút pešo od železničnej stanice, vedľa nákupného centra Aupark, kde je možné parkovať.

 

Najbližšia zastávka mestskej hromadnej dopravy je Veľká okružná, Aupark, kam sa od železničnej stanice dostanete trolejbusom č. 3 alebo autobusom č. 22.

 

Strava:

V cene seminára je zahrnuté občerstvenie, obed si zabezpečuje každý účastník sám.

 

V prípade zrušenia workshopu z organizačných dôvodov Vás o tejto skutočnosti budeme informovať najneskôr do 30.4.2014 a prijaté platby vrátime späť na účet odosielateľa. V prípade, ak zrušíte účasť Vy, prijaté platby nebudeme vracať.

 

Kontakt: Inštitút psychoterapie a socioterapie, Gercenova 6/A, 851 01 Bratislava

Informácie: Monika Czaniková, mobil: +421918222929 (v čase od 8:30 do 16:30)

E-mail: vzdelavanie@socioterapia.sk
Hodnotenie:    | Zobrazení: 2924


* ohodnotiť

Diskusia

pridať komentár

* Reagovať | Judita Romanová | (24.02.2014 17:36 - neprečítaný)

Výška účastníckeho poplatku je aká?

* Reagovať | Gabriela Šimová | (25.02.2014 16:27 - neprečítaný)

Účastnícky poplatok za seminár je 20 €.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 25.4.2014 (podrobnejšie informácie o platbe sa dozviete po vyplnení registračného formulára).

* Reagovať | Viera Genčanská | (25.02.2014 19:09 - neprečítaný)

Bolo by to veľmi užitočné.


*Pridať komentár