Zamerané na bezpečnosť

Pár poznámok k tragédii, ktorá sa stala vo Vrútkach, a k odvodzovaniu opatrení. Žiaľ, asi tento nehumánny čin nebol posledný. ... pokračovanie článku

Ján Papuga  |  14.06.2020 14:03  |  Počet komentárov: 2   |     Spoločnosť

Pokoj či iné?

Ako to u nás bežne funguje, ako to nechávame fungovať, ako potrebujeme pokoj... ... pokračovanie článku

Ján Papuga  |  13.06.2020 20:20  |  Počet komentárov: 2   |     Spoločnosť

Mlčať nie je zlato

Slovenské školstvo trpí mnohými neduhmi. Jedným z nich sú aj poslušní učitelia. ... pokračovanie článku

Eva Križanovičová  |  07.06.2020 17:26  |  Počet komentárov: 4   |     Spoločnosť

Hodnotenie žiakov

Vážení učitelia, kolegyne a kolegovia, vzhľadom k tejto zložitej situácii pandémie – Covid-19, Vás chcem osloviť, aby sme boli spoločne nápomocní pri riešení situácie. Týmto chcem uľahčiť nestrannosť v rozhodovaní nám učiteľom, ale hlavne,... ... pokračovanie článku

Daniela Lexmannová  |  05.06.2020 13:30  |  Počet komentárov: 4   |     Spoločnosť

SKU HODNOTÍ PROGRAMOVÉ VYHLÁSENIE VLÁDY

Pridávam vám sem tento článok SKU venovaný programovému vyhláseniu vlády, aby sa nezabudlo. ... pokračovanie článku

Vladimír Crmoman  |  03.06.2020 17:04  |  Počet komentárov: 0   |     Spoločnosť

Nie je to o korona testoch

Poznámka k zdieľaniu článku o testovaní učiteľov v jednej z mestských častí. ... pokračovanie článku

Ján Papuga  |  28.05.2020 19:01  |  Počet komentárov: 0   |     Spoločnosť

Možno zrušíme (aj školy)

Spočiatku som si nebola istá či som len ja mimo a nerozumiem tomu, ale keď som minulý týždeň cestovala vlakom a spolucestujúci brat Čech sa na zrušení našich maturít a neznámkovaní tak rehotal až mu rúško odletelo na sediaceho oproti nemu,... ... pokračovanie článku

Lucia Slovincová  |  27.05.2020 11:58  |  Počet komentárov: 4   |     Spoločnosť

Tešíme sa do školy (?)

Reakcia na dnešné vyjadrenie ministra školstva, že sa učitelia tešia do škôl. Áno, ale... ... pokračovanie článku

Ján Papuga  |  15.05.2020 17:37  |  Počet komentárov: 7   |     Spoločnosť

STANOVISKO SLOVENSKEJ KOMORY UČITEĽOV K ZNEUŽÍVANIU PRÁVOMOCÍ ZAMESTNÁVATEĽMI

Stanovisko zverejňujeme z dôvodu ohrozenia ústavného práva na vzdelanie, keďže niektorým pedagogickým a odborným zamestnancom je znemožnené vyučovať z domu. ... pokračovanie článku

Vladimír Crmoman  |  29.04.2020 16:26  |  Počet komentárov: 2   |     Spoločnosť

PÁR POZNÁMOK Z PRÁCE DOMA

Pár úvah z núteného domáceho vzdelávania, s ktorými sa chcem s vami podeliť. ... pokračovanie článku

Ján Papuga  |  26.04.2020 19:06  |  Počet komentárov: 9   |     Spoločnosť

Boj s pandémiou sa začína 30 rokov pred jej vypuknutím v školských laviciach

Počas pandémie Covid 19 je zaujímavé sledovať ako rôzne štáty zvládajú pandémiu Covid 19. Kríza je test štátu a ešte väčší test je to, čo príde po kríze. Hneď sa ukáže, či je chorý, alebo vo výbornej kondícii. Ukáže sa, či je obyvateľstvo... ... pokračovanie článku

Ján Macek  |  13.04.2020 10:53  |  Počet komentárov: 0   |     Spoločnosť

Veľkonočná výzva SKU školám počas pandémie koronavírusu

Chceli by sme vyzvať najmä ZMOS, MŠVVaŠ, okresné úrady, zriaďovateľov a riaditeľov škôl ako zamestnávateľov, ale tiež zamestnancov v rezorte školstva, aby konali v súlade s nasledovným: ... pokračovanie článku

Vladimír Crmoman  |  11.04.2020 19:33  |  Počet komentárov: 0   |     Spoločnosť