Čo tak nedať prácu na doma? - III. časť (posledná)

Ešte raz k téme nariadeného alebo neriadeného pracovania doma počas mimoriadnej situácie. ... pokračovanie článku

Ján Papuga  |  20.03.2020 01:29  |  Počet komentárov: 24   |     Spoločnosť

Politika dole, politika v škole

Dlhý text, ale vety o školstve neviem (nechcem) krátiť. O komunálnej poliutike, ktorá má vplyv aj na školu. ... pokračovanie článku

Ján Papuga  |  11.03.2020 23:15  |  Počet komentárov: 1   |     Spoločnosť

Čo tak nedať prácu na doma?

Trošku k postupe pri zabraňovaní šírenia vírusu. Paralela k fungovaniu MŠ. ... pokračovanie článku

Ján Papuga  |  10.03.2020 21:37  |  Počet komentárov: 2   |     Spoločnosť

OTVORENÝ ŠKOLSKÝ ODKAZ POLITICKÝM VÍŤAZOM 29. FEBRUÁRA

Máme po voľbách a čakáme, koho nám politicky dosadia do ministerstva školstva, ktoré je základňou dobre fungujúceho štátu, spoločnosti, komunity. ... pokračovanie článku

Ján Papuga  |  01.03.2020 22:56  |  Počet komentárov: 2   |     Spoločnosť

ZO SPRAVODAJSTVA: SPRZNENÉ DETI

Ešte k téme dokazovania bezúhonosti pracovníkov, ktorí prichádzajú do kontaktu s deťmi. ... pokračovanie článku

Ján Papuga  |  15.02.2020 17:46  |  Počet komentárov: 4   |     Spoločnosť

Zo spravodajstva: predvolebná politická nedeľa

Ďalší postreh z nedeľného spravodajstva. Aj vy si myslíte,m že tu zrazu máme kopec odborníkov na školstvo? ... pokračovanie článku

Ján Papuga  |  09.02.2020 14:59  |  Počet komentárov: 0   |     Spoločnosť

Ako vybrať školu - V. diel

Seriál o výbere školy pokračuje 5. časťou. Snáď sa hodí aj kolegom. Prvotne je určený laikom. ... pokračovanie článku

Ján Papuga  |  04.02.2020 22:39  |  Počet komentárov: 0   |     Spoločnosť

Do školy

4. časť seriálu Ako si vybrať školu. Verím že pomôže aj učiteľom. ... pokračovanie článku

Ján Papuga  |  28.01.2020 00:06  |  Počet komentárov: 0   |     Spoločnosť

Mladí proti fašizmu vs. kulturblog

Návrh na hodinu Etická výchova, Náuka o spoločnosti, Informatika/Mediálna výchova ... pokračovanie článku

Eva Kúdelová  |  26.01.2020 16:42  |  Počet komentárov: 0   |     Spoločnosť

ZO SPRAVODAJSTVA: Čašnícke uniformy v armáde

Zákonom tolerované plytvanie, ktoré spôsobuje obrovské úniky peňazí. Čo by sme za také peniaze dali v škole? ... pokračovanie článku

Ján Papuga  |  18.01.2020 23:32  |  Počet komentárov: 0   |     Spoločnosť

KAM NA MATERSKÚ ŠKOLU?

2. časť seriálu o výbere škôl viac-menej pre rodičov. Ak Vám napadne doplnenie, pokojne mi napíšte. ... pokračovanie článku

Ján Papuga  |  14.01.2020 23:07  |  Počet komentárov: 0   |     Spoločnosť

Zo spravodajstva: dochádzka

Opäť ma inšpirovalo ničo z nášho spravodajstva, ktoré sa opiera o vyjadrenia "kompetentných" Tentokrát k téme záškoláctvo. ... pokračovanie článku

Ján Papuga  |  11.01.2020 23:58  |  Počet komentárov: 1   |     Spoločnosť