Blog Virtuálnej knižnice

List SKU Rade pre systémové zmeny v školstve

Veríme, že iniciatíva Slovenskej komory učiteľov prispeje k riešeniu dlhodobých problémov v školstve. Sme ochotní kedykoľvek sa podieľať na spolupráci s ministerstvom školstva a inými riadiacimi inštitúciami. Veríme, že konečne budú vypočuté aj... ... pokračovanie článku

Vladimír Crmoman  |  11.02.2014 22:46  |  Počet komentárov: 4   |