Blog Virtuálnej knižnice

Povedzme reforme vzdelávania áno alebo nie

Ministerstvo školstva zverejnilo Návrh cieľov Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania pod názvom UČIACE SA SLOVENSKO. A je ambiciózny! ... pokračovanie článku

Miroslav Sopko  |  29.12.2016 08:15  |  Počet komentárov: 0   |    

Voľba riaditeľa školy ostáva v nerovnovážnom stave

Téma zriaďovateľského veta v minulom roku vytvorila veľmi búrlivú diskusiu, vyvolala zhodu naprieč všetkými školskými organizáciami, výzvu na changenete podpísalo 4450 podporovateľov a … výsledok poznáme. Kľúčovým slovom, ktoré tu už aj zaznelo a... ... pokračovanie článku

Miroslav Sopko  |  07.10.2016 16:20  |  Počet komentárov: 5   |    

Dokumentárne filmy k téme migrácia

Dovoľujem si tu dať email od K. Karolcovej z OZ Človek v ohrození s ponukou dokumentárnych filmov pre školy. ... pokračovanie článku

Miroslav Sopko  |  02.05.2016 12:29  |  Počet komentárov: 2   |    

Hromadná pripomienka za práva verejnosti v pripomienkovom konaní

Dôležité!!! Veľa zlým veciam sa podarilo zabrániť prostredníctvom tzv. hromadnej pripomienky verejnosti. T.j. ak 500 ludi podpísalo, že je proti niečomu, tak vláda s nimi musela rokovať a obhájiť svoje kroky. Teraz, krátko pred voľbami, keď už... ... pokračovanie článku

Miroslav Sopko  |  02.02.2016 18:14  |  Počet komentárov: 0   |    

Kampaň A DOSŤ!

Pridajte sa, pridajte svojich známych, blízkych, vzdialených, ak vám záleží na posune školstva na Slovensku. 3 páni CHCIEŤ, VEDIEŤ, MÔCŤ podporili našu výzvu. ... pokračovanie článku

Miroslav Sopko  |  11.11.2015 15:33  |  Počet komentárov: 1   |    

Ešte raz o projekte Občiankári.sk

Dovoľujem si Vám predstaviť stránky internetovej komunity nielen pre učiteľov a žiakov/študentov jedného z najpodceňovanejších a zároveň najdôležitejších predmetov v našom vzdelávacom systéme – občianskej náuky. ... pokračovanie článku

Miroslav Sopko  |  07.11.2015 19:52  |  Počet komentárov: 1   |    

Výzva Slovenskej komory učiteľov vláde Slovenskej republiky

My, členovia a podporovatelia Slovenskej komory učiteľov z radov pedagogických a odborných zamestnancov pôsobiacich v školách a školských zariadeniach na Slovensku, ... pokračovanie článku

Miroslav Sopko  |  21.10.2015 16:56  |  Počet komentárov: 17   |    

Metodické materiály pre učiteľov ZŠ „Práva detí“

V OZ Človek v ohrození práve dokončujeme metodické materiály pre učiteľov ZŠ „Práva detí“. Majú slúžiť ako pomôcka pri výuke ľudskoprávnej tématiky na hodinách ON alebo EV. ... pokračovanie článku

Miroslav Sopko  |  27.09.2015 10:45  |  Počet komentárov: 25   |    

Reakcia SKU na Inovovaný štátny vzdelávací program

Vážený pán minister! Týmto listom chceme vyjadriť svoju nespokojnosť so smerovaním základného školstva, najmä s požiadavkami, ktoré sa takmer každoročne kladú pred začiatkom školského roka na učiteľov. Reagujeme tak na Inovovaný štátny... ... pokračovanie článku

Miroslav Sopko  |  02.09.2015 21:21  |  Počet komentárov: 61   |    

CHCETE BYŤ LEPŠÍM UČITEĽOM? MÁME PRE VÁS MENTORA!

Ešte 3 dni!!! ... pokračovanie článku

Miroslav Sopko  |  20.08.2015 10:15  |  Počet komentárov: 0   |    

Zmeny vo vyhláške o základnej škole

AKTUALITA: V legislatívnom procese je zmena vyhlášky o ZŠ, platiť bude od septembra 2015. ... pokračovanie článku

Miroslav Sopko  |  19.08.2015 11:45  |  Počet komentárov: 14   |    

Stanovisko SKU k obvineniam pracovníkov Základnej školy svätého Františka z Assisi v Bratislave v súvislosti s tragédiou z 30.1.2015

Na základe informácií z médií o obvinení zamestnancov Základnej školy svätého Františka z Assisi v Bratislave v súvislosti s tragickým úmrtím žiaka tejto školy vyjadruje Slovenská komora učiteľov nesmiernu ľútosť nad tragédiou, ktorá natrvalo... ... pokračovanie článku

Miroslav Sopko  |  30.07.2015 22:53  |  Počet komentárov: 3   |