Ministerstvo žiada konkrétne obsahové zmeny, ale nedokáže ich realizovať

Nedávno sa zástupcovia odborov stretli opäť s ministrom školstva, aby mu pripomenuli svoje požiadavky ohľadom platov pedagogických a nepedagogických zamestnancov. Pán minister sa vyjadril, že sa so zvýšením platov počíta, čím mnohých určite... ... pokračovanie článku

Ivan Dudáš  |  04.09.2016 11:27  |  Počet komentárov: 4   |     Rôzne

Analýza Testovania 5 v roku 2015

Keďže je NÚCEM podriadenou organizáciou MŠVVaŠ SR, čiže plní úlohy, ktoré jej ministerstvo stanoví, rozhodol som sa, že tohtoročnú analýzu Testovania 5 budem adresovať priamo ministerstvu. Dôvodom je aj fakt, že k obsahu testu, za ktorý sú... ... pokračovanie článku

Ivan Dudáš  |  13.12.2015 10:18  |  Počet komentárov: 7   |     Rôzne

Analýza Testovania 9 v r. 2015 so zameraním na Test zo slovenského jazyka a literatúry

Som rád, že oproti minulému roku sa v Testovaní 9 udiali aj niekoľko pozitívnych zmien. Tou najväčšou je bezpochyby fakt, že sa testy posunuli na neskorší termín. Veľmi pozitívne vnímam aj skutočnosť, že v tohtoročnom teste boli použité ukážky,... ... pokračovanie článku

Ivan Dudáš  |  23.04.2015 06:41  |  Počet komentárov: 53   |     Rôzne

Prijímacie pohovory na stredné školy

Počas tohtoročných prijímacích pohovorov na stredné školy sa stalo, že niektoré SŠ nerešpektovali rozsah učiva, ktoré sa nachádza v ISCED 1 a ISCED 2. Problém bol v tom, že išli nad rámec tohto učiva. Ak viete o konkrétnych príkladoch, kde k... ... pokračovanie článku

Ivan Dudáš  |  23.05.2014 20:30  |  Počet komentárov: 5   |     Rôzne

Analýza Testovania 9 so zameraním na SJL

S poľutovaním musíme konštatovať, že test zo SJL sa aj napriek našim opätovným upozorneniam stále viac vzďaľuje od toho, čo sa na hodinách SJL skutočne preberá. Obsah testu má len málo spoločné so svojím názvom, pretože úlohy na čítanie s... ... pokračovanie článku

Ivan Dudáš  |  21.03.2014 12:55  |  Počet komentárov: 25   |     Rôzne

Hodnotenie Testovania 5 so zameraním na Test zo slovenského jazyka a literatúry

Považujem za správne a veľmi užitočné testovať výstupné vedomosti žiakov na konci jednotlivých stupňov nášho vzdelávacieho systému. Je to užitočné nielen pre žiakov, ale aj pre učiteľov, ktorí môžu týmto spôsobom získať určitú spätnú väzbu o... ... pokračovanie článku

Ivan Dudáš  |  08.12.2013 17:42  |  Počet komentárov: 5   |     Rôzne

Piatacký Monitor

Tento týždeň prebehlo v 89 školách pilotné Testovanie 5 (ide v podstate o Monitor piatakov). Chystám sa už tradične napísať NÚCEM-u list, v ktorom sa vyjadrím k aktuálnemu testu. Keďže by ma zaujímali aj názory iných slovenčinárov, chcel by som... ... pokračovanie článku

Ivan Dudáš  |  16.11.2013 18:14  |  Počet komentárov: 7   |     Rôzne

Ministerstvo školstva sa rozhodlo šetriť na platoch učiteľov

To, že sa ministerstvo školstva rozhodlo šetriť, znie na prvý pohľad ako celkom dobrá správa. Problém je v tom, že šetrí na platoch učiteľov a ide na to veľmi rafinovane. Nesiahne priamo na tarify, pretože by to bolo veľmi nápadné a mnohých by to... ... pokračovanie článku

Ivan Dudáš  |  16.09.2013 18:20  |  Počet komentárov: 4   |     Rôzne

Hromadná pripomienka k novele zákona 317/2009 Z.z. (o pedagogických a odborných zamestnancoch)

ČAS SA KRÁTI, PRETO VYZÝVAM VŠETKÝCH O PODPORU PRIPOMIENKY. Keďže nám ministerstvo dalo tentokrát kratší čas na získanie podporovateľov, je získanie 500 hlasov ohrozené. ... pokračovanie článku

Ivan Dudáš  |  17.06.2013 17:06  |  Počet komentárov: 19   |     Rôzne

Hodnotenie a návrhy Slovenskej komory učiteľov k Správe o stave školstva

V Slovenskej komore učiteľov (SKU) hodnotíme veľmi pozitívne snahu ministerstva o definíciu problémov školstva a návrhy na riešenie, ktoré prezentovalo vo svojej správe. Zároveň pozitívne hodnotíme aj skutočnosť, že ministerstvo ponúklo tento... ... pokračovanie článku

Ivan Dudáš  |  09.06.2013 09:21  |  Počet komentárov: 4   |     Rôzne

Ako vláda peniaze pre učiteľov hľadala!

Aj keď je nadpis trochu rozprávkový, ostanem nohami na zemi a budem veľmi konkrétny. Takže ak som to správne pochopil, zástupcovia vlády sa stretli s predstaviteľmi VÚC a ZMOS-u, aby hľadali prípadné zdroje, ktoré by mohli vyčleniť... ... pokračovanie článku

Ivan Dudáš  |  30.11.2012 22:46  |  Počet komentárov: 4   |     Rôzne

Prečo by učitelia mali štrajkovať?

Po štvrtkových vyjadreniach predstaviteľa ZMOS-u pána Parizeka som sa ubezpečil v jednej dôležitej veci. Ak chceme pomôcť slovenskému školstvu, musíme ho zbaviť vplyvu ZMOS-u. A to sa dá len jediným spôsobom. Financovať školy priamo... ... pokračovanie článku

Ivan Dudáš  |  25.11.2012 04:13  |  Počet komentárov: 30   |     Rôzne