Rozlúčka

Dnes sa rozlúčila s mojou triedou učiteľka slovenského jazyka. Bola som príjemne prekvapená schopnosťou triedy uskutočniť dôstojnú rozlúčku so svojou obľúbenou učiteľkou. ... pokračovanie článku

Marta Rusnáková  |  30.06.2010 20:20  |  Počet komentárov: 1   |     Rôzne

Naša bývalá žiačka učí matematiku v New Yorku

Podstata učiva sa učí v škole, neexistuje tu drilovanie teoretických pojmov a matematických viet ani domáce úlohy. ... pokračovanie článku

Marta Rusnáková  |  24.06.2010 18:20  |  Počet komentárov: 8   |     Rôzne

Exkurzia do Bratislavy.

Poznávanie pamiatok aj súčasnej architektúry hlavného mesta Slovenska. ... pokračovanie článku

Marta Rusnáková  |  02.06.2010 17:20  |  Počet komentárov: 4   |     Rôzne

Návšteva Slovenského národného literárneho múzea v Martine.

Vývin slovenskej literatúry od obdobia Veľkej Moravy po dnešok. ... pokračovanie článku

Marta Rusnáková  |  31.05.2010 18:40  |  Počet komentárov: 0   |     Rôzne

Projektové vyučovanie v II. ročníku osemročného gymnázia.

Medzipredmetové vzťahy - biológia, fyzika, chémia, informatika a výtvarná výchova. ... pokračovanie článku

Marta Rusnáková  |  31.05.2010 16:15  |  Počet komentárov: 0   |     Rôzne

Právo na každý deň

Zážitkové učenie a návšteva Diagnostického centra v Lietavskej Lúčke pri Žiline v rámci 5 - denného projektu "Právo na každý deň". ... pokračovanie článku

Marta Rusnáková  |  22.05.2010 11:00  |  Počet komentárov: 0   |     Rôzne