Prezentácie a pracovné listy SVP 7,8

Vážení kolegovia, vyučujúci predmetu Svet práce v 7. a 8. ročníku. Spracoval kompletné učivá 7. aj 8. ročníka do prezentácií a pracovných listov. Ak máte záujem, všetko nájdete tu na ZBOROVNI.  ... pokračovanie článku

Anton Čičmanec  |  01.03.2017 09:51  |  Počet komentárov: 4   |     Rôzne

Skúška z biomechaniky

Vážení kolegovia. Mám na Vás prosbu. Robím si rozširujúce štúdium TŠV na UMB v BB. Potreboval by som vedieť, čo môžem čakať na skúške z biomechaniky u p. Mandzáka. Nič nám k tomu nepovedal, iba že bude 8 otázok a teórie je tam naozaj kopec, vôbec... ... pokračovanie článku

Anton Čičmanec  |  12.01.2017 11:21  |  Počet komentárov: 0   |     Rôzne

SJL 3. a . ročník

Vážené kolegyne a kolegovia z 1. stupňa. Pridal som sem do knižnice pracovné listy z tém: Delenie spoluhlások a spodobovanie, Predpona, Priama reč, Slovné druhy, Vybrané slová. Ak by ste mali záujem mám k tomu aj prezentácie v Powerpointe.... ... pokračovanie článku

Anton Čičmanec  |  04.01.2017 19:22  |  Počet komentárov: 37   |     Rôzne