2.atestácia Bratislava okruh B

Otázky pre 2. AP ... pokračovanie článku

Lýdia Lenčéšová  |  21.01.2020 09:43  |  Počet komentárov: 3   |     Pomoc

Dotazník pre zmapovanie využívania informačných a komunikačných technológií v predmete geografia u žiakov s mentálnym postihnutím

Vážený(á) pán(i) učiteľ(ka),v nasledujúcich odpovediach máte možnosť vyjadriť svoje názory k vyučovaniu predmetu geografia u žiakov s mentálnym postihnutím. Dotazník je anonymný. Vaše odpovede budú použité ako súčasť vedeckého výskumu. Prosím Vás... ... pokračovanie článku

Lýdia Lenčéšová  |  24.06.2015 18:18  |  Počet komentárov: 1   |     Pomoc