Vzdelávacie štandardy

Vytvorený dotazník je zameraný na prax a jeho cieľom je získať reálne názory učiteľov k danej problematike. ... pokračovanie článku

Paulína Krivosudská  |  08.05.2018 11:15  |  Počet komentárov: 2   |     Rôzne

HĽADÁ SA SLOVENSKÝ ANDERSEN!

http://www.taktik.sk/hlada-sa-slovensky-andersen/ ... pokračovanie článku

Paulína Krivosudská  |  31.01.2017 21:51  |  Počet komentárov: 1   |     Rôzne

Informácie o projekte

Ak máte záujem dostávať informácie z realizácie medzinárodného projektu I - S.K.Y.P.E., ktorý je určený pre učiteľov prírodovedných predmetov na 1. stupni ZŠ, vypíšte kontaktné údaje.(Aktivity ponúkajúce inovatívne spôsoby výuky prírodovedných... ... pokračovanie článku

Paulína Krivosudská  |  21.11.2016 19:47  |  Počet komentárov: 0   |     Rôzne

"Učitelia, prečo nediskutujete?"

Pripomienky a návrhy k novému ŠVP - ISCED1 ... pokračovanie článku

Paulína Krivosudská  |  22.10.2013 23:17  |  Počet komentárov: 33   |     Rôzne