Pozvánka na 2. národnú konferenciu učiteľov chémie

2. národná konferencia učiteľov chémie, na ktorú Vás srdečne pozývame, sa bude konať 3. 2. 2014 (polročné prázdniny) v Košiciach. ... pokračovanie článku

Helena Vicenová  |  24.01.2014 13:41  |  Počet komentárov: 1   |     Rôzne

Školské kolo chemickej olympiády v kategórii D

Už tento piatok, 15. 2. 2013 je školské kolo CHO v kategórii D (teda Dz – ZŠ a Dg – príslušné ročníky gymnázií s osemročným štúdiom). ... pokračovanie článku

Helena Vicenová  |  14.02.2013 04:51  |  Počet komentárov: 4   |     Rôzne

Spoločná škola – ako ďalej?

Podľa iniciatívy Spoločná škola spočíva sloboda učiteľov vo voľbe metód a foriem ich práce, nie v tvorbe osnov a záväzných pedagogických dokumentov. ... pokračovanie článku

Helena Vicenová  |  10.02.2013 13:44  |  Počet komentárov: 95   |     Rôzne

Konala sa 1. národná konferencia učiteľov chémie

1. národná konferencia učiteľov chémie sa uskutočnila dňa 1. februára 2013 na Katedre chémie FPV UMB v Banskej Bystrici. ... pokračovanie článku

Helena Vicenová  |  10.02.2013 13:31  |  Počet komentárov: 8   |     Rôzne

1. národná konferencia učiteľov chémie

1. národná konferencia učiteľov chémie, na ktorú Vás srdečne pozývame, sa bude konať 1. 2. 2013 o 10. hod. na Katedre chémie UMB v Banskej Bystrici. Pozývame Vás aj vstúpiť do Združenia učiteľov chémie. Členstvo je bezplatné. Informácie... ... pokračovanie článku

Helena Vicenová  |  20.01.2013 08:56  |  Počet komentárov: 3   |     Rôzne

Pozvánka do Združenia učiteľov chémie

Tak veľmi sa teším, milí učitelia chémie, že Vám môžem oznámiť, že v súlade s ustanoveniami zákona 83/90 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších... ... pokračovanie článku

Helena Vicenová  |  08.08.2012 02:07  |  Počet komentárov: 12   |     Rôzne

Nová učebnica chémie

V týchto dňoch sme dostali do škôl učebnice chémie. Čo nám prinesie práca s nimi? ... pokračovanie článku

Helena Vicenová  |  13.10.2011 13:35  |  Počet komentárov: 20   |     Rôzne