Blog Virtuálnej knižnice

Správa zo stretnutí k problematike systému prevencie a podpory v ranej starostlivosti a predprimárneho vzdelávania v súvislosti s dokumentom „Učiace sa Slovensko“

Dňa 23. 5. 2017 sa na pozvanie MUDr. Ivana Juráša uskutočnili na pôde MŠVVaŠ SR ďalšie konzultačné stretnutia k problematike systému prevencie, podpory a intervencie pri výchove a vzdelávaní a k problematike predprimárneho vzdelávania. Cieľom... ... pokračovanie článku

Vladimír Crmoman  |  27.05.2017 15:29  |  Počet komentárov: 1   |    

Stanovisko SKU k zvýšeniu počtu hodín dejepisu pre 9. ročník základných škôl a k nariadeniu používať spojité písané písmo

Slovenská komora učiteľov zásadne nesúhlasí so zvyšovaním počtu hodín dejepisu v deviatom ročníku ZŠ a so zdôrazňovaním potreby písania spojitým písaným písmom. ... pokračovanie článku

Vladimír Crmoman  |  25.05.2017 11:14  |  Počet komentárov: 8   |    

Hlasujte prosím za najzásadnejšie pripomienky SKU k financovaniu vzdelávania.

Kliknite prosím na dve pripomienky: 1. Vyplácanie 100% normatívu pre školy 2. HDP na školstvo najmenej 6 % ... pokračovanie článku

Vladimír Crmoman  |  20.05.2017 16:14  |  Počet komentárov: 0   |    

Hlasujte prosím za najzásadnejšie pripomienky SKU.

Tu sú priame linky kde môžete zahlasovať za pripomienky SKU k návrhu Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“ ... pokračovanie článku

Vladimír Crmoman  |  13.05.2017 20:41  |  Počet komentárov: 12   |    

Pripomienky Slovenskej komory učiteľov k návrhu Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“ z 15. marca 2017

Zverejnili sme viac ako 100 pripomienok a požiadaviek k návrhu Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“ z 15. marca 2017, na ktorých sme pracovali niekoľko týždňov. ... pokračovanie článku

Vladimír Crmoman  |  04.05.2017 15:34  |  Počet komentárov: 5   |    

Samospráva nemôže byť štát v štáte.

Pozrite si aktuálne video o situácii v obci Cejkov. ... pokračovanie článku

Vladimír Crmoman  |  02.05.2017 23:38  |  Počet komentárov: 1   |    

Komenský by zaplakal...

Pozrite si reportáž o situácii v obci Cejkov. ... pokračovanie článku

Vladimír Crmoman  |  01.05.2017 01:31  |  Počet komentárov: 2   |    

Správa SKU z okrúhleho stola k návrhu NPRVaV Učiace sa Slovensko

Autorom dokumentu sme odporučili, aby vo finálnej verzii, ktorá sa má v júni predložiť na rokovanie vlády SR, označili prioritné ciele pre najbližšie obdobie, keďže nebude možné realizovať všetko naraz. ... pokračovanie článku

Vladimír Crmoman  |  27.04.2017 16:34  |  Počet komentárov: 1   |    

Stretnutie SKU a Platformy rodičov detí so zdravotným znevýhodnením

Ako nutnosť obe organizácie vnímajú posilnenie medzirezortnej spolupráce, zvýšenie informovanosti rodičov a verejnosti o možnostiach odbornej starostlivosti. Zhodli sa, že inklúzia v súčasnom stave školstva nie je možná. Pri inklúzii je nutné... ... pokračovanie článku

Vladimír Crmoman  |  25.04.2017 15:46  |  Počet komentárov: 0   |    

4 roky dozadu sme zverejnili NIEKOĽKO POSTREHOV K SITUÁCII V SLOVENSKOM ŠKOLSTVE

Zdá sa, že ministerstvo sa dodnes touto správou "podrobne zaoberá". ... pokračovanie článku

Vladimír Crmoman  |  22.04.2017 19:01  |  Počet komentárov: 0   |    

Spravodaj SKU - Marec 2017

Tento mesiac sa niesol v znamení stretnutí s partnerskými organizáciami. ... pokračovanie článku

Vladimír Crmoman  |  21.04.2017 15:08  |  Počet komentárov: 0   |    

Pred a Po

Do úvahy pripadá aj študentský štrajk. ... pokračovanie článku

Vladimír Crmoman  |  21.04.2017 09:29  |  Počet komentárov: 0   |