Najnovšia štúdia potvrdzuje, že vyhorenie učiteľa a stres žiakov spolu súvisia

Najnovšia štúdia potvrdzuje, že vyhorenie učiteľa a stres žiakov spolu súvisia ... pokračovanie článku

Jaroslava Koníčková  |  10.10.2016 07:35  |  Počet komentárov: 5   |     Rôzne

Pozvánka na seminár

Uplatňovanie prvkov etickej výchovy, výchova sebapoznávaním a práca s denníkom na hodinách slovenského jazyka a literatúry Odborno-metodický seminár pre učiteľov 1. a 2. stupňa základných škôl, vychovávateľov ŠKD, CVČ a odborných zamestnancov... ... pokračovanie článku

Jaroslava Koníčková  |  16.04.2016 15:19  |  Počet komentárov: 0   |     Rôzne

Pozvánka na seminár

Odborný seminár Kreatívne podnecuje kreatívne – radosť z písania Lektorka: Mgr. Aleksandra Vranić ... pokračovanie článku

Jaroslava Koníčková  |  16.02.2016 17:44  |  Počet komentárov: 0   |     Rôzne

Kreatívne podnecuje kreatívne Tvorivý pedagóg vo výučbe tvorivého písania - SEMINÁR

Kreatívne podnecuje kreatívneTvorivý pedagóg vo výučbe tvorivého písaniahttp://www.atpublishing.sk/index.php?nav=seminar-kreativne-podnecuje-kreativne-bratislava Odborno-metodický seminár pre učiteľov 1. a 2. stupňa základných škôl, základných... ... pokračovanie článku

Jaroslava Koníčková  |  12.11.2015 12:57  |  Počet komentárov: 0   |     Rôzne

Pozvánka na odborné semináre

Vydavateľstvo AT PUBLISHING vás pozýva 20. mája 2015 na odborné semináre zamerané na sebapoznávanie a prácu s denníkom v materských škôlkach, na 1. stupni a 2. stupni základných škôl. Viac sa dozviete na: http://www.atpublishing.sk/index.php?nav... ... pokračovanie článku

Jaroslava Koníčková  |  10.05.2015 12:41  |  Počet komentárov: 0   |     Rôzne

Vyučovanie o ľudských právach na ZŠ a SŠ

Vyučovanie o ľudských právach na ZŠ a SŠ-dotazník ... pokračovanie článku

Jaroslava Koníčková  |  08.04.2015 17:57  |  Počet komentárov: 0   |     Rôzne

Semináre pre učiteľov MŠ a ZŠ (1.stupeň)

Chcete vedieť ako výchovou k prosociálnosti formovať charakter dieťaťa a predchádzať negatívnym javom v jeho správaní? ... pokračovanie článku

Jaroslava Koníčková  |  10.02.2015 07:11  |  Počet komentárov: 0   |     Rôzne

Etická výchova a jej výchovné možnosti v súčasnosti - pozvánka na seminár

seminár ... pokračovanie článku

Jaroslava Koníčková  |  13.11.2014 07:07  |  Počet komentárov: 2   |     Rôzne

Výchovou k prosociálnosti formujeme charakter dieťaťa a predchádzame negatívnym javom v správaní

seminár ... pokračovanie článku

Jaroslava Koníčková  |  13.11.2014 07:05  |  Počet komentárov: 0   |     Rôzne

MOTIVAČNÉ A SEBAPOZNÁVACIE ROZPRÁVKY

Škriatkovia pomáhajú deťom – Motivačné a sebapoznávacie rozprávky Darina Vranová ... pokračovanie článku

Jaroslava Koníčková  |  16.10.2014 07:10  |  Počet komentárov: 0   |     Rôzne

Seminár - Sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa a jeho dôležitosť vo výchove

Vydavateľstvo AT PUBLISHING vás srdečne pozýva na odborno- metodické semináre pre učiteľky MŠ, pre učiteľov 1. stupňa ZŠ, vychovávateľov ŠKD a odborných zamestnancov predprimárneho vzdelávania. Semináre sa uskutočnia v Košiciach 28.10.2014 Viac... ... pokračovanie článku

Jaroslava Koníčková  |  16.10.2014 07:06  |  Počet komentárov: 0   |     Rôzne

POZVÁNKA NA SEMINÁRE DO ŽILINY

Vydavateľstvo AT PUBLISHING Vás pozýva na  odborno-metodický seminár pre učiteľov 1. a 2. stupňa základných škôl, vychovávateľov ŠKD, CVČ, odborných zamestnancov primárneho a nižšieho stredného vzdelávania, ktorý sa uskutoční 28.5... ... pokračovanie článku

Jaroslava Koníčková  |  13.05.2014 20:58  |  Počet komentárov: 0   |     Rôzne