2.atestácia RK, odborný zamestnanec

odborný zamestnanec 2. atestácia v Ružomberku, vypracované otázky k ústnej skúške. ... pokračovanie článku

Jarmila Luptáková  |  01.07.2019 15:50  |  Počet komentárov: 0   |     Pomoc

Dotazník k 2. atestačnej práci - holokaust

Dotazník k využívaniu moderných metód pri výučbe holokaustu v 9. ročníku ZŠ ... pokračovanie článku

Eva Kvantíková  |  14.06.2019 09:09  |  Počet komentárov: 1   |     Pomoc

DOTAZNÍK PRE UČITEĽA TELESNEJ A ŠPORTOVEJ VÝCHOVY

Prosím Vás o pomoc a spoluprácu! ... pokračovanie článku

Klára Czakóová  |  10.06.2019 21:45  |  Počet komentárov: 0   |     Pomoc

1. atestačná práca

Prosím o radu k písaniu 1. atestačnej práce ... pokračovanie článku

Silvia Bednáriková  |  02.06.2019 09:52  |  Počet komentárov: 3   |     Pomoc

Prosím o vyplnenie dotazníka pre učiteľov 1. stupňa ZŠ a učiteľov predprimárneho vzdelávania.

Prosím o vyplnenie dotazníka pre učiteľov 1. stupňa ZŠ a učiteľov predprimárneho vzdelávania. ... pokračovanie článku

Katarína Gmiterková  |  16.05.2019 16:51  |  Počet komentárov: 0   |     Pomoc

Ako správne vypočítať rozptyl bodov podľa % ? Zaokrúhľovať?

Stupnica ... pokračovanie článku

Marcela Čižmárová  |  01.05.2019 18:08  |  Počet komentárov: 2   |     Pomoc

1. atestácia

Prosba o pomoc pri 1. atestácii ... pokračovanie článku

Nikoleta Titková  |  28.04.2019 16:09  |  Počet komentárov: 0   |     Pomoc

Rigorózná práca verzus 1. atestačná

Rigorózna práca, 1. atestačná práca ... pokračovanie článku

Katarína Capáková  |  14.04.2019 21:48  |  Počet komentárov: 4   |     Pomoc

2. atestácia témy

2. atestácia témy ... pokračovanie článku

Nataša Ondrejíková  |  10.04.2019 12:09  |  Počet komentárov: 2   |     Pomoc

Prosba o pomoc s obhajobou I.AP

Prosba o pomoc s obhajobou I.AP ... pokračovanie článku

Miriam Pitáková  |  09.04.2019 23:09  |  Počet komentárov: 0   |     Pomoc