Dotazník pre učiteľov matematiky zameraný na riešenie lineárnych rovníc a slovných úloh s využitím lineárnych rovníc

Vážená kolegyňa, vážený kolega, dovoľte mi obrátiť sa na Vás s prosbou o vyplnenie tohto dotazníka, ktorý slúži na analýzu zisťovania, do akej miery sú žiaci na základných školách a osemročných gymnáziách schopní zvládnuť... ... pokračovanie článku

Andrea Šteinerová  |  25.01.2016 20:26  |  Počet komentárov: 2   |     Pomoc

Dotazník k diplomovej praci

Ospravedlňujem sa za ďalší dotazník, ale môj syn súrne potrebuje pomôcť. ... pokračovanie článku

Jana Gavalčinová  |  19.01.2016 17:16  |  Počet komentárov: 8   |     Pomoc

Dotazník

Dobrý deň milé pani učiteľky. Chcela by som sa na Vás obrátiť s prosbou, či by ste mi nemohli pri vyplňovaní môjho dotazníka k diplomovej práci. Ak sú tu učiteľky, ktoré niekedy učili na základnej škole a mali by záujem vypĺniť mi dotazník... ... pokračovanie článku

Oľga Tomková  |  29.12.2015 18:23  |  Počet komentárov: 27   |     Pomoc

Dotazník ŠPÚ

Vyjadrenie k ŠVP. ... pokračovanie článku

Ján Papuga  |  13.11.2015 13:31  |  Počet komentárov: 0   |     Pomoc

Dotazník pre zmapovanie využívania informačných a komunikačných technológií v predmete geografia u žiakov s mentálnym postihnutím

Vážený(á) pán(i) učiteľ(ka),v nasledujúcich odpovediach máte možnosť vyjadriť svoje názory k vyučovaniu predmetu geografia u žiakov s mentálnym postihnutím. Dotazník je anonymný. Vaše odpovede budú použité ako súčasť vedeckého výskumu. Prosím Vás... ... pokračovanie článku

Lýdia Lenčéšová  |  24.06.2015 18:18  |  Počet komentárov: 1   |     Pomoc

Aktivizujúce metódy vo vyučovaní geografie

Dotazník pre učiteľov ... pokračovanie článku

Marianna Bodnárová  |  14.05.2015 22:19  |  Počet komentárov: 1   |     Pomoc

Vyučovanie o ľudských právach na ZŠ a SŠ

Prosím Vás o vyplnenie dotazníka - uzávierka je 30.4.2015. Ak máte možnosť, poslite ho aj iným kolegom zo ZŠ alebo SŠ. ĎAKUJEM ... pokračovanie článku

Roman Franek  |  28.04.2015 21:52  |  Počet komentárov: 0   |     Pomoc

Aktivizujúce metódy na hodinách dejepisu

Dobrý deň, obraciam sa na kolegov - dejepisárov s prosbou o pomoc a vyplnenie dotazníka. Dotazník sa týka aktivizujúcich metód vo vyučovaní dejepisu, je anonymný a jeho výsledky budú použité v záverečnej práci. Vopred ďakujem za Váš čas a... ... pokračovanie článku

Lucia Bobovská  |  26.04.2015 11:59  |  Počet komentárov: 0   |     Pomoc

Dotazník pre učiteľov primárneho vzdelávania

Milí kolegovia, jedna moja kolegynka prosí o pomoc a spoluprácu pri vyplnení dotazníka. Ide o dotazník uplatňovania aktivizujúcich metód v primárnom stupni vzdelávania, je anonymný a bude použitý iba na účely atestačnej práce. Za vyplnenie,... ... pokračovanie článku

Lucia Bobovská  |  26.04.2015 10:26  |  Počet komentárov: 4   |     Pomoc

Dotazník pre učiteľov SJL

Veľmi pekne prosím kolegov vyučujúcich ktorýkoľvek SJL o vyplnenie dotazníka. Veľká vďaka vopred. ... pokračovanie článku

Martina Gazdíková  |  21.04.2015 20:09  |  Počet komentárov: 6   |     Pomoc