DOTAZNÍK - krátky

Prosím učiteľov matematiky, fyziky a chémie (možno aj informatiky) o vyplnenie krátkeho dotazníka. ... pokračovanie článku

Erika Tomková  |  20.03.2013 20:15  |  Počet komentárov: 6   |     Pomoc

Dotazník o využívaní literatúry vo výučbe angličtiny pre učiteľov AJ na II.stupni ZŠ

Prosím učiteľov ANJ na II. stupni ZŠ o vyplnenie krátkeho dotazníka o využívaní literárnych textov vo výučbe ANJ .Táto oblasť ma veľmi zaujíma a už dlho sa jej venujem. Vopred Vám všetkým ĎAKUJEM za Váš čas a ochotu. ... pokračovanie článku

Mária Kohútová  |  08.03.2013 14:11  |  Počet komentárov: 2   |     Pomoc

Výchovní poradcovia- dotazník pre žiakov

Vážení kolegovia, výchovní poradcovia a učitelia, ktorí zastávate funkciu výchovných poradcov, prosím Vás o posunutie dotazníka pre žiakov ohľadne kariérneho poradenstva, je vhodné ho vyplniť napríklad na hodine Občianskej náuky, etiky alebo... ... pokračovanie článku

Kristián Lesko  |  26.02.2013 00:21  |  Počet komentárov: 0   |     Pomoc

Dotazník pre učiteľov stredných odborných škôl

Milí kolegovia, učitelia stredných odborných škôl z celého Slovenska, prosím Vás o vyplnenie dotazníka pre moju kamarátku píšucu diplomovku na tému ako vplýva odmeňovanie pedagogických zamestnancov na efektivitu edukačného procesu, ďakujem Vám... ... pokračovanie článku

Jarmila Motúzová  |  24.02.2013 17:10  |  Počet komentárov: 0   |     Pomoc

Dotazník pre učiteľov AJ na 2. stupni ZŠ

Prosím, pomôžte pri vyplnení krátkeho dotazníka, ktorý potrebujem k záverečnej práci. Môžu sa pridať aj učitelia stredných škôl. Ďakujem pekne ... pokračovanie článku

Božena Neuvirthová  |  20.02.2013 08:34  |  Počet komentárov: 7   |     Pomoc

Dotázník o potrebách učiteľov HV v súvislosti s reformou školstva

Milí kolegovia, kolegyne,aj ja by som Vás chcela trochu "pootravovať" so svojím dotazníkom (anonymným), ktorý sa týka potrieb učiteľov hudobnej výchovy v súvislosti s reformou školstva. Veľmi ma zaujímajú Vaše odpovede aj v súvislosti s tým, že... ... pokračovanie článku

Oľga Pappová  |  17.02.2013 17:23  |  Počet komentárov: 7   |     Pomoc

Dotazník k záverečnej práci zo SJL

Dobrý deň,dcéra je v poslednom ročníku Filozofickej fakulty UK v BA a píše diplomovú prácu s názvom Metódy a formy vyučovania literatúry na stredných školách, ku  ktorej musí robiť prieskum.Vážení kolegovia, bola by som Vám vďačná za... ... pokračovanie článku

Andrea Rogožníková  |  14.02.2013 16:05  |  Počet komentárov: 0   |     Pomoc

Dotazník k záverečnej práci z ANJ

http://interakciaANJ1359834371.dotaznicek.sk ... pokračovanie článku

Paula Lauková  |  05.01.2013 22:23  |  Počet komentárov: 5   |     Pomoc

Prosba o vyplnenie dotazníka.

Vážení kolegovia zo stredných škôl, pani riaditeľky, riaditelia, pani zástupkyne, zástupcovia a kolegovia zodpovední za sociálne poradenstvo a sociálnu prácu na Vašej škole- prosím Vás o vyplnenie krátkeho dotazníka, ktorý bude slúžiť nielen ako... ... pokračovanie článku

Kristián Lesko  |  17.12.2012 19:43  |  Počet komentárov: 0   |     Pomoc

Dotazník

DOTAZNÍK PRE UČITEĽOV ANGLICKÉHO JAZYKA Dĺžka pedagogickej praxe: Vyučujete v ročníku: Zvolenú odpoveď označte krížikom! 1. Čo rozumiete pod pojmom tvorivá dramatika (ďalej len TD) ? ________________________________________________... ... pokračovanie článku

Jana Ďuricová  |  03.12.2012 15:36  |  Počet komentárov: 0   |     Pomoc