Zborovňa učí doma

Ideálne pre domácu výučbu


Počas trvania karantény sa nám učitelia zverovali so svojimi problémami s domácou výučbou. Na základe ich požiadaviek sme vytvorili na mieru ušité nástroje – „koronariešenia“, ktoré sme zasadili do Virtuálnej knižnice a portálu pre žiakov Bezkriedy.sk. Tak vznikol systém na domácu výučbu Zborovňa učí doma, ktorý môže používať každý učiteľ a môže ho používať zdarma a ihneď. V ľavom stĺpci nájdete naše "koronariešenia" a stručný popis systému. Ak sa chcete dozvedieť viac alebo chcete ihneď začať používať systém Zborovňa učí doma, kliknite na Ako ďalej. Začnite ihneď!


Tešíme sa do školy (?)

Reakcia na dnešné vyjadrenie ministra školstva, že sa učitelia tešia do škôl. Áno, ale... ... pokračovanie článku

Ján Papuga  |  15.05.2020 17:37  |  Počet komentárov: 7   |     Spoločnosť

STANOVISKO SLOVENSKEJ KOMORY UČITEĽOV K ZNEUŽÍVANIU PRÁVOMOCÍ ZAMESTNÁVATEĽMI

Stanovisko zverejňujeme z dôvodu ohrozenia ústavného práva na vzdelanie, keďže niektorým pedagogickým a odborným zamestnancom je znemožnené vyučovať z domu. ... pokračovanie článku

Vladimír Crmoman  |  29.04.2020 16:26  |  Počet komentárov: 2   |     Spoločnosť

PÁR POZNÁMOK Z PRÁCE DOMA

Pár úvah z núteného domáceho vzdelávania, s ktorými sa chcem s vami podeliť. ... pokračovanie článku

Ján Papuga  |  26.04.2020 19:06  |  Počet komentárov: 9   |     Spoločnosť

Boj s pandémiou sa začína 30 rokov pred jej vypuknutím v školských laviciach

Počas pandémie Covid 19 je zaujímavé sledovať ako rôzne štáty zvládajú pandémiu Covid 19. Kríza je test štátu a ešte väčší test je to, čo príde po kríze. Hneď sa ukáže, či je chorý, alebo vo výbornej kondícii. Ukáže sa, či je obyvateľstvo... ... pokračovanie článku

Ján Macek  |  13.04.2020 10:53  |  Počet komentárov: 0   |     Spoločnosť

Veľkonočná výzva SKU školám počas pandémie koronavírusu

Chceli by sme vyzvať najmä ZMOS, MŠVVaŠ, okresné úrady, zriaďovateľov a riaditeľov škôl ako zamestnávateľov, ale tiež zamestnancov v rezorte školstva, aby konali v súlade s nasledovným: ... pokračovanie článku

Vladimír Crmoman  |  11.04.2020 19:33  |  Počet komentárov: 0   |     Spoločnosť

Za osemdesiat...

Problém zníženia platov vychovávateľom a učiteľkám MŠ nie je až taký jasný... Viac v článku. ... pokračovanie článku

Ján Papuga  |  09.04.2020 19:20  |  Počet komentárov: 4   |     Spoločnosť

Čo tak nedať prácu na doma? - III. časť (posledná)

Ešte raz k téme nariadeného alebo neriadeného pracovania doma počas mimoriadnej situácie. ... pokračovanie článku

Ján Papuga  |  20.03.2020 01:29  |  Počet komentárov: 26   |     Spoločnosť

Politika dole, politika v škole

Dlhý text, ale vety o školstve neviem (nechcem) krátiť. O komunálnej poliutike, ktorá má vplyv aj na školu. ... pokračovanie článku

Ján Papuga  |  11.03.2020 23:15  |  Počet komentárov: 3   |     Spoločnosť

Čo tak nedať prácu na doma?

Trošku k postupe pri zabraňovaní šírenia vírusu. Paralela k fungovaniu MŠ. ... pokračovanie článku

Ján Papuga  |  10.03.2020 21:37  |  Počet komentárov: 2   |     Spoločnosť

OTVORENÝ ŠKOLSKÝ ODKAZ POLITICKÝM VÍŤAZOM 29. FEBRUÁRA

Máme po voľbách a čakáme, koho nám politicky dosadia do ministerstva školstva, ktoré je základňou dobre fungujúceho štátu, spoločnosti, komunity. ... pokračovanie článku

Ján Papuga  |  01.03.2020 22:56  |  Počet komentárov: 2   |     Spoločnosť