Slovensko dostalo veľmi zlé vysvedčenie v oblasti vzdelávania

Výsledky v oblasti vzdelávania sú nedostatočné a ďalej sa zhoršujú, týmito slovami začína hodnotenie Európskej komisie v najnovšej správe o stave Slovenska. Potvrdzuje sa tým fakt, že napriek opakovaným výhradám Európskej komisie sa súčasná vláda... ... pokračovanie článku

Miroslav Sopko  |  03.03.2019 20:42  |  Počet komentárov: 0   |     Spoločnosť

Na čo sa zabudlo pri boji za vyššie mzdy

Napriek veľkolepému ohlasovaniu zvyšovania platov v školstve, mzdy po 1. januári 2019 nenarástli všetkým zamestnancom. Niektorí zástupcovia samosprávy ich zamestnancom prerozdelili tak, že im priznajú iba základný plat a znížia alebo odoberú... ... pokračovanie článku

Miroslav Sopko  |  02.03.2019 13:50  |  Počet komentárov: 1   |     Spoločnosť

K O N T R O L A

Kontrola, zastrašovanie, nevyhnutnosť? Mlčať či nie? Čo býva cieľom kontrol? Najmä v súvislosti s ľuďmi, ktorí sú nekonformní? Viac v článku. ... pokračovanie článku

Ján Papuga  |  14.02.2019 20:51  |  Počet komentárov: 3   |     Spoločnosť

ZNÁMKY, TRESTY, ODMENY

Krátke zamyslenie pred blížiacimi sa vysvedčeniami, ktoré otvára závažnejšiu tému - hodnotenie. . ... pokračovanie článku

Ján Papuga  |  25.01.2019 22:51  |  Počet komentárov: 0   |     Spoločnosť

Som, či nie som v štrajkovej pohotovosti?

Ukončil OZ PŠaV štrajk či štrajkovú pohotovosť z roku 2012, alebo ešte stále držíme Bobríka mlčanlivosti? ... pokračovanie článku

Ľuboš Mišových  |  25.01.2019 18:33  |  Počet komentárov: 0   |     Spoločnosť

317, alebo Ufajčito s. r. o,

Na samom vrchu je Aďo, pod ním Maťa. Maťa skáče ako Aďo píska. A píska falošne musím povedať. Maťa je z toho skákania dosť mimo. Kto si to od….nesie? No my kravy, zakomplexované kravy, – ujovia, zakomplexovaní -ujovia. A to všetko za symbolický... ... pokračovanie článku

Lucia Slovincová  |  20.01.2019 09:31  |  Počet komentárov: 3   |     Spoločnosť

VÝZVA NA PUBLIKOVANIE V ČASOPISE SLOVENČINÁRI

Podieľajte sa na príprave III. čísla časopisu Slovenčinári. Viac v texte. ... pokračovanie článku

Ján Papuga  |  12.01.2019 14:34  |  Počet komentárov: 0   |     Spoločnosť

3. OTVORENÝ LIST MINISTERKE

Stále nič a školský rok sa blíži. V texte uvedený problém sa netýka len obcí, riaditeľov, ale aj zamestnancov. Ak uznáte za vhodné, šírte článok. ... pokračovanie článku

Ján Papuga  |  05.01.2019 00:40  |  Počet komentárov: 0   |     Spoločnosť

ZMOS?

Príliš veľa po ťažkom decembri plnom aktivít a uzávierok pripravila nám naša vláda. Zdá sa, že iba riaditeľom škôl či obciam. Ale to je omyl. Viac v článku. ... pokračovanie článku

Ján Papuga  |  05.01.2019 00:27  |  Počet komentárov: 0   |     Spoločnosť

Moc v školstve 2019

Ako by mohlo vyzerať smerovanie škôl v najbližších dvoch rokoch smerom k humanistickej inkluzívnej kultúre. ... pokračovanie článku

Viktor Križo  |  04.01.2019 23:06  |  Počet komentárov: 2   |     Spoločnosť