ŠKOLA A EXTRÉMY, HODNOTIŤ ČI NEHODNOTIŤ

Keďže nie ku každému sa dostávajú reklamné noviny Regionpressu, budem Vám tu zverejňovať svoje články, ktoré mi v ňom publikujú v rámci pravidelnej rubriky: ŠKOLA. ... pokračovanie článku

Ján Papuga  |  21.07.2018 19:36  |  Počet komentárov: 3   |     Vzdelávanie

Žiacke portfólio a jeho využitie v škole - odborno-metodická príručka

Publikácia je určená pre všetkých učiteľov, ktorých zaujíma, ako vo svojej edukačnej praxi diagnostikovať a hodnotiť žiakov s využitím žiackeho portfólia. ... pokračovanie článku

Roman Stadtrucker  |  09.07.2018 17:26  |  Počet komentárov: 0   |     Vzdelávanie

KOMPENDIUM SLOVENČINY - NOVÁ PUBLIKÁCIA

Ponúkam vám novú publikáciu o slovenčine, ktorá sa snaží ponúknuť viac než bežná učebnica. V prípade záujmu o príručku plánujem napísať aj cvičebnicu. ... pokračovanie článku

Ján Papuga  |  19.06.2018 23:08  |  Počet komentárov: 2   |     Vzdelávanie

Prečo potrebujeme otvoriť učebnicový trh

Chýbajúce učebnice na školách sú už tak trochu jesennou tradíciou. Nepríjemnou a nechcenou. V čom spočíva tá “školácka chyba”, že učitelia stále nemajú z čoho učiť? ... pokračovanie článku

Slavomír Rybár  |  13.06.2018 09:11  |  Počet komentárov: 1   |     Vzdelávanie

Pripravujeme ďalšie bezplatné elektronické publikácia pre podporu výučby techniky a fyziky v ZŠ

Bezplatné elektronické publikácie pre učiteľov techniky a fyziky v základných školách. ... pokračovanie článku

Roman Stadtrucker  |  01.06.2018 16:02  |  Počet komentárov: 3   |     Vzdelávanie

Bezplatná elektronická publikácia pre podporu výučby techniky a fyziky v ZŠ

Elektrotechnika a elektronika pre základné školy - súbor pracovných listov pre vyučovací predmet technika a fyzika ... pokračovanie článku

Roman Stadtrucker  |  07.05.2018 19:05  |  Počet komentárov: 4   |     Vzdelávanie

DATABÁZA LITERATÚRY PRE ŽIAKOV

Ponúkam všetkým slovenčinárom, ktorí chcú nájsť pre svojich žiakov dobrú knihu na čítanie, databázu, ktorú vytvorilo Spoločenstvo učiteľov a priateľov slovenčiny. Nech sa páči. ... pokračovanie článku

Ján Papuga  |  15.04.2018 17:54  |  Počet komentárov: 7   |     Vzdelávanie

Je naše základné školstvo naozaj bezplatné? Podľa Ústavy SR áno. A v praxi?

Položme si otázku. Je naše základné školstvo naozaj bezplatné? Každý rok si žiaci základnej školy kupujú namiesto nepoužiteľných učebníc kopu pracovných zošitov(matematika, jazyky... ... pokračovanie článku

Ľuboš Michalík  |  11.04.2018 21:52  |  Počet komentárov: 8   |     Vzdelávanie

Zozširujúce štúdium primárnej pedagogiky

Dobrý deň, má niekto skúsenosti s rozširujúcim štúdiom primárnej pedagogiky - v Banskej Bystrici alebo v Bratislave /Žiline/? Aké sú nároky? ... pokračovanie článku

Dana Ruňaninova  |  20.03.2018 15:55  |  Počet komentárov: 20   |     Vzdelávanie

Úlet s knihou

Slovenskí žiaci nezvládajú čitateľskú a matematickú gramotnosť, čo dlhodobo dokazujú medzinárodné porovnávania. Častokrát ani my, učitelia, nevieme, čo sa pod pojmom gramotnosť ukrýva a ako ju u žiakov rozvíjať. ... pokračovanie článku

Michael Fuchs  |  19.02.2018 16:51  |  Počet komentárov: 10   |     Vzdelávanie