Čo monitoruje Monitor?

Odpočutý rozhovor dvoch deviatakov na chodbe školy. Typický prešovský prízvuk (bez dĺžňov na konci) a preťahovanie slabík v strede slova si prosím nevšímajte. "Ty sa učiš na Moniiitor?" "Ta čooo si! Ta naaaa čo?! Aj tak ma príjmu všaade, de... ... pokračovanie článku

Ján Macek  |  28.02.2012 13:00  |  Počet komentárov: 36   |    

Malé radosti, veľké starosti, obrovské OdHoDlanie

Motivácia je polovica úspechu. A talent nestačí. Treba drinu, usilovnosť, vytrvalosť, pevnú vôľu pokračovať aj tam, kde je slabina. Vôľou premáhať sféry osobnosti, ktoré neboli tak obdarované. Pomôže interaktívna tabuľa preklenúť most lenivosti?... ... pokračovanie článku

Marián Skubeň  |  27.02.2012 19:45  |  Počet komentárov: 20   |    

Zamyslenie

Použitie didaktickej techniky. ... pokračovanie článku

Marián Skubeň  |  27.02.2012 19:30  |  Počet komentárov: 1   |    

Piatkové neplánované zastupovanie literatúry

V čase zavádzania inovatívnych prvkov do vyučovania, využívania internetu, výukových programov, interaktívnych tabúľ a cvičení, komunikácie cez Facebook, e-maily, webové sídla,... ... pokračovanie článku

Darina Sýkorová  |  25.02.2012 09:50  |  Počet komentárov: 17   |    

TVVP

 Vážené kolegyne a kolegovia, chcel by som vás poprosiť o zverejnenie Vašich TVVP - seminár z BIO, BIO na stredných školách , bez konkrétnych identifikačných ú... ... pokračovanie článku

Ľudovít Sebelédi  |  25.02.2012 07:55  |  Počet komentárov: 18   |    

Školský výlet

Milé kolegyne a kolegovia. Chcela by som Vás veľmi pekne poprosiť o nejaké tipy na koncoročný školský výlet. S kolegyňou sme triedne dvoch "osmičiek", v ktorých je dokopy 33 det... ... pokračovanie článku

Jana Pavlovičová  |  23.02.2012 09:15  |  Počet komentárov: 14   |    

Didaktické pomôcky a prostriedky v škole

Ako sme vybavení didaktickými pomôckami a prostriedkami na moderné, zmysly rozvíjajúce, poznávacie a zážitkové učenie sa v našich školách? Stačí na poznávanie javov a dejov, na vytváranie si predstáv, na osvojovanie si kurikula len interaktívna... ... pokračovanie článku

Renáta Titková  |  20.02.2012 14:25  |  Počet komentárov: 10   |    

Upozornenie

Matematický trenažér - 2. časť pre 5. a 8. ročník - upozornenie na chyby ... pokračovanie článku

Andrea Tokárová  |  09.02.2012 11:55  |  Počet komentárov: 6   |    

Hollého pamätník?

Milí kolegovia. Ide skôr o prosbu o pomoc zo strany starších a skúsenejších. Márne pátram, márne hľadám propozície súťaže na internete. Sú asi veľmi... ... pokračovanie článku

Juraj Gonšor  |  06.02.2012 22:00  |  Počet komentárov: 4   |    

1.atestácia

 Dobrý deň milí kolegovia, chcela som sa spýtať, či mi neviete poradiť, či na prvú atestáciu potrebujem 5 rokov praxe plus kredity alebo mi stačí požadované množstvo / 30+prípravn... ... pokračovanie článku

Adela Bártová  |  06.02.2012 13:39  |  Počet komentárov: 41   |