Diktáty a pravopisné cvičenia....ČO NA TO RODIČIA???

Komentáre rodičov ... pokračovanie článku

Erika Nemcová  |  26.07.2012 14:05  |  Počet komentárov: 24   |    

Stanovisko k hodnoteniu 100 dní ministra školstva

I keď 100 dní v školskom roku nie je nijako významné obdobie, minister školstva sa rozhodol zhodnotiť svoje pôsobenie. Sebahodnotenie v spojení s externým hodnotením môže posunúť naše školstvo vpred a preto i Slovenská komora učiteľov si dovoľuje... ... pokračovanie článku

Miroslav Sopko  |  26.07.2012 07:44  |  Počet komentárov: 0   |    

TAKTO NEJAK musíme aj my

 http://youtu.be/e03aQx-LEP0  .... samozrejme bez vás to nepôjde. Tak pekný dovolenkový deň, viac sa dočítate na http://www.facebook.com/groups/akodalejucitel/  ... pokračovanie článku

Ľudovít Sebelédi  |  24.07.2012 21:25  |  Počet komentárov: 3   |    

Konferencia SAUS (Slovenská asociácia učiteľov SJL)

Slovenčinári, zúčastníte sa? ... pokračovanie článku

Edita Pláteníková  |  21.07.2012 10:23  |  Počet komentárov: 1   |    

Hodnotenie pedagógov

 Milí kolegovia, prosím  vaše názory na hodnotenie pedagógov. Motivuje vás hodnotenie k leším výkonom? Kedy hodnotenie dostávate? Na konci školského... ... pokračovanie článku

Jana Pagáčová  |  20.07.2012 11:08  |  Počet komentárov: 12   |    

Vzbura učiteliek na východe SR

Učiteľky na východe Slovenska už toho majú plné zuby, ako sa správajú hladné a špinavé deti neprispôsobivých rodičov najmä z osád. To je vrchol všetkého... ... pokračovanie článku

Slávka Kalakayová  |  18.07.2012 18:11  |  Počet komentárov: 7   |    

Sú učebnice ruštiny dostatočnou prípravou na maturitný test?

Súčasné učebnice - Raduga či Klass nie sú vhodné na prípravu maturantov . Neobsahujú zadania na precvičovanie čítania a počúvania s porozumením. Ak porovnáme situáciu v... ... pokračovanie článku

Beáta Štulajterová  |  17.07.2012 17:46  |  Počet komentárov: 0   |    

Vlastné oči na nemeckom školstve :)

    Bola som zvedavá. Nemecké školstvo na vlastné oči. Čím by ma vedelo upútať? Čo už také nové môžem vidieť...     Opáleného, dobre... ... pokračovanie článku

Dagmar Kolevová  |  17.07.2012 14:07  |  Počet komentárov: 5   |    

Pomožte nám získať prostriedky od SPP

SPPoločne - Detail projektu - Kreatívna dieľňa - spolu nám to pôjde lepšie - Občianske združenie Selec zriadi v obci tvorivú dielňu a zapojí do tvorivej činnosti rodičov a starých rodičov spolu s deťmi. Štyri až päť krát do mesiaca im umožní... ... pokračovanie článku

Dana Palatinusová  |  17.07.2012 11:15  |  Počet komentárov: 12   |    

Využitie komiksu v projektovom vyučovaní

Chcel by som širokú učiteľskú obec informovať o možnosti rozšírenia projektového vyučovania o ďalší rozmer. Jedná sa o nástroj na tvorbu komiksov – Pixton pre školy. ... pokračovanie článku

Peter Kurčík  |  11.07.2012 22:22  |  Počet komentárov: 2   |