O jeden počítač sa v našich školách delia štyria žiaci

O jeden počítač sa v slovenských základných a stredných školách delia takmer štyria žiaci (3,72 žiaka). Internet je už zavedený vo všetkých školách spadajúcich pod rezort školstva. ... pokračovanie článku

Slavomír Rybár  |  06.11.2012 12:10  |  Počet komentárov: 4   |    

Sme naozaj jednotní?

Som smutná. Nie je to môj momentálny stav a nechcem tu riešiť nálady po príchode zo školy, kde sa snažím vzdelávať a vychovávať niekoho, kto o to vôbec nestojí. Som smutná, keď čítam slová, ktoré mnohí učitelia publikujú v skupine Ako ďalej... ... pokračovanie článku

Martina Neuová  |  05.11.2012 19:10  |  Počet komentárov: 63   |    

Štrajk

Čo je naša požiadavka? ... pokračovanie článku

Andrea Pösová  |  04.11.2012 19:06  |  Počet komentárov: 5   |    

Prosba o vyplnenie dotazníka

Milé kolegyne, volám sa Rita Tirpáková a chcela by som Vás poprosiť o vyplnenie dotazníka, ktorého výsledky budú súčasťou mojej záverečnej práce. Dotazník je anonymný a výsledky použijem iba na vyhodnotenie prieskumu v mojej práci. Za Vašu ochotu... ... pokračovanie článku

Rita Tirpáková  |  04.11.2012 09:34  |  Počet komentárov: 35   |    

Metóda CLIL

Využitie metódy CLIL v primárnom vzdelávaní ... pokračovanie článku

Eleonóra Fehérová  |  03.11.2012 20:53  |  Počet komentárov: 5   |    

Angličtina hrou

Milé kolegyne, chcem poprosiť tie z Vás, ktoré učia AJ v 1. - 4. ročníku o trocha solidarity a vyplnenie tohto dotazníka :). Budem Vám veľmi, veľmi vďačná . ... pokračovanie článku

Ľudmila Matejíková  |  02.11.2012 20:52  |  Počet komentárov: 28   |    

Od segregovaných tried k segregovaným školám

Krajský súd v Prešove potvrdil segregáciu v ZŠ Šarišské Michaľany. ZŠ sa podľa rozsudku dopustila diskriminácie a protiprávneho jednania tým, že vytvorila osobitne triedy len pre rómske deti a len pre biele deti. Súd nariadil škole vytvoriť... ... pokračovanie článku

Ján Macek  |  02.11.2012 17:52  |  Počet komentárov: 24   |    

Ako je to vlastne s tými žiakmi z marginalizovaných komunít

Ako je to vlastne s tými žiakmi z marginalizovaných komunít v špeciálnych školách? Udalosti (nielen) posledného obdobia si vyžadujú aj reakciu priamo z učiteľskej komunity. Nech sa páči názor L. Porubčanskej. ... pokračovanie článku

Miroslav Sopko  |  02.11.2012 11:09  |  Počet komentárov: 10   |    

Doplnené požiadavky na naše odbory a SKU

Zozbierajme naše konkrétne požiadavky pre všetky naše odbory, aby vedeli v akých veciach nás majú zastupovať, uvidíme, čo z toho sa im podarí. ... pokračovanie článku

Andrea Pösová  |  01.11.2012 09:35  |  Počet komentárov: 36   |    

2.atestácia

Prosím Vás, nebol niekto na školení na MPC v Bratislave 24.10. 2012, ktoré bolo zamerané na atestačné minimum??  ... pokračovanie článku

Monika Keméňová  |  31.10.2012 18:36  |  Počet komentárov: 4   |