Zodpovednosť za byrokraciu - odpovede

Debyrokratizácia je ilúzia, byrokraciu treba zrušiť celkom! ... pokračovanie článku

Jarmila Blažeková  |  29.01.2012 12:20  |  Počet komentárov: 3   |    

Namiesto polročného vysvedčenia výpis - prečo vlastne?

Aj u vás spôsobuje príprava výpisov vysvedčení ďalší chaos a byrokraciu? ... pokračovanie článku

Jarmila Blažeková  |  27.01.2012 17:05  |  Počet komentárov: 50   |    

Labyrintom reforiem a zmien pôjdeme ďalej a ďalej

„Ach tí ministri, ach tí politici! Dodžubali čo len mohli! A také dobré školstvo sme mali!" Takto ťažko si pri nejakej debate v zborovni povzdychla pani učiteľka matematiky, čo onedlho odchádza do dôchodku. Človek, ktorý sa dlhšie pohybuje v... ... pokračovanie článku

Ján Macek  |  26.01.2012 22:00  |  Počet komentárov: 29   |    

Hodnotenie prvákov.

 Neviem ako vy, milí kolegovia, no ja sa moc nestotožňujem so známkovaním v prvom ročníku primárne vzdelávanie.  Päťstupňové známkovanie prvákovi nič nehovor... ... pokračovanie článku

Miroslava Repová  |  25.01.2012 14:40  |  Počet komentárov: 33   |    

2 % pre SKU

Slovenská komora učiteľov (v skratke SKU) vyzýva všetkých svojich členov a sympatizantov a zároveň prosí všetkých ľudí, ktorým nie je ľahostajné slovenské školstvo, o podporu poukázaním 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb či právnických... ... pokračovanie článku

Miroslav Sopko  |  25.01.2012 11:45  |  Počet komentárov: 0   |    

Platenie za kredity....alebo prečo som vlastne absolvovala VŠ?

Milí kolegovia, dnes sa mi do rúk dostala ponuka vzdelávania - interaktívna výučba, získam 15 kreditov, avšak! Musím absolvovať 60 hodín vzdelávania, ktoré dokonca m... ... pokračovanie článku

Paulína Plavinová  |  23.01.2012 15:15  |  Počet komentárov: 28   |    

Učebnicový normatív?

zápis ... pokračovanie článku

Oľga Liptáková  |  19.01.2012 07:00  |  Počet komentárov: 29   |    

Debyrokratizácia „ako vyšitá“ – 3. časť

Záverom: „Čerešničky“ a „Zlaté klince“ byrokracie (zatiaľ.....) ... pokračovanie článku

Jarmila Blažeková  |  18.01.2012 18:20  |  Počet komentárov: 9   |    

Pripomienkujte zmeny školského zákona a zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

Vo štvrtok, 19. 1. 2012 bude expertná skupina MŠVVaŠ rokovať o vecných zámeroch noviel Zákona 245/2008 Z.z. (Školského zákona) a Zákona 596/ 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Zasadnutia expertnej skupiny sa za SKU... ... pokračovanie článku

Miroslav Sopko  |  16.01.2012 16:05  |  Počet komentárov: 5   |    

Debyrokratizácia „ako vyšitá“ – 2. časť

V akých súvislostiach treba myslieť, aby sa byrokracia znižovala? ... pokračovanie článku

Jarmila Blažeková  |  15.01.2012 10:20  |  Počet komentárov: 8   |