Kupujte slovenské výrobky, kupujte výrobky na Slovensku

V médiách som nedávno zachytil reklamu:  "Kupujte slovenské výrobky", ktorá má za cieľ podporiť slovenských výrobcov a pomôcť im prežiť v konkurencii so zahraničn... ... pokračovanie článku

Peter Modránszky  |  11.12.2011 20:00  |  Počet komentárov: 11   |    

Prezentácia Svetovej banky k vzdelávaní žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK) a tímu Svetovej banky 16.12.2011 o 9:00 (piatok) pozýva zástupcov Slovenskej komory učiteľov, ktorí majú skúsenosti s prácou s deťmi z marginalizovaných rómskych komunít na prezentáciu... ... pokračovanie článku

Miroslav Sopko  |  09.12.2011 18:10  |  Počet komentárov: 3   |    

RE: Quo vadis školstvo? NŠO, spolu hľadajme odpovede.

 V komentári na blog Petra Modránszkeho som uviedla, že jeho podnety si vyžadujú väčší priestor na zodpovedanie, ako poskytuje možnosť komentárov. Preto, aj keď vopred musím priznať, že... ... pokračovanie článku

Katarína Tošalová  |  30.11.2011 22:40  |  Počet komentárov: 9   |    

Sme na jednej lodi s lekármi

Dnes ma jedna kolegyňa pekne vytočila. Hodili sme reč o lekároch a miesto diskusie som počúval rozhorčené otázky - Čo tí lekári chcú? Či im nestačí 300 € navyše?! A pritom len berú úplatky! etc..Moje argumenty o tom, že úplatky rozhodne neberie... ... pokračovanie článku

Ján Macek  |  30.11.2011 20:10  |  Počet komentárov: 51   |    

Valné zhromaždenie Slovenskej komory učiteľov

Tlačová správa o konaní valného zhromaždenia SKU, ktorú vypracoval výkonný riaditeľ pre Prešovský kraj Mgr. Matúš Baňas pre TASR a SITA. ... pokračovanie článku

Miroslav Sopko  |  22.11.2011 06:50  |  Počet komentárov: 20   |    

Lekcia spolupráce

Posledné udalosti nás prekvapili správami o pristúpení vlády na požiadavky zvýšenia platov pre zdravotné sestry i lekárov. Je to v príkrom rozpore s tým, že "v situácii niekoľko mesiacov pred predčasnými voľbami by sľuby o raste platov učiteľov... ... pokračovanie článku

Miroslav Sopko  |  15.11.2011 08:20  |  Počet komentárov: 20   |    

Otvorený list

Základným organizáciám OZ PŠaV na Slovensku, členom Slovenskej komory učiteľov a signatárom Petície učiteľov z mája 2011 .          ... ... pokračovanie článku

Ľubomír Čillík  |  11.11.2011 12:25  |  Počet komentárov: 58   |    

Novinky v zákone 317

Najdôležitejšie zmeny v zákone 317/2009 o pedagogických a odborných zamestnancoch 7. novembra 2011 podpísal prezident Novelu zákon 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných... ... pokračovanie článku

Ivan Dudáš  |  11.11.2011 09:20  |  Počet komentárov: 149   |    

Aj Vy máte podobnú skúsenosť? (2. časť)

Petržalské noviny ... pokračovanie článku

Iveta Uhrinová  |  10.11.2011 17:35  |  Počet komentárov: 2   |    

Páni funkcionári! Choďte už do dôchodku!

Vážení páni školskí odborárski funkcionári! Dnes ráno po ceste do školy, som osviežený čerstvým vzduchom trošku rozmýšľal o tom, že ak založíme nové školské odbory, tak vám v nich ponúkneme členstvo. Samozrejme čestné. A prečo? Ak by vás nebolo,... ... pokračovanie článku

Ján Macek  |  10.11.2011 11:20  |  Počet komentárov: 35   |