" Karavána šteká a psy idú ďalej "!

http://komoraucitelov.org/clanok-72-co-dalej-so-statnym-vzdelavacim-programom-m-kriz.html   http://www.sme.sk/diskusie/1848138/1/Drogy-ma-riesit-skolsky-parlament.html   http://kultura.pravda.sk/o-case-podivna-vlastiveda-0ye-/sk... ... pokračovanie článku

Pavol Hulík  |  09.06.2011 11:15  |  Počet komentárov: 8   |    

Podpora pripomienky

Hromadnú pripomienku k novele zákona 317/2009 podporilo k 5. 6. 2011 870 ľudí. ... pokračovanie článku

Miroslav Sopko  |  05.06.2011 23:10  |  Počet komentárov: 17   |    

Nultý ročník a aktuality

V školskom roku 2011/2012 sa v nultom ročníku prechádza na vytvorenie nového obsahu a učebného plánu s využitím ISCED 0 a ISCED 1. Môžeme si predmety označiť ako v ostatných ročn... ... pokračovanie článku

Jana Bucová  |  05.06.2011 08:10  |  Počet komentárov: 3   |    

TRETÍ KROK

Kolegyne a kolegovia, podpisom petície sme spravili PRVÝ KROK k cieľu. Niektorí ste vykročili smelo, iní menej a videl som v tvárach a reakciách niektorých aj STRACH a čo horšie aj skepsu, či nezáujem........ zkostnateli sme.....ubilo nás... ... pokračovanie článku

Ľudovít Sebelédi  |  05.06.2011 07:40  |  Počet komentárov: 25   |    

Vhodné učebnice na ANJ

učebnice do 1.roč. a 2.roč. ZŠ na anglický jazyk ... pokračovanie článku

Darina Babjačková  |  01.06.2011 13:40  |  Počet komentárov: 11   |    

Mám otázku!

Musím vyštudovať vysokú školu,keď som kvalifikovaná vychovávateľka v ŠKD? Mám ukončenú maturitou len PaSA-odbor učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo. Za rady vopred ďakujem! ... pokračovanie článku

Kristína Šuhajová  |  31.05.2011 12:50  |  Počet komentárov: 1   |    

Štátny vzdelávací program - "vraj nový"

Kolegovia! Dnes som si pozrela na stránkach ŠPU nový ŠVP, nemám slov!!! Dokument je z môjho pohľadu prinajmenšom čudný. Definuje počet vyučovacích hodín pre nižšie sekund... ... pokračovanie článku

Edita Pláteníková  |  30.05.2011 18:15  |  Počet komentárov: 36   |    

PETÍCIA

Kolegyne, kolegovia, ide to pomaly. Dnes som oslovil cez mejl 40 levických škôl, mejlové adresy riaditeľov som našiel na stránke levice.sk Chcel by som vás poprosiť o to isté vo vašom meste, nech sa to už naozaj rozbehne ..... A čo som tam... ... pokračovanie článku

Ľudovít Sebelédi  |  27.05.2011 23:55  |  Počet komentárov: 49   |    

Hromadná pripomienka pedagogických a odborných zamestnancov k novele zákona č. 317/2009 Z. z.

Dňa 17. 5. 2011 sa dostal návrh novely zákona 317/2009 Z.z. do medzirezortného pripomienkového konania. Keďže návrh novely obsahuje aj zmeny, ktoré žiadame vypustiť, rozhodli sme sa podať hromadnú pripomienku k návrhu novely. Pozorne si... ... pokračovanie článku

Miroslav Sopko  |  27.05.2011 08:50  |  Počet komentárov: 16   |    

Porovnanie platov

Na žiadosť koleginky z FB skupiny - ako ďalej učiteľ - pridávam link na porovnanie platov v SR. ... pokračovanie článku

Eva Žůrková  |  26.05.2011 18:30  |  Počet komentárov: 5   |