Čo majú spoločné vzdelávacie inštitúcie a finančné inštitúcie

Zdanlivo neporovnateľné a predsa tak podobné. Sú naozaj ekonomické ukazovate sú to najlepšie, čím môžeme odmerať úspešnosť a dokázať potrebnosť nielen školstva, ale napríklad aj zdravotnej starostlivosti či umenia? Ak áno, tak ako neodborník... ... pokračovanie článku

Oľga Bolčíková  |  08.09.2011 05:55  |  Počet komentárov: 0   |    

Došli nám PIN obálky, čo s nimi?

Dnes, alebo zajtra budú na školy doručené PIN obálky do Digitálnej učebnice pre žiakov zaregistrovaných v prvej vlne. ... pokračovanie článku

Slavomír Rybár  |  05.09.2011 23:30  |  Počet komentárov: 56   |    

Digitálna učebnica - druhá vlna registrácie

do prvej vlny registrácie do Digitálnej učebnice sa zaregistrovalo takmer 9.000 tried z 1.747 škôl z celého Slovenska. Rozhodli sme sa umožniť aj ďalším učiteľom zaregistrovať do Digitálnej učebnice. ... pokračovanie článku

Slavomír Rybár  |  05.09.2011 22:55  |  Počet komentárov: 17   |    

Učebnice slovenského jazyka a literatúry

Ktoré učebnice SJ a L preferujete ? ... pokračovanie článku

Marian Lacko  |  04.09.2011 10:25  |  Počet komentárov: 15   |    

"Horí"

  Za jednou dedinou mal rozložený svoj stan jeden výborný herec. Raz keď sa chystal na svoje predstavenie, začal jeho stan horieť. Vidiac, že si s tým sám neporadí, už nalíčený... ... pokračovanie článku

Jozef Hlavatý  |  02.09.2011 22:25  |  Počet komentárov: 18   |    

Nové záložky v knižnici

Sprístupnili sme Vám nové záložky slúžiace na prácu s Digitálnou učebnicou. Mysleli sme aj na tých, ktorý si s počítačom tykajú iba krátko - systém je veľmi jednoduchý a farebne odlíšený, aby ste sa nestratili. Tu je vysvetlenie jednotlivých... ... pokračovanie článku

Slavomír Rybár  |  01.09.2011 11:15  |  Počet komentárov: 59   |    

Slovenčinárom

Milí kolegovia, už všetci viete, že od septembra dostanú deti možnosť využívať vynovený portál bez kriedy. Bola mi ponúknutá možnosť vykonávať prácu metodika pre SJL na druhom... ... pokračovanie článku

Edita Pláteníková  |  31.08.2011 21:10  |  Počet komentárov: 21   |    

Klasifikácia ETICKEJ VÝCHOVY

Dnes počas "rokovania" :) na predmetovej komisii padol návrh na klasifikáciu predmetu etická výchova. Reakcie boli rôzne, vznášali sa rôzne pre i proti argumenty, uvažovali sme,... ... pokračovanie článku

Eva Vrabcová  |  31.08.2011 17:35  |  Počet komentárov: 38   |    

Trnava sa pochlapila

      V Trnave dňa 30.8.2011 sa na Trojičnom námestí od 14 00 do 16 00 hod. vyberali podpisy pod petíciu za zlepšenie podmienok v školstve. Slnko krásne hrialo a rovnako - hádam -... ... pokračovanie článku

Dagmar Kolevová  |  30.08.2011 16:55  |  Počet komentárov: 12   |    

Zmeny vo Virtuálnej knižnici.

Vážení používatelia Virtuálnej knižnice,   Cez prázdniny sme usilovne pracovali a vytvorili sme pre Vás Digitálnu učebnicu na zborovni.sk, ktorá ešte viac uľahčí... ... pokračovanie článku

Slavomír Rybár  |  24.08.2011 15:10  |  Počet komentárov: 98   |