Experimenty na deťoch pokračujú

Vo svojom predchádzajúcom článku som upozornil na geniálny dokument vzdelávacích programov pre deti so zdravotným znevýhodnením v materských školách. Ministerstvo neprejavilo ani len štipku dobrej vôle a napriek výhradám odborných organizácií... ... pokračovanie článku

Miroslav Sopko  |  07.09.2017 18:45  |  Počet komentárov: 3   |    

Čo učiteľov tento rok čaká? Čo budú žiadať, ak memorandum s vládou padlo?

Rozhovor Braňa Závodského s prezidentom SKU a členom ISU Vladom Crmomanom. ... pokračovanie článku

Jana Krnáčová  |  07.09.2017 18:27  |  Počet komentárov: 0   |    

Čo nové nás čaká v školách od septembra 2017

Na začiatku šk. roku 2017/18 učitelia očakávali sľúbenú a viackrát odloženú definitívnu verziu Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania Učiace sa Slovensko so zapracovanými pripomienkami. Zdá sa, že sa jej zverejnenie a spustenie... ... pokračovanie článku

Mária Peťová  |  06.09.2017 23:18  |  Počet komentárov: 0   |    

Aj tento školský rok budeme pozorovať niečo podobné?

Videá na zamyslenie ... pokračovanie článku

Vladimír Crmoman  |  06.09.2017 16:23  |  Počet komentárov: 3   |    

Zaujíma vás ako učiť autenticky, efektívne, bez nudy a nezáujmu žiakov?

Hlavnou myšlienkou Pestrofarebného dňa je presvedčenie: „Všetci ľudia sú rôzni, zato sú si rovní“. ... pokračovanie článku

Gabriela Šimová  |  06.09.2017 09:18  |  Počet komentárov: 2   |    

Metodická príručka pre 1. ročník z matematiky - Lehoťanová

Milí kolegovia, kolegyne.Obraciam sa na Vás s prosbou o pomoc.Potrebujem metodickú príručku pre 1. ročník z matematiky od Lehoťanovej. Hľadala som ju všade na internete, no márne. Ak by z Vás niekto o takejto príručke mal vedomosť, prosím... ... pokračovanie článku

Ivana Mydlárová  |  05.09.2017 18:41  |  Počet komentárov: 5   |    

Tlačová správa Slovenskej komory učiteľov k začiatku školského roka 2017/2018

Slovenská komora učiteľov vyjadruje vážne znepokojenie nad vývinom a situáciou v slovenskom školstve. ... pokračovanie článku

Ľuboš Mišových  |  04.09.2017 21:38  |  Počet komentárov: 0   |    

TVVP telesná výchova

Milí kolegovia. Potrebujem pomoc. Tento rok mám spojených žiakov 5.6.7.8.9 ročníka chlapcov na telesnej výchove. Potrebujem poradi ,ako urobiť plány. Kto má s tým skúsenosť, prosím poradte.  ... pokračovanie článku

Ivana Filipčíková  |  04.09.2017 19:18  |  Počet komentárov: 4   |    

IUO TSV

Dobrý deň prajem kolegovia a kolegyne,na úvod Vám všetkým kolegom aj kolegyniam želám úspešný školský rok 2017/2018.Prosím Vás za odmenu o inovované učebné osnovy pre 1.-3.roč. ZŠ telesná výchova a 5.-7.roč. TSV ZŠ.Ja píšem IUO pre ZŠ pre ďalšie... ... pokračovanie článku

Viliam Žitňanský  |  04.09.2017 18:21  |  Počet komentárov: 4   |    

K začiatku nového školského roka prajem všetko najlepšie.

Venované mojim vzácnym kolegyniam ... pokračovanie článku

Vladimír Crmoman  |  03.09.2017 23:12  |  Počet komentárov: 1   |