Prehliadka strateného času III

Možno si mnohí spomínate na to, ako v osemdesiatych rokoch chodili na základné školy zástupcovia veľkých podnikov a snažili sa podchytiť potenciálnych záujemcov o štúdium na stredných odborných školách.Po roku 1989 už spolupráca už... ... pokračovanie článku

Ľuboš Sibert  |  23.06.2017 21:42  |  Počet komentárov: 1   |    

Rokovanie s predsedom NR SR A. Dankom ohľadom septembrového navýšenia platov

Hlavným dôvodom rokovania, ktoré inicioval predseda zväzu, bol fakt, že napriek opakovanému prísľubu ministra školstva Petra Plavčana nebolo do dnešného dňa prerokované a schválené nariadenie vlády upravujúce platové tarify pedagogických a... ... pokračovanie článku

Ľuboš Kvašňak  |  23.06.2017 14:10  |  Počet komentárov: 25   |    

Prehliadka strateného času II.

Prichádza koniec školského roku a sním aj pravidelné bilancovanie. Žiaci dostanú vysvedčenia, zasadnú predmetové komisie, prebehnú hodnotiace porady. Okrem mikroúrovne našich škôl sa však musíme poohliadnuť aj za činnosťou štátu a ministerstva,... ... pokračovanie článku

Ivan Stodola  |  21.06.2017 13:10  |  Počet komentárov: 0   |    

Tematické okruhy na 1.atestačnú prácu

Dobrý deň, prosím Vás, poskytol by niekto vypracované tematické okruhy k ústnej odpovedi na I.záverečnú skúšku v Ružomberku? Už vopred ďakujem. ... pokračovanie článku

Erika Magdechová  |  20.06.2017 22:22  |  Počet komentárov: 2   |    

Učitelia, POPLACH!

Toto nie je reforma, toto je branné cvičenie. ... pokračovanie článku

Vladimír Crmoman  |  19.06.2017 22:54  |  Počet komentárov: 1   |    

Účel svätí prostriedky

Školstvo na Slovensku. Rovný prístup ku vzdelaniu. Rovnosť príležitostí. Bezplatné. Áno. Otázka znie : ,, Pre koho?" V súčasnosti pre štát ďaleko viac, ako pre rodiča.Na miske váh rodič - štát, sústavne pribúdajú ďalšie a ďalšie... ... pokračovanie článku

Lucia Slovincová  |  18.06.2017 21:34  |  Počet komentárov: 3   |    

5 hodín s dokumentačným atramentom a pravítkom

Už tri a pol hodiny škrtám kolónky z ľavého dolného rohu do pravého horného rohu. V štrnástom katalógovom liste žiaka je to tuším v poradí 840 kolónka. Ostáva mi ešte osem listov, čo snáď zvládnem za hodinu a dvadsať minút. Ak všetko pôjde dobre... ... pokračovanie článku

Ján Macek  |  18.06.2017 15:27  |  Počet komentárov: 10   |    

KOPNITE SI DO ŠKôL: ŠKôLKY

Smutná realita - prijímanie žiakov do MŠ ... pokračovanie článku

Ján Papuga  |  17.06.2017 16:27  |  Počet komentárov: 0   |    

Prehliadka strateného času

Ak by ste sa skúsili opýtať svojho okolia, či postrehli za ostatné dni nejakú novinku resp. akúkoľvek tému ohľadom slovenského školstva, všetci vám odpovedia rovnako negatívne. Pripravovaná "megareforma" školstva je v nedohľadne.... ... pokračovanie článku

Ľuboš Sibert  |  15.06.2017 20:50  |  Počet komentárov: 1   |    

Obhajoba a skúška

Vážení kolegovia, prosím, poraďte mi. V decembri 2016 som zaslala svoju 2. atestačnú prácu do Ružomberka na KU. Dnes je 15.6.2017 a ešte mi nebol doručený posudok a  nebola som pozvaná k obhajobe. Som v tom sama, alebo sa nájde medzi Vami... ... pokračovanie článku

Zita Szalontay  |  15.06.2017 14:44  |  Počet komentárov: 7   |